Arhiva autora Zoran Hercigonja

AutorZoran Hercigonja

Završio prvi dio Erasmus + SkillsUp projekta mobilnosti učenika u Sloveniji

Učenici Medicinske škole Varaždin sudionici mobilnosti i stručne prakse u Termama Topolšica u Sloveniji, vratili su se 5. kolovoza svojim domovima i već sada su ponovo u svojim školskim klupama! Učenici su odradili 120 sati stručne prakse u u Termama Topolšica –  Referentnom centru za multiplu sklerozu Slovenije, u razdoblju od 3 tjedna pod vodstvom stručnih mentora ustanove. Za vrijeme mobilnosti stekli su vrijedna znanja i vještine na području zdravstvene njege i fizioterapije neuroloških, traumatoloških i ortopedskih pacijenata te pacijenata s kroničnim kariovaskularnim bolestima. Osim aktivnog stjecanja vrijednih kompetencija za vrijeme stručne prakse, u dane predviđene za kulturološke aktivnosti, učenici su posjetili Ptuj, Ljubljanu i Ljubljanski dvorac, Grad Velenje i Muzej rudarstva, Muzej minerala i Muzej Velenje, Jamu Pekel, Spomen sobu Njemačke kapitulacije u Topolšici, Mozirski Gaj te Grad Maribor. Upoznali su slovensku povijest, kulturu i jezik. Kako je izgledala njihova mobilnost i stručna praksa te završna evaluacija te oproštaj s našom partnerskom ustanovom, provjerite na zanimljivim fotografijama njihovih aktivnosti.   

 

AutorZoran Hercigonja

PRVE AKTIVNOSTI PROJEKTA E-MEDICE

U četvrtak, 26. rujna 2019. održana je prva Skype konferencija učenika i mentora koji rade na projektu E-medica pod nazivom „Kako prepoznati da osoba laže“.

U videokonferenciji sudjelovale su učenice Ana Beloša i Ivana Horvatić iz 4. a razreda s mentoricom Ivom Delonga Habek iz Medicinske škole Varaždin, učenici i mentorica iz Medicinske škole Bjelovar, koja je voditelj projekta; učenici iz Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar te iz Škole za medicinske sestre Mlinarska Zagreb. U projektu sudjeluju i učenici iz Srednje medicinske škole Jezero iz Sarajeva.

Na prvoj videokonferenciji učenici su se međusobno upoznali te dogovarali detalje o načinu realizacije faza projekta.

Dogovoreni su sljedeći ciljevi projekta: utvrditi koliko je ciljana skupina upoznata s govorom tijela i ponašanjem koje odaje laži, s osnovnim pojmovima neverbalne komunikacije, upoznati skupinu s načinima na koji govor tijela odaje laži te s mogućnošću primjene novih saznanja u zdravstvene svrhe.

Prvi zadatak bit će istraživanje u obliku ankete u školama sudionicama kojom će se utvrditi već postojeće znanje o govoru tijela.

Zatim namjeravamo na temelju stručne literature utvrditi pojmove o neverbalnoj komunikaciji i ciljanu skupinu usmjeriti na to kako tumačiti utvrđene pojmove i povezati ih s iskazivanjem istine ili laži. Temu projekta planiramo uvrstiti kao sastavni dio nastavnih cjelina strukovnih predmeta.

Očekujemo da će ovaj projekt podići svijest o važnosti govora tijela i prepoznavanja laži u radnim uvjetima, ali i u privatnim i društvenim odnosima.

Veselimo se budućoj suradnji u realizaciji projekta!

 

Iva Delonga Habek, mag. med. techn.

AutorZoran Hercigonja

Obilježen Svjetski dan srca

U petak 27.09.2019. učenici 5.a razreda obilježili su Svjetski dan srca, pod vodstvom nastavnica  S.Furdi i M.Dugi.
Na kreativan su način  izradili “voćnu košaricu” za učenike naše škole, prigodne plakate koji potiču na aktivnost i zdrave navike.
 
AutorZoran Hercigonja

Prva video konferencija u projektu „Mikrobiom i fermentirana hrana“

 

U četvrtak 26. 9. 2019. održana je prva Skype konferencija učenika i mentora koji rade na projektu E-medica „Mikrobiom i fermentirana hrana“.

U video konferenciji sudjelovale su učenice Matea Hranić iz 4.c i Iva Lovrinović iz 4.b, mentorica i koordinatorica Nataša Vuković iz Medicinske škole Varaždin, učenice i mentorice škole za Medicinske sestre Vrapče i Škole za medicinske sestre Mlinarska, nažalost učenici i mentorica iz Zubotehničke škole Beograd nisu mogli prisustvovati videokonferenciji.

Na ovoj video konferenciji dogovorili smo detalje daljnje suradnje i načine realizacije faza projekta, a koji za cilj ima istražiti i definirati što je: probiotik, prebiotik a što mikrobiom i kako su međusobno povezani. Istražiti koji mikroorganizmi čine crijevni mikrobiom i koje su njihove osobine. Kako mikrobiom utječe na iskorištavanje hrane u crijevima, što proizvode mikroorganizmi u mikrobiomu Istražiti koje su metode fermentacije hrane, kako fermentirana hrana utječe na mikrobiom.

Zajedničko osmišljavanje i provedba ankete za učenike 3. i 4. razreda naših škola.

Provesti edukaciju učenika na satovima Higijene i preventivne medicine u programu Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege i u drugim programima gdje se može implementirati u nastavni predmet.

Istražiti koje metode fermentiranja hrane  su korištene u prošlosti u vašem kraju: koje voće i/ ili povrće i kako se koristilo.

Izrada pamtilica ili brošura o mikrobiomu i fermentiranoj hrani, dogovor o načinu prezentacije i završne aktivnosti na projektu.

Veselimo se zajedničkoj suradnji i susretu na prvoj razmjeni učenika planiranoj u prosincu 2019. u Zagrebu.

 

Nataša Vuković,mag.med.bioch.

Matea Hranić,Iva Lovrinović

AutorZoran Hercigonja

Svjetski dan kronične mijeloične leukemije

 

 

Zbog genetske promjene leukemijskih stanica koje nastaju translokacijom genetskog materijala između 9. i 22. kromosoma, što dovodi do pojave novog Philadelphia kromosoma odgovornog za nastanak ove bolesti, 22. rujan izabran je u svijetu kao dan obilježavanja kronične mijeloične leukemije.

Na poziv predsjednika Udruge HULL-a podružnice Varaždin gospodina Dražena Vinceka u obilježavanju Svjetskog dana KML-a sudjelovali su i učenici Medicinske škole Varaždin tako što su 22. rujna na Franjevačkom trgu u Varaždinu dijelili letke i brošure koje sadrže informacije o ovoj vrlo opasnoj malignoj bolesti.

Naši učenici, Petra Ribić i Mia Martinčević iz 4. a, Maja Šemiga i Benjamin Kaniški iz 4. c te David Srpak iz 2.c razreda, u pratnji profesorice Nataše Vuković, mag. med. biochem., sa zadovoljstvom su podržali rad Udruge obilježivši Svjetski dan KML-a pod motom: Krv je jača nego što misliš.

Cilj obilježavanja Svjetskog dana KML-a jest da se javnost educira i zainteresira za akcije u području zdravstva kojima će dobiti ključne informacije o različitim bolestima i načinima očuvanja svojega zdravlja. Također, ukazalo se na problematiku i eksponencijalni rast hematoonkoloških bolesti u društvu.

Nataša Vuković, mag. med. bioch.