Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin UP.03.3.1.04.0004

NAZIV PROJEKTA:

Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin, UP.03.3.1.04.0004

CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA: 

Projektom će se u Regionalnom centru kompetentnosti Medicinske škole Varaždin (dalje u tekstu: RCK Medicinska škola Varaždin) uspostaviti nova organizacijska struktura, intenzivirati suradnja s relevantnim dionicima, osnažiti  znanja, vještine i kompetencije odgojno-obrazovnih radnika za razvoj/unaprjeđenje i provedbu programa redovitoga strukovnog obrazovanja i programa obrazovanja odraslih. Isto tako, RCK Medicinske škole Varaždin opremit će se specijaliziranom opremom za teorijsku i praktičnu nastavu, laboratorijske i kliničke vježbe, a sve s ciljem postizanja agilnosti odgojno-obrazovnoga sustava RCK naspram potreba tržišta rada u zdravstvu i profiliranja budućih radnika s praktičnim znanjima.

OPIS PROJEKTA:

Medicinska škola Varaždin imenovana je Regionalnim centrom kompetentnosti (dalje u tekstu: RCK) u strukovnom obrazovanju u podsektoru Zdravstvo. Centru gravitiraju učenici iz Varaždinske te četiri okolne županije. Nedovoljna zastupljenost učenja temeljenoga na radu, nedostatna kvaliteta praktične nastave i vježbi, neusklađenost nastavnih planova i programa sa željenim ishodima učenja, manjak praktičnih znanja potrebnih za obavljanje određenoga posla, nedostatna sprega RCK i poslodavaca, kao i interdisciplinarnoga pristupa osmišljavanju obrazovnih programa i sadržaja, s naglaskom na inovacije, nužnost ulaganja u izvrsnost odgojno-obrazovnih radnika, umrežavanje s dionicima sustava odgoja i obrazovanja, širenje obrazovne ponude obrazovanja odraslih i prilagodba programa učenicima s teškoćama potrebe su RCK Medicinske škole Varaždin koje će se zadovoljiti provedbom projekta „Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin”.

Provedbom ciljanih aktivnosti projekta uspostavit će se nova organizacija rada, razvit će se i unaprijediti provedbe programa redovitoga strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, ojačati kapaciteti odgojno–obrazovnih radnika i mentora te promovirati strukovna zanimanja i sam Centar. Elementima vidljivosti o samom projektu i njegovim benefitima informirat će se i šira javnost.

Projektom će se omogućiti programski, materijalno-tehnički uvjeti (adekvatno će se opremiti specijalizirane učionice i laboratoriji) te sredstva za stručna usavršavanja nastavnika i administrativno-tehničkog osoblja. Time će se izjednačiti dosadašnji disbalans između obrazovne ponude i kvalitete iste, što će doprinijeti zadovoljavanju potreba tržišta rada koje vapi za osobljem praktičnih vještina i kompetencija određenoga posla.

VRIJEDNOST PROJEKTA I EU FINANCIRANJE:

Ukupna vrijednost projekta, ujedno i iznos bespovratnih sredstava, iznosi 48.799.878,03  HRK.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (ESF) kroz operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020..

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

 1. 2. 2020. – 28. 12. 2023.

PLANIRANE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 1. Uspostava organizacije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti
 2. Razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba programa redovitoga strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u regionalnim centrima kompetentnosti
 3. Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca vezanih za provedbu programa redovitoga strukovnog obrazovanja, odnosno formalnih i neformalnih programa obrazovanja odraslih
 4. Promocija strukovnih zanimanja i rada Centra
 5. Promidžba i vidljivost
 6. Upravljanje projektom i administracija

KORISNIK:

Medicinska škola Varaždin

 PROJEKTNI PARTNERI:

 1. Varaždinska županija
 2. Sveučilište Sjever
 3. Srednja škola Čakovec
 4. Srednja škola Pregrada
 5. Srednja strukovna škola
 6. VaLMod centar, logopedija, Tatjana Novosel-Herceg, Varaždin, Ante Starčevića 25

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

Voditelj projekta:

mr.sc. Mirjana Grabar Kruljac, ravnateljica Medicinske škole Varaždin

RELEVANTNE INTERNETSKE STRANICE:

www.strukturnifondovi.hr

http://www.esf.hr/operativni-program/

 Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.