Završni radovi

OBRANA ZAVRŠNOG RADA 2022./2023.

 

TEME ZAVRŠNIH RADOVA                                                                                                 

smjer: Zdravstveno -farmaceutski tehničar /ka 

Teme za završni rad-2022.23 -FARMACEUTSKI TEHNIČAR/TEHNIČARKA

***

smjer: Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

Teme za Završni rad 2022.23 – ZDRAVSTVENA NJEGA – SPECIJALNA

Teme za Završni rad 2022.23 – ZDRAVSTVENA NJEGA KIRURŠKOG BOLESNIKA

Teme za Završni rad 2022.23 – ZDRAVSTVENA NJEGA ZDRAVOG I BOLESNOG DJETETA I ADOLESCENTA

***

PREDLOŠCI I UPUTE                                                                                                                

Na poveznici ispod možete preuzeti službeni Predložak za pisanje završnih radova Medicinske škole Varaždin.Predložak je pripremljen u Word dokumentu koji po preuzimanju možete odmah uređivati.

Predložak-za-pisanje-završnog-rada-Medicinska-škola-Varaždin 2022/2023

Upute i smjernice za izradbu završnog rada možete preuzeti u dokumentu ispod.

Upute-za-izradbu-i-obranu-završnog-rada_2022.-2023