Završni radovi

Obrana završnog rada za smjer Zdravstveno –laboratorijski tehničar /ka 2021./2022.

Obrana završnog rada 2021_2022

***

Obrana završnog rada 2021./2022. 

TEME ZAVRŠNIH RADOVA

smjer Zdravstveno -laboratorijski tehničar /ka 

Razred ; 4 C

Teme zdravstveno-laboratorijski tehničar,2021_2022_medicinska biokemija_laboratorijska hematologija

smjer: Fizioterapeutski tehničar/tehničarka

Teme- fizioterapeuti 2021

smjer: Zdravstveno-laboratorijski tehničar, predmet Mikrobiologija i parazitologija, razred 4.c

Teme za završni rad_mikrobiologija

smjer: Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

TEME ZA ZAVRŠNI RAD Zdravstvena njega zdravog i bolesnog djeteta i adolescenta

TEME ZA ZAVRŠNI RAD Zdravstvena njega kirurških bolesnika

TEME ZA ZAVRŠNI RAD Zdravstvena njega – specijalna


Obrana završnog rada 2020./2021. 

Rezultati obrane završnih radova za smjer Medicinska sestra/tehničar opće njege
Rezultati obrane završnih radova za smjer Farmaceutski tehničar/ka
Rezultati obrane završnih radova za smjer Dentalni tehničar/ka

Obrana završnog rada za smjer Dentalni tehničar/ka održati će se 27. svibnja 2021. u 8 sati (grupa A) i 10 sati (grupa B).

Raspored učenika na obrani završnog rada za smjer medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege

TEME ZAVRŠNIH RADOVA

Medicinske sestre/tehničari
Zdravstvena njega – specijalna
Zdravstvena njega kirurških bolesnika
Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta

Farmaceutski tehničar/ka
Teme završnih radova za smjer Farmaceutski tehničar/ka

PREDLOŠCI I UPUTE

Na poveznici ispod možete preuzeti službeni Predložak za pisanje završnih radova Medicinske škole Varaždin. Predložak je pripremljen u Word dokumentu koji po preuzimanju možete odmah uređivati.
Predložak za pisanje završnog rada-Medicinska škola Varaždin

Upute i smjernice za izradbu završnog rada za smjer Medicinske sestre/tehničari opće njege
Upute za izradbu i obranu završnog rada_2020./2021.

Upute i smjernice za izradbu završnog rada kroz nastavu na daljinu u šk. god. 2020./21.
Prilagodbe uputa i smjernica u nastavi na daljinu_2020. 2021.

 

Obrana završnog rada 2019./2020. 

PRAVILA I SMJERNICE

Pravila i smjernice za obranu završnog rada_šk. god. 2019._2020.

***

VAŽNO! – Prilagodbe uputa i smjernica za izradbu i obranu završnog rada u nastavi na daljinu. 

pdf

Završni rad_Prilagodbe uputa i smjernica u nastavi na daljinu_2019._2020.