Završni radovi

Obrana završnog rada 2020./2021. 

TEME ZAVRŠNIH RADOVA

Medicinske sestre/tehničari
Zdravstvena njega – specijalna
Zdravstvena njega kirurških bolesnika
Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta

Farmaceutski tehničar/ka
Teme završnih radova za smjer Farmaceutski tehničar/ka

PREDLOŠCI I UPUTE

Na poveznici ispod možete preuzeti službeni Predložak za pisanje završnih radova Medicinske škole Varaždin. Predložak je pripremljen u Word dokumentu koji po preuzimanju možete odmah uređivati.
Predložak za pisanje završnog rada-Medicinska škola Varaždin

Upute i smjernice za izradbu završnog rada za smjer Medicinske sestre/tehničari opće njege
Upute za izradbu i obranu završnog rada_2020./2021.

Upute i smjernice za izradbu završnog rada kroz nastavu na daljinu u šk. god. 2020./21.
Prilagodbe uputa i smjernica u nastavi na daljinu_2020. 2021.

 

Obrana završnog rada 2019./2020. 

PRAVILA I SMJERNICE

Pravila i smjernice za obranu završnog rada_šk. god. 2019._2020.

***

VAŽNO! – Prilagodbe uputa i smjernica za izradbu i obranu završnog rada u nastavi na daljinu. 

pdf

Završni rad_Prilagodbe uputa i smjernica u nastavi na daljinu_2019._2020.