Pravo na pristup informacijama

Kontakt osoba: 

Vjekoslav Klarić, tajnik

e-mail: ured@ss-medicinska-vz.skole.hr

telefon:  042 492 001

mobitel: 099 5989 421

***

 

Evidencija važećih ugovornih obveza za poslovnu godinu 2020.

__________________________________________________________________________________________________

***

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) za 2020. godinu.

__________________________________________________________________________________________________

 

***