Zakoni, pravilnici i poslovnici

Statut

STATUT MEDICINSKE ŠKOLE VARAŽDIN 2020. godina

Zakoni
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Zakon o strukovnom obrazovanju
Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (2011)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu

Pravilnici

Pravilnik o službenim putovanjima u Medicinskoj školi Varaždin

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature

Pravilnik o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u srednjoj školi

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Izmjena pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama
Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju darovitih učenika
Pravilnik o načinu postupanja školskih radnika u poduzimanju mjere zaštite prava učenika

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole
Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi

Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima
Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Medicinskoj školi Varaždin
Pravilnik o polaganju stručnog ispita
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
Pravilnik o radu

Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Protokoli
Protokol o postupanju u slučaju zanemarivanja djece
Protokol o postupanju u slucaju nasilja medju djecom i mladima
Protokol o postupanju u slucaju nasilja u obitelji
Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Poslovnici
Poslovnik o radu Športskog sportskog društva u Medicinskoj školi Varaždin
Odluka o imenovanju voditelja školskog sportskog društva Medica 2021-2022

Ostalo

ODLUKA o kriterijima trošenja vlastitih namjenskih sredstava 2020./2021.

 

Politika privatnosti

Politika privatnosti Medicinske škole Varaždin 2022