Godišnji planovi i kurikulumi

2018./2019.

Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin u školskoj godini 2018.-2019.
Školski kurikulum Medicinske škole Varaždin u školskoj godini 2018.-2019.

2017./2018.

Kurikulum Medicinske škole Varaždin za školsku godinu 2017./2018.
Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin za školsku godinu 2017./2018.

 

2016./2017.

Odluka o donošenju Kurikuluma Medicinske škole Varaždin za školsku godinu 2016./2017.
Kurikulum Medicinske škole Varaždin za školsku godinu 2016./2017.
Odluka o donošenju godišnjeg plana i programa Medicinske škole Varaždin za
školsku godinu 2016./2017.
Godišnji plan i program Medicinske škole Varaždin za školsku godinu 2016./2017.
Kurikulum zdravstvene gimnazije

 

2015./2016.

Kurikulum Medicinske škole Varaždin za školsku godinu 2015./2016.
Godišnji plan i program Medicinske škole Varaždin za školsku godinu 2015./2016.