Školska tijela

Školski odbor

Sunčica Podoreški
Fabijan Ipša
Vjekoslav Pokos
Tatjana Novosel-Herceg
Jurica Ferenčina
Iva Ferenčina
SIlvija Mekota

Predsjednica:  Sunčica Podoreški
Potpredsjednik:  Jurica Ferenčina

Nastavničko vijeće

Bembić Bojan

Bobek Kristina

Bosilj Nataša

Bregović Ariana

Brezničar-Talan Tamara

Brozd Lara

Brumec Mirela

Bunić Barbara

Delonga Habek Iva

Divjak Darja

Držanić Marija

Dugi Marijana

Đunđek Martina

Furdi Smiljana

Golek Mikulić Marina

Grabar Kruljac Mirjana

Habunek Valentina

Hac Dragana

Horvat Marija

Horvat Tena

Hranj Martina

Ipša Fabijan

Ivanković Dragan

Ivanković Mladenović Zrinka

Jakopović Patricija

Janjušević Ksenija

Kliček Iva

Kos Gašparić Monika

Košćak Ines

Krajnik Marija

Novak Bosilj Karolina

Podoreški Sunčica

Pokos Vjekoslav

Rogina Ivan

Rukljić Valerija

Sajko Nataša

Sedlar Tomislav

Slišković Ivo

Šimunović Elizabeta

Težački Jadranka

Turk Marilena

Turk Mirela

Veir Labaš Sonja

Vresk  Škvorc Nikolina

Vrtar Marko

Vuković Nataša

Zadravec Tamara

Zelić Nensy

Žganec Dino


Vanjski suradnici

Anamarija Bešenić

Alenka Blaži

Mihaela Blažon

Tihomir Brezić

Mateja Dumbović

Anita Gabud

Željka Gajski

Marinko Grgić

Zoran Hercigonja

Martina Horvat

Nevenka Ivek

Gordana Jalšovec

Martina Kalničanec

Iva Košćak

Aljana Kovačić

Lana Kovačić Švenda

Patricija Križanec

Jasenko Mandić

Ivana Martinec

Tomislav Martinuš

Terezija Mlinarić

Marija Novak

Arijana Rušnjak

Anica Sekovanić

Marina Trstenjak Petran

Ivana Žugec


Vijeće roditelja

1.A -Željko Oreški

1.B-Dario Mišak

1.C -Jelena Novak

1.D-Domagoj Slunjski

2.A-Tomislav Tušek-Podbrežnički

2.B-Kristijan Novak

2.C-Ljubica Hostnjak

2.D-Martina Bistrović

3.A-Stjepan Labaš

3.B-Marina Košćak

3.C-Marica Budinski

3.D-Helena Dretar Karić

4.A-Danijela Matulin

4.B-Božica Šantek

4.C- Božidarka Hošnjak

4.D-Tatjana Novosel Herceg

4.E-Vesna Jug-Blažin

5.A-Iris Marošević

Vijeće učenika

1.a – Jakov Hamonajec
1.b – Jurica Hohšteter
1.c – Dora Diklić
1.d – Laura Koščak

2.a – Edina Matijašec
2.b – Damjan Vizjak
2.c – Ema Friščić
2.d – Stela Cmrečnjak

3.a – Luka Labaš
3.b – Filip Martinec
3.c – Matea Majhen
3.d – Melani Trokter
3.e – Anamarija Vitez

4.a – Leona Gugić
4.b – Kristian Furjan
4.c – David Srpak
4.d -Anja Liber

4.e-Anamarija Vitez

5.a – Jona Sladoljev