Školska tijela

Školski odbor

Ferenčina Jurica
Rajh Iva
Sekol Ivana
Čretni Nevenka
Brumec Mirela
Slišković Ivo
Poljak Mirko

Predsjednica:  Čretni Nevenka
Potpredsjednik:  Ferenčina Jurica

Nastavničko vijeće

Bojan Bembić
Kristina Bobek
Nataša Bosilj
Ariana Bregović
Tamara Brezničar-Talan
Mirela Brumec
Barbara Bunić
Nevenka Čretni
Iva Delonga Habek
Marija Držanić
Marijana Dugi
Martina Đunđek
Smiljana Furdi
Marina Golek Mikulić
Mirjana Grabar Kruljac
Valentina Habunek
Dragana Hac
Marija Horvat
Zdenka Horvat
Martina Hranj
Lana Hutinski
Fabijan Ipša
Dragan Ivanković
Zrinka Ivanković Mladenović
Barbara Ivčec
Patricija Jakopović
Ksenija Janjušević
Kornelija Klarić
Iva Kliček
Marta Kopjar
Monika Kos Gašparić
Ines Košćak
Marija Krajnik
Mihael Liber
Nataša Narančić
Karolina Novak Bosilj
Melita Obadić
Sunčica Podoreški
Vjekoslav Pokos
Ivan Rogina
Nataša Sajko
Tomislav Sedlar
Ivo Slišković
Valentina Šimunaci
Elizabeta Šimunović
Jadranka Težački
Ivana Trstenjak
Marilena Turk
Mirela Turk
Sonja Veir Labaš
Antonija Vlahov Milić
Nikolina Vresk Škvorc
Marko Vrtar
Nataša Vuković
Tamara Zadravec
Nensy Zelić
Dino Žganec
Dorotea Žvorc

Vanjski suradnici

Lea Cecelja
Zoran Čanić
Biljana Fundak-Bihar
Zoran Hercigonja
Iva Košćak
Tomislav Martinuš
Marija Novak
Arijana Rušnjak
Anica Sekovanić
Tara Vražić Rožmarić
Ivana Žugec

Vijeće roditelja

1.a – Tomislav Tušek-Podbrežnički
1.b – Krunoslav Novak
1.c – Darko Sanković
1.d – Ksenija Vrbnjak Romić

2.a – Stjepan Labaš
2.b – Marijana Oštrek
2.c – Marica Budinski
2.d – Sandra Skupnjak

3.a – Sanja Švelec Marković
3.b – Božica Šantek
3.c – Božidarka Hošnjak
3.d – Tatjana Novosel Herceg
3.e – Vesna Jug-Blažin

4.a – Iris Marošević
4.b – Tihomir Mićović
4.c – Ljiljana Cepović
4.d – Branka Stanković

5.a – Marika Sambolec
5.b – Maja Juras

Vijeće učenika

1.a – Edina Matijašec
1.b – Sabina Pozder
1.c – Ema Friščić
1.d – Lorena Dobranić

2.a – Luka Labaš
2.b – Filip Martinec
2.c – Tamara Pažur
2.d – Melani Trokter

3.a – Ivana Kos Grabar
3.b – Dora Papec
3.c – David Srpak
3.d – Anja Liber
3.e – Anamarija Vitez

4.a – Jona Sladoljev
4.b – Melita Tadić
4.c – Tanja Cepović
4.d – Lara Vrbnjak

5.a – Mia Martinčević
5.b – Mia Boršćak