Školska tijela

Školski odbor

Sunčica Podoreški
Fabijan Ipša
Vjekoslav Pokos
Tatjana Novosel-Herceg
Jurica Ferenčina
Iva Ferenčina
Vesna Bednjanić

Predsjednica:  Sunčica Podoreški
Potpredsjednik:  Jurica Ferenčina

Nastavničko vijeće

Bojan Bembić

Kristina Bobek

Nataša Bosilj

Ariana Bregović

Tamara Brezničar-Talan

Lara Brozd

Mirela Brumec

Barbara Bunić

Iva Delonga Habek

Darja Divjak

Marija Držanić

Marijana Dugi

Martina Đunđek

Smiljana Furdi

Marina Golek Mikulić

Mirjana Grabar Kruljac

Valentina Habunek

Dragana Hac

Marija Horvat

Martina Hranj

Fabijan Ipša

Dragan Ivanković

Zrinka Ivanković Mladenović

Patricija Jakopović

Ksenija Janjušević

Iva Kliček

Monika Kos Gašparić

Ines Košćak

Marija Krajnik

Terezija Mlinarić

Karolina Novak Bosilj

Sunčica Podoreški

Vjekoslav Pokos

Ivan Rogina

Valerija Rukljić

Nataša Sajko

Tomislav Sedlar

Ivo Slišković

Elizabeta Šimunović

Jadranka Težački

Marilena Turk

Mirela Turk

Sonja Veir Labaš

Marko Vrtar

Nataša Vuković

Tamara Zadravec

Nensy Zelić

Dino Žganec


Vanjski suradnici


NASTAVA U ŠKOLI

Lea Cecelja

Zoran Hercigonja

Martina Horvat

Nevenka Ivek

Jasenko Mandić

Tomislav Martinuš

Marija Novak

Arijana Rušnjak

Anica Sekovanić

Ivana Žugec


KLINIČKE VJEŽBE

Alenka Blaži

Tihomir Brezić

Mateja Dumbović

Anita Gabud

Željka Gajski

Gordana Jalšovec

Martina Kalničanec

Iva Košćak

Patricija Križanec

Ivana Martinec


Vijeće roditelja

1.a – Tomislav Tušek-Podbrežnički
1.b – Krunoslav Novak
1.c – Darko Sanković
1.d – Ksenija Vrbnjak Romić

2.a – Stjepan Labaš
2.b – Marijana Oštrek
2.c – Marica Budinski
2.d – Sandra Skupnjak

3.a – Sanja Švelec Marković
3.b – Božica Šantek
3.c – Božidarka Hošnjak
3.d – Tatjana Novosel Herceg
3.e – Vesna Jug-Blažin

4.a – Iris Marošević
4.b – Tihomir Mićović
4.c – Ljiljana Cepović
4.d – Branka Stanković

5.a – Marika Sambolec
5.b – Maja Juras

Vijeće učenika

1.a – Edina Matijašec
1.b – Sabina Pozder
1.c – Ema Friščić
1.d – Lorena Dobranić

2.a – Luka Labaš
2.b – Filip Martinec
2.c – Tamara Pažur
2.d – Melani Trokter

3.a – Ivana Kos Grabar
3.b – Dora Papec
3.c – David Srpak
3.d – Anja Liber
3.e – Anamarija Vitez

4.a – Jona Sladoljev
4.b – Melita Tadić
4.c – Tanja Cepović
4.d – Lara Vrbnjak

5.a – Mia Martinčević
5.b – Mia Boršćak