Virtualne učionice

Raspored sati u virtualnim učionicama:

Četvrtak, 2. travnja 2020.
Srijeda, 1. travnja 2020.
Utorak, 31. ožujka 2020.
Ponedjeljak, 30. ožujka 2020.

Petak, 27. ožujka 2020.
Četvrtak, 26. ožujka 2020.
Srijeda, 25. ožujka 2020.
Utorak, 24. ožujka 2020.
Ponedjeljak. 23. ožujka 2020.
Subota, 21. ožujka 2020.
Petak, 20. ožujka 2020.
Četvrtak, 19. ožujka 2020.
Srijeda, 18. ožujka 2020.
Utorak, 17. ožujka 2020.
 

VIRTUALNA ZBORNICA MEDICINSKE ŠKOLE VARAŽDIN 

 

                                                                                                                                                          

 

VIRTUALNE UČIONICE MEDICINSKE ŠKOLE VARAŽDIN

 

                                                                                                                                                          

1.razredi

                                                                                                                                                          

2. razredi

                                                                                                                                                          

3. razredi

                                                                                                                                                          

4. razredi

                                                                                                                                                          

5. razred