Virtualne učionice

Raspored sati u virtualnim učionicama

VIRTUALNA ZBORNICA MEDICINSKE ŠKOLE VARAŽDIN 

                                                                                                                                                          

VIRTUALNE UČIONICE MEDICINSKE ŠKOLE VARAŽDIN

                                                                                                                                                          

1.razredi

                                                                                                                                                          

2. razredi

                                                                                                                                                          

3. razredi

                                                                                                                                                          

4. razredi

                                                                                                                                                          

5. razred