Arhiva kategorije ČLANCI O PROJEKTU

AutorZoran Hercigonja

Održana je završna konferencija projekta Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin, ref.br. KK.09.1.3.01.0007

              

U Medicinskoj školi Varaždin 8. prosinca 2023. održana je završna konferencija Projekta vrijednog oko četiri milijuna eura koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnu os 9 Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje. Tim se Projektom unaprijedilo redovno obrazovanje svih smjerova u području zdravstava, a školi je omogućeno da postane Centar za stalno stručno usavršavanje i obrazovanje odraslih.

Završnoj konferenciji prisustvovali su uz ravnateljicu škole i voditeljicu Projekta Mirjanu Grabar Kruljac i predstavnici škole, predstavnici osnivača kao projektnog partnera i suradnici na Projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje-Regionalni ured Varaždin, Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije, Srednja škola Čakovec i ValMod centar, logopedija, Varaždin.

Pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije Miroslav Huđek istaknuo je kako je riječ o funkcionalnoj cjelini i pedagoškom standardu koji je rijetko viđen u Hrvatskoj. Naglasio je da prekrasni infrastrukturni objekt uz 2,5 tisuće rekonstruiranog postojećeg prostora ima i 2,5 tisuća novoizgrađenog prostora, što znači da ima sve preduvjete za postizanje izvrsnosti i unapređenje pedagoškog standarda.

Nazočnima se obratila i predstavnica nastavnika profesorica Tamara Brezničar Talan koja se osvrnula na odlične rezultate po kojima su učenici Medicinske škole poznati od osnutka škole 1958. i istaknula kako su zahvaljujući iznimno opremljenim laboratorijima i specijaliziranim učionicama na početku jednog novog izazova, a na to se nadovezala i predstavnica učenika i naglasila kako su učenici sretni što su napokon u vlastitom prostoru koji ih motivira na daljnji rast i težnju uspjehu.

 

Ravnateljica Mirjana Grabar Kruljac posebno je nadodala da je škola u ovom trenutku zapravo na početku i da nas prostorni preduvjeti (edukacijsko-simulacijski dio za zdravstvenu njegu, operacij­sko-demonstracijska sala, laboratorij za sanitarnu i zdravstveno-laboratorijsku dija­gnostiku, kabineti za fizikalnu medicinu i rehabi­litaciju, dentalnu laboratorijsku-pro­tetiku, farmaceutsko-analitički dio, centar za mentalno zdravlje, neu­rosenzomotorička dvorana) i mnogobrojne edukacije nastavnika u skladu s najnovijim stručno-pedagoškim spoznajama obvezuju da budemo još bolji.

 

 

 

AutorMarko Vrtar

Medicinsku su školu posjetili župan Varaždinske županije Anđelko Stričak i pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Miroslav Huđek.

U utorak, 24. studenoga 2021. godine Medicinsku su školu posjetili župan Varaždinske županije Anđelko Stričak i pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Miroslav Huđek. Cilj posjeta bio je obilazak radova na rekonstrukciji i nadogradnji budućeg Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija.

Radovi vrijedni ukupno 42 milijuna kuna teku prema planovima, a župan Anđelko Stričak izjavio je kako je cilj da do kraja iduće godine učenici Medicinske škole počnu s nastavom u novim prostorijama, ističući upravo važnost suradnje svih ljudi koji stoje iza realizacije ovog hvalevrijednog projekta.

Ravnateljica mr. sc. Mirjana Grabar Kruljac naglasila je dosadašnju važnost Medicinske škole u smislu kvalitetne naobrazbe zdravstvenih djelatnika koja se u proteklim godinama pokazala kao imperativ, ali i to da će se izgradnjom Centra ovdje uspostaviti nadstandard. U školi će se provoditi najsofisticiranije radnje vezane uz zdravstvo, a učenicima će biti omogućen i topli obrok.

Značaj projekta vidljiv je i u činjenici da će Medicinska škola, nakon izgradnje i uspostave Regionalnog centra kompetentnosti, postati referentni edukacijski centar iz područja medicine za cijelu Hrvatsku, ali i zapadnu Europu.

 

AutorZoran Hercigonja

Radionica o ravnopravnosti spolova

U sklopu projekta Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin održana 22. listopada 2021. godine radionica o ravnopravnosti spolova u kojoj su sudjelovali učenici smjera medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege.

Ravnopravnost spolova bitan je element svakog demokratskog društva i znači da su žene i muškarci jednako prisutni u svim područjima javnog i privatnog života, da imaju jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava, kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata.

S ciljem da mlade osobe osvijeste kako rodno uvjetovani stereotipi i predrasude te patrijarhalni odgoj, često utječu na oblikovanje pogrešnoga mišljenja pojedinaca o položaju žena i muškaraca u društvu i tako sprečavaju razvoj ravnopravnijega društva, nastavnica Marija Horvat održala je u Medicinskoj školi radionicu s učenicima smjera medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege. Teorijsku osnovu o toj temi učenici su dobili na temelju audiovizualne prezentacije, a potom su se uključili u diskusiju raspravljajući o problematici položaja ženskoga djeteta u patrijarhalnom društvu prikazanoj u pripovijetci Duga Dinka Šimunovića. Osim toga, navodili su primjere rodne/spolne diskriminacije u svojemu okruženju i na taj način aktualizirali zadanu problematiku. Nadalje, ova radionica ohrabrila je mlade ljude da istraže svoje rodne uloge, raspravljaju o tjelesnosti te iskreno razgovaraju o razlikama i sličnostima između muškaraca i žena.

Radionica o ravnopravnosti spolova bila je zanimljiva i poučna za učenike jer su kroz radionicu upoznali sebe, shvatili politički i medijski nametnute spolne i rodne (ne)jednakosti te spoznali kako vlastitim primjerima mogu utjecati na rušenje okamenjenih predrasuda s ciljem nastanka ravnopravnijeg društva.

AutorZoran Hercigonja

Medicinska škola – potpisan Ugovor o rekonstrukciji i dogradnji

Povijesni dan za Medicinsku školu - kreće izgradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija

 

U Medicinskoj školi Varaždin potpisan je 21. srpnja 2021. godine Ugovor o građevinskim, obrtničkim i instalaterskim radovima na projektu „Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždinˮ, čime će se stvoriti prostorni uvjeti za intenziviranje rada Centra i suradnju sa sličnim centrima u Europskoj uniji i unaprijedit će se infrastruktura Centra u skladu s potrebama tržišta rada na regionalnoj razini.

Ugovor o građevinskim, obrtničkim i instalaterskim radovima na projektu potpisali su ravnateljica Medicinske škole Mirjana Grabar Kruljac i Ivan Parćina uime poduzeća Tromont d.o.o., čija je ponuda odabrana kao ekonomski najpovoljnija u otvorenom postupku javne nabave.

Povijesnom događaju za Medicinsku školu nazočili su osim potpisnika Ugovora i župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, koji se u svojemu govoru posebno osvrnuo na veliki investicijski rast u sektoru Zdravstva na području cijele Županije, njegova zamjenica Silvija Zagorec, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Miroslav Huđek, predstavnici projektnih partnera i predstavnici suradnika na projektu, predstavnici škole i školskog odbora te predstavnici medija. Ravnateljica se u obraćanju prisutnima kratko osvrnula na sudbinu školskog prostora u posljednje 63 godine i na nužnost proširenja postojećeg objekta s obzirom na iznimne uspjehe učenika i nastavnika u stručnim i općeobrazovnim predmetima, što je prepoznato i na razini države pa je tako 2018. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja proglasilo Medicinsku školu Varaždin najboljom medicinskom školom u sektoru Zdravstva.

Radovi će se odvijati tijekom sljedećih 18 mjeseci i pritom će se postojeća građevina rekonstruirati u dijelu podruma, prizemlja i 1. kata te se planira uređenje određenog broja učionica s naglaskom na edukativno-simulacijski prehospitalni i hospitalni dio te uređenje kuhinje i blagovaonice u prostoru postojeće sportske dvorane. Uz postojeću zgradu škole dogradit će se dio u kojem će biti smješteni specijalizirani kabineti za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju te dvorana za djecu sa senzornim poteškoćama, učionice i prateći prostori.

Za taj je projekt iz Operativnog programa Koherentnost i kohezija 2014. – 2020. odobreno 29.889.999,94 HRK bespovratnih EU sredstava, a na projektu osim partnera Varaždinske županije, koji participira sa 7 milijuna kuna, sudjeluju i mnogobrojni suradnici: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Varaždin, Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije, Srednja škola Čakovec, ValMod centar.

Sunčica Podoreški, prof.

Poveznice na medije:

Autoradmin

PROJEKTNO-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA VEZANO UZ OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE RADOVA: GRAĐEVINSKI, OBRTNIČKI I INSTALATERSKI RADOVI na projektu “Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin” (evidencijski broj nabave P1-1/2021.

Ovdje možete pronaći projektno-tehničku dokumentaciju vezano uz otvoreni postupak javne nabave radova: građevinski, obrtnički i instalaterski radovi na projektu Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin (evidencijski broj nabave P1-1/2021.

Kliknite na naslov dokumenta za preuzimanje

OPĆI DOKUMENTI

  1. Obavijest o objavi prethodnog savjetovanja

PROJEKTNO-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

  1. Energetska iskaznica
  2. Gradevinska dozvola
  3. Izvješće o kontroli glavnog projekta
  4. Ostali projektno-tehnički dokumenti