Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin

 

NAZIV PROJEKTA
Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin

O PROJEKTU

Provedbom projekta „ Rekonstrukcija i dogradnja Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin“unaprijed će se infrastruktura Centra, u skladu s potrebama tržišta rada na regionalnoj razini, te stvoriti prostorni uvjeti za intenziviranje rada Centra u suradnji sa sličnim centrima u EU, Čime će se dati važan poticaj daljnjem razvoju RCK u smjeru izvrsnosti i prepoznatljivosti među budućim korisnicima , u stručnim krugovima, kao i široj javnosti.

OPĆI CILJ PROJEKTA
Ostvarivanje infrastukturnih  uvjeta te opremanje Centra za buduće aktivnosti koje se odnose na poboljšanje uvjeta za odvijanje odgojno-obrazovne djelatnosti u strukovnom obrazovanju, u sektoru Zdravstvo, na regionalnoj i europskoj razini u smislu izvrsnosti u području strukovnog obrazovanja.   

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

26.06. 2019. – datum početka projekta

26. 01. 2022. – datum završetka projekta

PLANIRANE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

1.Projektna i tehnička dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju RCK  (potrebno je izraditi glavni projekt i izvedbeni projekt te ishoditi građevinsku dozvolu za predmetni zahtjev).

2. Rekonstrukcija i dogradnja – aktivnost rekonstrukcije i dogradnje uključuje pripremu i provedbu postupka nabave radova, priključenje na sve mreže, plaćanje doprinosa).

3.Nadzori- obuhvaćaju tri vrste nadzora: stručni, projektantski i koordinacija zaštite na radu s ciljem osiguranja da će se rekonstrukcija i dogradnja izvršiti sukladno dokumentaciji za građenje,u skladu sa pravilima struke te zakonodavnom okviru.

4.Upravljanje projektom- projektom će upravljati projektni tim u sastavu_ voditelj projekta, osoba za računovodstvo, financije i administraciju, asistent projekta, osoba za javnu nabavu te osoba za vidljivost, komunikaciju i horizontalne teme. Uloga tima je da se sve projektne aktivnosti provode sukladno planiranome te u skladu sa važećim zakonskim aktima.

5. Promidžba i vidljivost – aktivnost kojom se poduzimaju sve potrebne mjere u svrhu objavljivanja činjenica kako EU financira projekt te podizanje vidljivosti projektnih aktivnosti.

VRIJEDNOST PROJEKTA
Ukupna vrijednost projekta se određuje na 30. 000. 000,00  HRK.

Ukupni iznos sufinanciranja iz ESI se određuje na 29. 889.999,94 HRK.

NAZIV NATJEČAJA I OPERATIVNOG PROGRAMA U SKLOPU KOJEG JE PROJEKT ODOBREN

Europski strukturni i investicijski fond za financijsko razdoblje 2014. -2020.

PARTNERI NA PROJEKTU

ValMod Varaždin, Srednja škola Čakovec, Hrvatski zavod za zapošljavanje- Regionalni ured Varaždin, Javna ustanova za regionalni razvoj- Varaždinska županija

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

mr.sc. Mirjana Grabar Kruljac: 

mirjana.grabar-kruljac@medskvz.org

 

ČLANCI O PROJEKTU POVEZNICE NA MEDIJE