Osobna iskaznica škole

  Naziv

Medicinska škola Varaždin

  Broj i naziv županije

Varaždinska županija

  Šifra ustanove

05 – 086 – 505

  Sjedište i adresa

Varaždin, Vinka Međerala 11

 

  Telefon

+385 42 492 000

  Mrežne stranice

www.medskvz.org

  Elektronska pošta

ured@ss-medicinska-vz.skole.hr

  Ravnateljica

mr.sc. Mirjana Grabar Kruljac, prof.

  Tajnica

  Helena Devčić
  Pedagoginja

Karolina Novak Bosilj

  Psihologinja Sonja Veir Labaš

  Programi

 Petogodišnji programi:

 medicinska sestra / medicinski tehničar opće njege

Četverogodišnji programi:

Prirodoslovna gimnazija

Fizioterapeutski tehničar

Farmaceutski tehničar

 Zdravstveno – laboratorijski tehničar

Sanitarni tehničar

Dentalni tehničar

 Primaljska asistentica

Dentalni asistent

 

  Broj zaposlenih

64

  Broj učenika

427

  Broj razrednih odjela

19

  Matični broj

3984516

  OIB

68558018536

  Žiro račun i banka

IBAN: HR 15 2360000 1102719186
Zagrebačka banka – Zaba.hr