Osobna iskaznica škole

  Naziv

Medicinska škola Varaždin

  Broj i naziv županije

Varaždinska županija

  Šifra ustanove

05 – 086 – 505

  Sjedište i adresa

Varaždin, Vinka Međerala 11

  Telefon

+385 42 492 000

  Telefaks

+385 42 492 014

  Mrežne stranice

www.medskvz.org

  Elektronska pošta

ured@ss-medicinska-vz.skole.hr

  Ravnateljica

mr.sc. Mirjana Grabar Kruljac, prof.

  Tajnica

  Helena Devčić
  Pedagoginja

Karolina Novak Bosilj

  Psihologinja Sonja Veir Labaš

  Programi

 Petogodišnji programi:

 medicinska sestra / medicinski tehničar opće njege

Četverogodišnji programi:

zdravstvena gimnazija

fizioterapeutski tehničar

farmaceutski tehničar

 zdravstveno – laboratorijski tehničar

sanitarni tehničar

dentalni tehničar

 primaljska asistentica

dentalni asistent

 

  Broj zaposlenih

61

  Broj učenika

398

  Broj razrednih odjela

18

  Matični broj

3984516

  OIB

68558018536

  Žiro račun i banka

IBAN: HR 15 2360000 1102719186
Zagrebačka banka – Zaba.hr