Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI MEDICINSKE ŠKOLE VARAŽDIN

 

Ova Politika privatnosti, utemeljena na Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), objašnjava koji se osobni podaci prikupljaju u vezi s našim aktivnostima, kako te podatke obrađujemo, koristimo i štitimo, u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.

 

NAŠE TEMELJNO NAČELO JE PRIVATNOST I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Privatnost pojedinaca i zaštita osobnih podataka temeljna su ljudska prava. Moramo brinuti za privatnost pojedinaca čije osobne podatke obrađujemo i pohranjujemo. Podaci su odgovornost, i moraju se prikupljati i obrađivati samo kada je apsolutno neophodno.

Medicinska škola Varaždin drži se sljedećih načela s ciljem zaštite privatnosti svojih učenika, njihovih roditelja ili skrbnika, naših zaposlenika, gostiju i posjetitelja:

 • ne prikupljamo više informacija nego što je potrebno,
 • osobne podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene,
 • ne čuvamo osobne podatke ako više nije potrebno,
 • nikada ne prodajemo, posuđujemo ili distribuiramo niti javno objavljujemo osobne podatke,
 • osobne podatke ne šaljemo trećim stranama bez vašeg znanja,
 • ne koristimo nikakvu automatiziranu obradu i donošenje odluka niti profiliranje,
 • osobne podatke ne prenosimo izvan EU/EEA,
 • osobne podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene,
 • kontinuirano osiguravamo da su osobni podaci sigurno

 

Ako ćete imati daljnjih pitanja o zaštiti osobnih podataka ili nam želite prenijeti svoje ideje i preporuke, molimo obratite nam se putem kontakta:

 

         Službenik za zaštitu podataka

         e-mail : zoran.hercigonja@skole.hr

         telefon: 099 263 7296

 

 

VODITELJ OBRADE

Medicinska škola Varaždin nastupa u odnosu na osobne podatke vas kao naših učenika, nositelja roditeljske odgovornosti naših učenika, vanjskih suradnika te gostiju i posjetitelja, u ulozi voditelja obrade koji određuje svrhe i načine obrada vaših osobnih podataka te brine o osiguravanju svih mjera sigurnosti vaših osobnih podataka. Voditelj obrade vaših osobnih podataka ove mrežne stranice je:

       Medicinska škola Varaždin

       Vinka Međerala 11

       42000 Varaždin

       Hrvatska

KAKO I KOJE VAŠE PODATKE PRIKUPLJAMO?

Podaci koji se tiču učenika, roditelja i skrbnika, zaposlenika škole, vanjskih suradnika i gostiju

U skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i podzakonskim propisima, djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja obavlja se kao javna služba.

Na osnovi javnih ovlasti Medicinska škola Varaždin, između ostalog, obavlja sljedeće poslove:

 • upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u zajednički upisnik školskih ustanova u elektroničkom obliku – e-Matica, za koju obradu je Ministarstvo znanosti i obrazovanja voditelj obrade, dok je istovremeno Medicinska škola Varaždin voditelj obrade za osobne podatke koje prikuplja,
 • upise i ispise vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
 • vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencija o vrednovanju i ocjenjivanju, kao i vođenje evidencija o učeničkim postignućima,
 • izricanje pedagoških mjera i vođenje evidencija o istima,
 • izdavanje javnih isprava i drugih potvrda,
 • provođenje sufinancirane prehrane učenika i njihovog prijevoza,
 • vođenje evidencija posudbe i zaduživanja knjiga,
 • vođenje evidencija učenika u posebnim obrazovnim programima i EU projektima,

te pri tom prikuplja, obrađuje i pohranjuje osobne podatke:

 • zaposlenika Medicinske škole Varaždin i vanjskih suradnika,
 • učenika Medicinske škole Varaždin i njihovih nositelja roditeljske odgovornosti,
 • učenika drugih osnovnih i srednjih škola kao sudionika posebnih programa i EU projekata,
 • članova Školskog odbora, Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Vijeća učenika,
 • kandidata koji sudjeluju u postupku zapošljavanja,

sve u skladu s načinima i rokovima određenima Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakona o arhivskom gradivu i arhivima te pripadajućim podzakonskim propisima.

Osobni podaci učenika, uključujući i fotografije i audio i video zapise, prikupljeni u sklopu aktivnosti Medicinske škole Varaždin u skladu sa Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom rada javno se objavljuju na našim mrežnim stranicama, temeljem prethodno dane privole nositelja roditeljske odgovornosti ili učenika.

 

Video-nadzor

Medicinska škola Varaždin koristi sustav video nadzora u svrhe zaštite imovine i sigurnosti učenika, zaposlenika, vanjskih suradnika i posjetitelja. Njime se nadzire prihvatljivi prostor oko i unutar objekta škole, čiji su perimetri kamera označeni jasno vidljivim obavijestima. Snimke video nadzora pohranjuju se najduže šest mjeseci od dana nastanka, iznimno dulje ako su potrebne kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku.

 

Mrežna stranica

U okviru svog djelovanja Medicinska škola Varaždin koristi usluge poslovnih subjekata u svojstvu izvršitelja obrada koji obrađuju osobne podatke zaposlenika, učenika, nositelja roditeljske odgovornosti, vanjskih suradnika, pomoćnika u nastavi, gostiju i posjetitelja za svrhe ispunjenja zakonskih obveza iz područja odgoja i obrazovanja, IT podrške, održavanja sustava video-nadzora te sigurne pohrane i obrade dokumentacije, kao i u svrhu provođenja aktivnosti u skladu sa Školskom kurikulumom i Godišnjim planom i programom.

Dio podataka razmjenjujemo i ustupamo temeljem zakonskih obveza tijelima javne vlasti poput Ministarstva znanosti i obrazovanja, osnivača, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Porezne uprave, druge školske ustanove temeljem njihovog zahtjeva i sl.

Davanje pristupa podacima drugim pravnim ili fizičkim osobama uvijek je ograničeno na mjeru nužnu za postizanje svrhe za koju su podaci prikupljeni te se provodi sukladno važećoj regulativi. Istovremeno vam jamčimo da u sklopu naših obrada osobnih podataka ne dolazi do njihovog prijenosa u treće zemlje izvan područja Europske unije.

 

 INFORMACIJSKA SIGURNOST

Kada Medicinska škola Varaždin prikuplja informacije o vama, osiguravamo da su vaši osobni podaci zaštićeni od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, pohranjuju ili se na drugi način obrađuju. To se provodi kroz odgovarajuće profesionalne tehničke mjere i pomno birane poslovne partnere koji osiguravaju najvišu razinu sigurnosti obrada podataka.

 

KOLAČIĆI (COOKIES)

Kolačić je datoteka koja se sprema na vašem računalu ili mobilnom uređaju kad posjetite određeno web mjesto. Pomoću kolačića pamte se vaše radnje i postavke tijekom određenog razdoblja.

Na službenoj internetskoj stranici Medicinske škole Varaždin prikupljaju se samo najosnovniji podaci putem kolačića (cookies), kako bi se korisnicima olakšalo korištenje stranice. Naša mrežna stranica ne prikuplja Vaše osobne podatke unutar kolačića.

 

VAŠA PRAVA

 Naši korisnici u svakom trenutku imaju sljedeća prava prema Općoj uredbi o zaštiti podataka:

 • pravo na pristup podacima i uvid u podatke
 • pravo na informiranost o obradi osobnih podataka
 • pravo na povlačenje privole
 • pravo na podnošenje prigovora
 • pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni

 

 

KAKO NAS MOŽETE KONTAKTIRATI

Zahtjeve vezane uz ova Pravila o privatnosti možete ostvariti na sljedeće načine:

Na vaš ćemo zahtjev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije 30 dana od primitka vašeg zahtjeva. U slučaju nemogućnosti sigurne potvrde Vašeg identiteta bit ćemo slobodni zatražiti dodatnu provjeru.

 

 PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NADLEŽNOM TIJELU

 U svakom trenutku možete uložiti prigovor izravno nadležnom nadzornom tijelu, posebice u zemlji EU-a u kojoj imate uobičajeno boravište, mjesto rada ili mjesto navodnog kršenja, ako smatrate da naša obrada vaših osobnih podataka nije zakonita.

Nadležno nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj je: AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP), Selska cesta 136, 10 000 Zagreb.

 

UNAPRJEĐENJE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Zadržavamo pravo tekst ove Politike privatnosti povremeno prilagođavati i unaprjeđivati, prije svega u svrhu poštivanja zakonskih promjena, odnosno, promjena u svrhama i načinima obrade. Međutim, vaša prava koja proizlaze iz ove Politike privatnosti ili iz odgovarajućih zakonskih propisa nećemo ograničavati. U slučaju da dođe do promjena koja mogu utjecati na vaša prava, o tome ćemo vas obavijestiti pravovremeno i izravno na prikladan način.