Upisi 2023./2024.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS U PRVI RAZRED ŠKOLSKE GODINE 2023./2024.

***

Kandidati dokumente potrebe za upis u prvi razred srednje škole mogu donijeti fizički 10. ili 11. srpnja 2023. na Prvu gimnaziju Varaždin, Petra Preradovića 14, 42 000 Varaždin na glavni ulaz u glavni hol škole ili ih mogu poslati putem elektroničke pošte: medskvz.upisi@gmail.com  do navedenog datuma 10 ili 11. srpnja 2023.

***

Kandidati koji ne dođu na upis sa upisnicom i liječničkom svjedodžbom medicine rada (za zanimanja za koja je ona potrebna) ili ih ne pošalju putem elektroničke pošte: medskvz.upisi@gmail.com do propisanog roka 10. ili 11. srpnja 2023.  gube pravo na upis i upućuju se na slijedeći upisni rok.

***

Popis dokumenata po programima nalaze se u nastavku.

***

Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka

Dokumenti:

 • UPISNICA (preuzeta sa sustava za upise u srednje škole)
 • LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA MEDICINE RADA
 • POPUNJENI OBRAZAC VEZAN ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA UČENIKA – (preuzeti OVDJE)

***

Farmaceutski tehničar/ tehničarka

Dokumenti:

 • UPISNICA (preuzeta sa sustava za upise u srednje škole)
 • LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA MEDICINE RADA
 • POPUNJENI OBRAZAC VEZAN ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA UČENIKA – (preuzeti OVDJE)

***

Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

Dokumenti:

 • UPISNICA (preuzeta sa sustava za upise u srednje škole)
 • LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA MEDICINE RADA
 • POPUNJENI OBRAZAC VEZAN ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA UČENIKA – (preuzeti OVDJE)

***

Sanitarni tehničar/tehničarka

Dokumenti:

 • UPISNICA (preuzeta sa sustava za upise u srednje škole)
 • LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA MEDICINE RADA
 • POPUNJENI OBRAZAC VEZAN ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA UČENIKA – (preuzeti OVDJE)

***

Prirodoslovna gimnazija

Dokumenti:

 • UPISNICA (preuzeta sa sustava za upise u srednje škole)
 • POPUNJENI OBRAZAC VEZAN ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA UČENIKA – (preuzeti OVDJE)
 • POPUNJENI OBRAZAC SUGLASNOSTI ZA FAKULTATIVNI MODUL -(preuzeti OVDJE)

***

DODATNA OBAVIJEST – DENTALNI TEHNIČAR/TEHNIČARKA

***

Obavještavaju se  kandidati da  za smjer Dentalni tehničar/tehničarka na provjeru ručne spretnosti ponesu kemijske olovke.

***

Termini dodatnih provjera učenika

pdf

Obavijest kandidatima

***

pdf

Termini dodatnih provjera učenika

***

Obavijesti o upisu u prvi razred

pdf

Obavijest o upisu u prvi razred šk.god. 2023. i 2024.

Adresa za slanje: medskvz.upisi@gmail.com

***

Zašto upisati Medicinsku školu Varaždin?

Dragi učenici!

Nakon završetka osnovne škole, donosite važnu odluku o vašem daljnjem školovanju.

Medicinska škola Varaždin ima dugogodišnju tradiciju u obrazovanju zdravstvenih djelatnika svih profila. Nakon završenog petogodišnjeg (medicinske sestre/tehničari) ili četverogodišnjeg školovanja, učenici su vrlo kvalitetno pripremljeni za posao, ali i za nastavak školovanja na sveučilišnoj ili veleučilišnoj razini. Tijekom obrazovanja učenici osim strukovnog modula imaju organiziranu dodatnu nastavu iz svih obveznih predmeta koji se polažu na  državnoj maturi. Osim toga,  velika pažnja poklanja se odgoju.

Poveznica na upise:

e-Upisi u srednje škole - CARNET

Dokumenti:

Odluka o upisima 2023-2024

Natječaj za upis učenika u I. razred SŠ u šk. god. 2023.-2024

Brošura-odaberi svoju školu

Medicinska_skola_upisni_letak_2023-2024

***

***

Koje programe nudimo?

Naziv programa Trajanje Broj razreda Broj učenika
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 1 28
Dentalni tehničar / dentalna tehničarka 4 1 24
Farmaceutski tehničar / farmaceutska tehničarka 4 1 24
Sanitarni tehničar / sanitarna tehničarka 4 1 24
Prirodoslovna gimnazija 4 1 20
Ukupno 5 120

***

Medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege

Danas je u Hrvatskoj medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege temeljno zanimanje za područje zdravstvene njege. Zdravstvena njega kao stručna disciplina, uz medicinu, ima važnu ulogu u sustavu cjelokupne zdravstvene zaštite. Obrazovanjem se postaje zdravstveni djelatnik sa samostalnošću u radu na području zdravstvene njege.

Opis poslova:

 – provođenje općih poslova u zdravstvenoj njezi i pripadajućih medicinsko-tehničkih zahvata

– suradnja s liječnikom pri mnogim dijagnostičkim i terapijskim zahvatima

– poslovi povezani s osnovnim potrebama bolesnika koje bi on ostvario da može, smije i zna   sam

– poslovi koji će omogućiti bolesniku da bude neovisan i što manje zavisan o tuđoj pomoći

– suradnja s ostalim zdravstvenim i drugim djelatnicima na poslovima sprečavanja bolesti, očuvanja i/ili poboljšanja zdravlja pojedinca, obitelji i društva u cjelini

– provođenje zdravstvenog odgoja

– stalna edukacija i suradnja sa strukom i institucijama proizašlim iz struke

– pridržavanje pravila i unapređenje struke

– vođenje određene dokumentacije

– drugi utvrđeni poslovi.

Radni uvjeti i poželjne osobine

Ovise o specifičnostima posla karakterističnim za određene djelatnosti unutar zdravstvenog i drugih sustava. Uglavnom su to bolnice, domovi zdravlja, razna lječilišta, domovi umirovljenika, privatne klinike i poliklinike, dječje jaslice i vrtići.

Mnogi danas rade u privatnim ustanovama za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju te u kućnoj njezi. Medicinske sestre opće njege / medicinski tehničari opće njege, kao i drugi zdravstveni djelatnici, moraju biti dobro upućeni u važnost profesionalnog ponašanja i zaštite na radu.

Odgovornost, osjetljivost za ljudske patnje, dobre komunikacijske vještine, savjesnost –sastavnice su u svakodnevnom radu zdravstvenih djelatnika. Tim se osobinama kod ljudi stvara osjećaj povjerenja i sigurnosti.

Osposobljavanje i napredovanje

Školovanje za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege traje pet godina. Dvije godine u općeobrazovnom programu, a tri godine u stručnom obrazovanju. Program obrazovanja izgrađen je prema standardima EU-a. Time i zanimanje postaje priznato u svim njezinim članicama. To je jedino zanimanje (zasad) unutar zanimanja srednje stručne spreme koje je EU u potpunosti prihvatila.

Školovanje u sestrinstvu može se nastaviti na stručnom studiju u trajanju od tri godine te s mogućnošću nastavka studija različitih specijalizacija u trajanju od dvije godine. Nakon trogodišnjeg studija stječe se naziv stručni prvostupnik sestrinstva, a nakon petogodišnjeg studija zvanje diplomirane medicinske sestre.

Nakon srednjoškolskog obrazovanja učenici mogu polagati državnu maturi i tako nastaviti obrazovanje na željenim visokim i sveučilišnim studijima.

***

Dentalni  tehničar/ Dentalna tehničarka

Opis poslova

Dentalni tehničar zdravstveni je radnik koji se bavi dentalnom protetikom i izradom različitih pomagala u dentalnoj medicini. Svaki se nadomjestak ili pomagalo izrađuje i oblikuje zasebno, prema potrebama određenog pacijenta i na temelju otiska i zahtjeva koji se dobiva od stomatologa. Otisak stomatološkog stanja pacijenta služi za izradu modela nadomjestka (proteze). Taj model pak služi da bi se izradio kalup za konačnu protezu. Osobitu pozornost dentalni tehničar pridaje modeliranju svakog nadomjeska – zubne krunice, mosta, potpune ili djelomične proteze – kako bi postigao maksimalnu funkcionalnost, a oblikom i bojom prirodan izgled. Za izradu nadomjestaka i pomagala dentalni tehničar upotrebljava razne materijale: metale, dragocjene i poludragocjene slitine, umjetne smole (akrilate i polimere), porculan, a u pojedinim fazama rada vosak, gips za izradu modela i druge. S obzirom na različite materijale koje obrađuje, primjenjuje i razne postupke obrade, npr. lijevanje, lemljenje, pečenje, polimerizaciju te različite oblike mehaničke obrade: savijanje, obrezivanje, brušenje i poliranje.

Radni uvjeti

Dentalni tehničari rade u dentalnim laboratorijima. Takvi se laboratoriji nalaze u sastavu klinika, bolnica i domova zdravlja, a mogu se osnivati i samostalni privatni dentalni laboratoriji. Dentalni laboratoriji mogu se specijalizirati za izradu raznih vrsta zubnih proteza i za izradu ortodontskih naprava. Dentalni laboratoriji opremljeni su mnogim uređajima, strojevima, instrumentima i alatima, npr. pećima i plamenicima, prešama, čekićima, škarama, raznim kliještima, nožićima za modeliranje, strojevima za brušenje i poliranje te nizom drugih.
Većina poslova obavlja se sjedećki, samo manji dio stojećki. Pri radu je vid izložen većim naporima, pa je nužno raditi u dobro osvijetljenim, katkad i vrlo jako osvijetljenim prostorijama. U radu je dentalni tehničar povremeno izložen pojačanoj buci, povišenoj temperaturi i prašini. Izložen je i isparavanju, pa i neposrednom doticaju s različitim kemijskim tvarima, npr. kiselinama. Postoji mogućnost ozljeđivanja pri radu – uglavnom su to mehaničke ozljede ruku i prstiju te opekline. U manjoj mjeri postoji i mogućnost zaraze, stoga se dentalni tehničari tijekom rada, a osobito u nekim fazama rada, služe i zaštitnom opremom, npr. maskama, rukavicama i naočalama.

Poželjne osobine

Dentalni tehničar mora imati dobar vid na blizinu, mora dobro razlikovati boje i njihove nijanse te imati sposobnost prostornog predočavanja. Dentalni tehničar mora imati osobito razvijenu ručnu spretnost i spretnost prstiju te okulomotornu koordinaciju (sposobnost izvođenja preciznih pokreta prstima i rukama uz vidnu kontrolu). Veoma je važna točnost i urednost u radu, strpljivost, sklonost detaljnom i preciznom radu, a poželjan je i barem prosječna sposobnost za rješavanje tehničkih problema.

Osposobljavanje

Školovanje za dentalnog tehničara / dentalnu tehničarku traje četiri godine, a obavlja se u srednjim medicinskim školama u Varaždinu, Zagrebu, Osijeku i Rijeci. Za upis u školu za zanimanje dentalni tehničar, osim općeg uspjeha u osnovnoj školi, uzimaju se u obzir i ocjene iz Hrvatskog jezika, Matematike, Kemije, Biologije i Fizike. Osim toga, kandidati moraju priložiti i liječničku svjedodžbu o tomu da nemaju zdravstvenih smetnji za rad na poslovima dentalnog tehničara, a moraju uspješno proći i posebnu provjeru ručne spretnosti. Upravo provjera ručne spretnosti ima eliminacijski karakter, što znači da školu za dentalnog tehničara može pohađati samo onaj tko je uspješno prošao ovu provjeru. Nakon završetka nastave i uspješne izrade i obrane završnog rada dentalni tehničari mogu se zaposliti u dentalnim laboratorijima ili nastaviti školovanje na višoj školi za dentalne tehničare ili na odgovarajućem fakultetu.

Bliska zanimanja

Dentalni tehničar u svojem radu najuže surađuje sa stomatologom. Stomatolog uzima otisak u pacijentovim ustima, određuje vrstu nadomjestka ili pomagala koje dentalni tehničar treba izraditi te ugrađuje pacijentu fiksne nadomjestke i pomagala, npr. krunice, mostove, fiksne proteze i fiksne ortodontske naprave. Dentalnom tehničaru bliska su sva zanimanja u kojima se izrađuju različite medicinske naprave i proteze, npr. ortopedske i optičke. Jedno je od takvih zanimanja i tehničar za naočalnu optiku. No, s obzirom na materijale kojima radi i postupke kojima ih obrađuje, bliska su mu i neka druga zanimanja, npr. zlatar, finomehaničar, modelar, proizvođač keramike i slična.

***

Farmaceutski  tehničar/ Farmaceutska tehničarka

Opis poslova

Farmaceutski tehničar zdravstveni je radnik koji se osposobljava za rad u ljekarnama, galenskim laboratorijima, laboratorijima za provjeru kakvoće galenskih pripravaka i indentifikaciju ljekovitih tvari, bolničkim ljekarnama, biljnim ljekarnama i drogerijama, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji, ustanovama za promet i trgovinu lijekovima.

Farmaceutski tehničar koji radi u ljekarni pripravlja lijekove za koje postoje standardni recepti. To može biti pripremanje mješavina čajeva, pripravljanje krema ili masti. Također, važe supstancije koje se koriste kao pripravci lijekova, ali ne sudjeluje u izradi pripravka prema receptu i uputama liječnika. Posao farmaceutskog tehničara obuhvaća i brigu za laboratorijsko posuđe.

Posao farmaceutskog tehničara u laboratorijima odvija se pod nadzorom i prema uputama voditelja ili znanstvenika istraživača. Prije početka rada farmaceutski tehničar priprema opremu i kontrolira njezinu funkcionalnost te, prema potrebi, sastavlja prema uputama složeniju laboratorijsku aparaturu. Priprema i supstancije te provodi kontrolu i identifikaciju supstancija. Kad završi s pripremama za rad, provodi različite fizikalno-kemijske i biološke analize i mjerenja upotrebom laboratorijske aparature. Oprema u laboratoriju može biti vrlo precizna i procesi automatizirani, što znači da farmaceutski tehničar mora znati rukovati opremom i koristiti se računalom u svakodnevnom radu. Kad završi propisane analize, skladišti laboratorijske uzorke, a tijekom radnog dana vodi laboratorijski dnevnik o svim radnim zadacima, fazama posla i njihovu trajanju.

Farmaceutski tehničar u proizvodnji farmaceutskih proizvoda priprema proizvodnju te nadzire tehnološke faze u proizvodnji farmaceutskih i kozmetičkih preparata. Budući da nadzire rad radnika u proizvodnji, on daje ljudima zadatke te izvještava nadređene o stanju postrojenja i radu kadrova. Nadzor obuhvaća i provjeru ispravnosti vitalnih dijelova postrojenja, identifikaciju i kontrolu svih važnih sirovina. Prije proizvodnog procesa sirovine koje ulaze u obradbu treba precizno izvagati, što nadzire ili obavlja farmaceutski tehničar. Tijekom tehnološkog procesa stalno kontrolira i održava zadane parametre, odnosno podešava ih na traženu vrijednost. Faze tehnološkog procesa mogu biti emulgiranje, otapanje, granulacija, tabletiranje, mljevenje, sijanje itd.

Farmaceutski tehničar određuje i mjesto i vrijeme uzimanja uzoraka za kontrolu proizvoda te, ovisno o rezultatima kontrole, određuje daljnje korake u proizvodnji. Prigodom proizvodnog procesa vodi kontrolnu dokumentaciju o slijeđenju propisa jer svako odstupanje od zadane procedure može dovesti do promjene kvalitete gotovog proizvoda. Evidentira proizvedenu količinu i kvalitetu proizvedenih roba. Radni uvjeti u farmaceutskoj proizvodnji strogo su definirani za svaki proizvod, pa farmaceutski tehničar nadzire postojanje propisanih klimatskih uvjeta, kao što su vlaga, temperatura, prisutnost plinova i protok zraka. Kontrolira i osigurava higijenske uvjete u skladu sa standardima te nadzire neposredne izvršitelje u pridržavanju zadanih mjera, načina čišćenja strojeva, dezinfekcije i dr. Osim toga, osigurava zaštitu na radu nadziranjem pravilnog korištenja osobnih zaštitnih sredstava i njihove ispravnosti.
Farmaceutski tehničar u kontroli kvalitete, koja je dio farmaceutske industrije, preuzima radne zadatke i raspoređuje ih laborantima te nadzire njihov rad. Organizira uzimanje uzoraka i izvođenje kontrole kvalitete u različitim fazama proizvodnje. Kontrolira ulazne materijale te sam izvodi različite fizikalno-kemijske i biološke analize s pomoću kojih određuje svojstva materijala. Vodi laboratorijski dnevnik te izvješćuje nadređene o dobivenim rezultatima.

Radni uvjeti

Farmaceutski tehničari zapošljavaju se u ljekarnama, laboratorijima, u proizvodnji lijekova za humanu i veterinarsku upotrebu i u kozmetičkoj proizvodnji. Rad farmaceutskog tehničara odvija se u jednoj smjeni, osim u farmaceutskoj proizvodnji, gdje se rad odvija u dvjema smjenama. Farmaceutski tehničari rade u zatvorenom i umjetno osvijetljenom prostoru. Rade sa supstancijama različitih svojstava, što znači da je moguća prisutnost vonjeva te dodir sa supstancijama štetnim po zdravlje. Zbog toga je u skladu s propisima zaštite na radu potrebna upotreba zaštitne opreme, rukavica, naočala i maski.

Rad u farmaceutskoj proizvodnji odvija se u uvjetima mikrobiološke klime (zadana temperatura, vlažnost zraka i strujanje zraka) ili sterilnim uvjetima rada, pa je također propisano nošenje sterilne obuće i odjeće. Laboratoriji u kojima rade farmaceutski tehničari mogu biti laboratoriji u kojima prevladavaju tikvice, staklene cijevi i plamenici, ali i potpuno suvremeni i automatizirani uređaji. Stoga se očekuje da farmaceutski tehničar zna raditi s kompjutoriziranom opremom te da razumije engleski ili njemački jezik jer su upute za upotrebu opreme najčešće pisane na tim jezicima.

Poželjne osobine

Farmaceutski tehničari rade poslove koji zahtijevaju točnost u radu, spretnost u rukovanju sitnijim predmetima i dobru oštrinu vida. Zbog rukovanja malim količinama supstancija (od kojih su neke posebno otrovne), kao i osjetljivom aparaturom, potrebna je strpljivost u radu, mogućnost dugotrajnijeg usmjeravanja pažnje i emocionalna stabilnost. Potrebna je i odgovornost u radu jer se radi s pripravcima koji mogu ugroziti zdravlje drugih ljudi. Vrlo je važna urednost i održavanje vlastite higijene. Budući da je rad u laboratoriju i u farmaceutskoj proizvodnji okvalificiran kao posao s posebnim uvjetima rada, propisano je zapošljavanje pojedinaca čije su intelektualne sposobnosti u granicama prosjeka.

Osposobljavanje

Za obavljanje poslova farmaceutskog tehničara treba završiti četverogodišnju farmaceutsku srednju školu, ali tijekom rada i dalje učiti jer se u laboratorijima, kao i u proizvodnji farmaceutskih proizvoda, tehnologija stalno mijenja i usavršava.

Bliska zanimanja

Poslovi farmaceutskog tehničara najsličniji su poslovima kemijskog tehničara i kemijskog laboranta.

***

Sanitarni  tehničar/ Sanitarna tehničarka

Opis poslova

Sanitarni tehničar zanimanje je iz zdravstvenog sektora koje je imalo ima posebnu važnost tijekom pandemije bolesti COVID-19, kad su sanitarni tehničari radili kao neizostavni dio epidemiološkog tima.

Sanitarni tehničari rade na poslovima uzimanja i prijenosa uzoraka ljudskih sekreta, namirnica

i predmeta opće upotrebe kao i drugih materijala, rade na poslovima provođenja fizikalnih,

kemijskih i mikrobioloških analiza i kontrole namirnica, vode za piće i otpadnih voda. Osim toga provode postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te su i dio tima za provođenje higijensko-epidemioloških mjera.

Sanitarni tehničari rade na zaštiti i na unapređenju zdravlja stanovništva, prate i analiziraju

uzročnu povezanost između štetnih djelovanja različitih čimbenika na ljudski organizam.

Neka su od područja djelatnosti sanitarnih tehničara očuvanje čovjekova okoliša i zdravlja,

nadzor i analiza namirnica i voda za piće te sanitarno-inspekcijski nadzor.

Radni uvjeti i poželjne osobine

Sanitarni tehničari rade s ljudima, rade na terenu te u laboratorijima (zavodi za javno

zdravstvo, kemijsko-mikrobiološki laboratoriji, prehrambena industrija, tvrtke u području

zdravstveno-ekološke djelatnosti). Rade s biološkim materijalima i pritom je vrlo važno pravilno postupanje s uzorcima i pridržavanje mjera zaštite i sigurnosti na radu. Moguć je i kontakt sa zaraznih i otrovnim tvarima.

Sanitarni tehničari moraju biti psihofizički zdrave osobe, imati dobar vid, sluh i opip te

razlikovati boje. Njihov posao zahtijeva samostalan i timski rad, sposobnost donošenja

odluka, odgovornost i visoki stupanj savjesnosti te razvijene komunikacijske vještine.

Osposobljavanje i napredovanje

Nakon završenog četverogodišnjeg obrazovanja učenik stječe naziv sanitarni tehničar /

sanitarna tehničarka. Nastavni program obuhvaća predmete koji čine zajednički dio za

zdravstvene strukovne škole. Drugi dio nastavnog programa čini strukovni dio koji obuhvaća

predmete struke, npr. Osnove zdravstvene struke, Analitička kemija, Organska kemija, Uvod u laboratorijski rad, Mikrobiologija, parazitologija, epidemiologija, Higijena i tehnologija

namirnica, Pretrage voda, Okolina i zdravlje itd.

Osim teorijske nastave učenici imaju i vježbe koje se izvode u školskim praktikumima i

laboratorijima, terensku nastavu, a nakon završetka svakog razreda i strukovnu praksu.

Nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja sanitarni tehničar stječe sljedeće kompetencije:

– pravilno uzimanje i prijenos uzoraka ljudskih sekreta i drugih materijala

– pravilno uzimanje i prijenos uzoraka hrane, vode, bioloških uzoraka, otpadnih tvari i

predmeta opće upotrebe

– suradnja u timu prilikom provođenja higijeno-epidemioloških mjera

– razumijevanje postupaka i metoda u provođenju zaštite zdravlja stanovništva

– savjesno, točno i precizno izvođenje analitičkih postupaka

– razvijena profesionalna svijest i odgovornost, odnos prema zdravlju i bolesti te mjerama za

očuvanje i unapređenje osobnog i tuđeg zdravlja.

***

Prirodoslovna gimnazija

Prirodoslovna gimnazija osim pripreme za prirodoslovno-matematičke studije u potpunosti odgovara svim potrebama budućih studenata medicine, stomatologije, sestrinstva, fizioterapije, medicinsko laboratorijske dijagnostike, radiološke tehnologije, fizike, biologije, kemije, biokemije, farmacije, molekularne biologije, pripremajući ih ne samo za polaganje ispita državne mature nego i za medicinsku struku, naglašavajući pritom psihološki i humani aspekt budućeg zanimanja.

Učenici uz redovne predmete dobivaju sva potrebna znanja i vještine, naročito iz prirodoslovlja, a uz fakultativne predmete već od prvog razreda dobivaju potrebna znanja i vještine za upis na mnogobrojne fakultete. Od trećeg razreda opredjeljuju se za izborne module u kojima imaju predmete od posebnog značaja za buduće zanimanje. Npr. učenici koji se odluče za modul dentalne medicine imaju predmete: Uvod u dentalnu medicinu, Dentalnu morfologiju i Prevenciju u dentalnoj medicini i tako redom za sva zanimanja iz područja medicine.