ČLANCI O PROJEKTU

Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 3. prosinac 2021. 

ZAVRŠILO STRUČNO USAVRŠAVANJE U PODRUČJU ENTEROSTOMALNE TERAPIJE

Nakon ukupno sedam održanih turnusa stručnog usavršavanja, odrađenih 180 sati predavanja, 180 sati kliničkih vježbi, 25 sati seminara te nakon uspješno položenog završnog ispita, s ponosom možemo reći kako su sudionici stručnog usavršavanja u području enterostomalne terapije stekli sve kompetencije i kako su postali kvalificirani enterostomalni terapeuti. Nastavnici Medicinske škole Varaždin i partnerskih škola 17. studenog 2021. položili su završni ispit na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci. 

Početkom 2022. godine nastavnice Tamara Zadravec, Patricija Jakopović, Marijana Dugi, Martina Đunđek i Monika Kos Gašparić će, osim potvrdnica o završenom stručnom usavršavanju, steći i međunarodni certifikat enterostomalnih terapeuta koji je priznaje WCET  (Svjetsko vijeće enterostomalnih terapeuta). Također, nastavnici su stručnim usavršavanja stekli 27,5 ECTS bodova. 

Stručno usavršavanje uspješno su završili nastavnici Medicinske škole Varaždin te partnerskih škola na projektu: Srednje škole Čakovec i Srednje škole Pregrada. 

Patricija Jakopović, mag. sestrinstva

Koordinator unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 10. studeni 2021. 

Medicinska škola Varaždin sudjelovala na

23. CARNET-ovoj konferenciji “CUC 2021 : Nove prilike“

Od 27. do 29. listopada 2021. godine u Konvencijskom centru hotelskog kompleksa Amadria Park Solaris u Šibeniku održala se 23. CARNET-ova konferencija pod nazivom „CUC 2021: Nove prilike“ na kojoj je sudjelovalo 28 nastavnika Medicinske škole Varaždin zajedno s ravnateljicom mr. sc. Mirjanom Grabar Kruljac, prof.

Nastavnici škole sudjelovali su na konferenciji u sklopu stručnog usavršavanja iz STEM područja unutar RCK projekta u svrhu dijeljenja iskustava i jačanja kompetencija iz područja upotrebe IKT-a u nastavi. Kroz razna su interaktivna izlaganja i radionice naučili mnogo o inovativnim tehnologijama u području nastave na daljinu kao i o njihovoj primjeni, a obogatili su svoje znanje i pristupačnim digitalnim alatima te razmijenili svoja i učenička iskustva i projekte kroz program digitalnog obrazovanja. Također, velik dio nastavnika Medicinske škole Varaždin pratio je konferenciju na daljinu prijenosom na platformi Hopin. Konferencija je bila veoma motivirajuća, a nastavnici se raduju ponovnom sudjelovanju iduće godine.

Jelena Zidar, mag.philol.franc./ital.

koordinator stručnih usavršavanja i studijskih posjeta

 

 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.

varazdinske-vijesti


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 6. listopada 2021.

ZAVRŠIO POSLJEDNJI TURNUS STRUČNOG USAVRŠAVANJA U PODRUČJU ENTEROSTOMALNE TERAPIJE

Nastavnici Medicinske škole Varaždin i partnerskih škola na projektu uspješno su sudjelovali na posljednjem, sedmom turnusu stručnog usavršavanje u području enterostomalne terapije. Nastava se održavala na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci od 27. do 30. rujna 2021. godine. 

Nastavnici su na stručnom usavršavanju stekli i usavršili vještine enterostomalnih terapeuta u području psihosocijalne podrške, zdravstvene edukacije osoba sa stomom te u procesu zdravstvene njege. Uspješno su položili preostale ispite stručnog usavršavanja, a u tijeku su pripreme nastavnika za polaganje završnog ispita koji će rezultirati stjecanjem međunarodnog certifikata enterostomalnih terapeuta. 

 

Predavanja na Fakultetu zdravstvenih studija održali su stručnjaci u području sestrinstva i psihologije. 

 

Na sedmom turnusu stručnog usavršavanja sudjelovali su nastavnici Medicinske škole Varaždin te nastavnici iz partnerskih škola na projektu: Srednje škole Čakovec i Srednje škole Pregrada. 

 

 

 

Patricija Jakopović, mag. sestrinstva

Koordinator unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 22. rujna 2021.

USPJEŠNO ZAVRŠIO I 6. TURNUS STRUČNOG USAVRŠAVANJA IZ PODRUČJA ENTEROSTOMALNE TERAPIJE

U periodu od 6. do 11. rujna 2021. godine nastavnici Medicinske škole Varaždin sudjelovali su na šestom turnusu stručnog usavršavanje iz područja enterostomalne terapije. Nastava se održavala na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci te na Klinici za radioterapiju i onkologiju.

 

Nastavnici koji sudjeluju na stručnom usavršavanju stekli su i usavršili vještine enterostomalnih terapeuta na području psihosocijalne podrške i zdravstvene edukacije osoba sa stomom, procesa zdravstvene njege te skrbi za osobe oboljele od onkoloških bolesti. 

Kliničku nastavu u KBC-u Rijeka te predavanja na Fakultetu zdravstvenih studija održali su stručnjaci na području sestrinstva, psihologije i onkologije. 

Na 6. turnusu stručnog usavršavanja sudjelovali su nastavnici Medicinske škole Varaždin te škola partnera na projektu: Srednje škole Čakovec i Srednje škole Pregrada. 

 

Patricija Jakopović, mag. sestrinstva

Koordinator unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin

Dokumentacija o postupku jednostavne nabave – smještaj enterostoma (7. turnus)

8.rujna 2021.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 30. kolovoza 2021.

SIMULACIJA U MODERNOJ MEDICINI – ZNAČAJNA EDUKACIJA  NASTAVNIKA MEDICINSKE ŠKOLE VARAŽDIN I ŠKOLA PARTNERA

U Medicinskoj školi Varaždin održano je vrlo značajno stručno usavršavanje nastavnika iz područja simulacije u modernoj medicini od 5. do 6. srpnja 2021. godine. Edukaciju je vodio dr. Lukas Drabauer, liječnik specijalist hitne medicine posebno certificiran za edukacije s medicinskim simulatorima od strane međunarodnih organizacija za medicinsku simulaciju. 

 

Stručno usavršavanje bilo je usmjereno ojačavanju odgojno-obrazovnih kompetencija na području implementacije simulacije kao metode učenja i poučavanja unutar strukovnog odgoja i obrazovanja. 

Nastavnici su također stekli i vještine u radu sa najmodernijom opremom i medicinskim simulatorima koji nude mnogo mogućnosti kreiranja autentičnih simulacijskih okruženja i scenarija u postizanju strukovnih kompetencija.

Realistični scenariji u učenju i stjecanju strukovnih vještina omogućuju učenicima usavršavanje vještina na najvišoj razini prije reprodukcije i izvođenja istih neposrednu uz pacijenta u zdravstvenoj ustanovi. 

Iz tog razloga, edukacija iz područja simulacije u medicini predstavlja veliku dodanu vrijednost ukupnom osnaživanju nastavnika unutar Regionalnog centra kompetentnosti pri Medicinskoj školi Varaždin koji će svojim učenicima omogućiti najmodernije načine poučavanja u strukovnom odgoju i obrazovanju.

U stručnom usavršavanju sudjelovalo je ukupno 10 nastavnika Stručnog aktiva nastavnika zdravstvene njege te fizioterapije iz Medicinske škole Varaždin. 

Osim u Medicinskoj školi Varaždin, stručno usavršavanje održalo se u školama partnerima na projektu: Srednjoj školi Čakovec te Srednjoj školi Pregrada. U školama partnerima na stručnom uisavršavanju ukupno je sudjelovalo 20 nastavnika zdravstvene njege i fizioterapije. 

 

Patricija Jakopović, mag. sestrinstva

Koordinator unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 23. kolovoza 2021.

ZAVRŠIO 5. TURNUS STRUČNOG USAVRŠAVANJA IZ PODRUČJA ENTEROSTOMALNE TERAPIJE

Nastavnici Medicinske škole Varaždin uspješno su sudjelovali na petom turnusu stručnog usavršavanja iz područja enterostomalne terapije. Turnus se održao na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci, Zavodu za intenzivnu kiruršku njegu i ambulanti za enterostomalnu terapiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka, u periodu od 12. do 16. srpnja 2021. godine.

Peti turnus u većem se dijelu održao u okruženju stjecanja kliničkih vještina.
Nastavnici koji sudjeluju na stručnom usavršavanju stekli su i usavršili vještine entetostomalnih terapeuta u zbrinjavanja stoma i fistula, primjeni ostomijskih pomagala te edukaciji enterostomalnih pacijenata.

Kliničku nastavu i vježbe u KBC-u Rijeka te predavanja na Fakultetu zdravstvenih studija održali su stručnjaci na području sestrinstva.

U održavanju 5. turnusa stručnog usavršavanja sudjelovali su nastavnici Medicinske škole Varaždin te škola partnera na projektu: Srednje škole Čakovec i Srednje škole Pregrada.

Patricija Jakopović, mag. sestrinstva

Koordinator unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin

Dokumentacija o postupku jednostavne nabave – smještaj enterostoma (6. turnus)

17. kolovoz 2021.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 01. srpanj 2021.

NASTAVNICI AKTIVNO SUDJELOVALI NA  9. KONGRESU HRVATSKE UDRUGE MEDICINSKIH SESTARA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM: “SESTRINSTVO BEZ GRANICA”

Nastavnici zdravstvene njege Medicinske škole Varaždin te Srednje škole Čakovec i Srednje škole Pregrada u sklopu projekta Medicinske škole Varaždin sudjelovali su na međunarodnome kongresu u organizaciji Hrvatske udruge medicinskih sestra. Ukupno je sudjelovalo 8 nastavnika. Kongres je održan u Opatiji u Milenij Grand hotelu 4 opatijska cvijeta u kongresnom centru, a trajao je od 17. do 20. lipnja 2021. godine.

Nastavnice Patricija Jakopović i Iva Delonga Habek na kongresu su sudjelovale kao aktivni sudionici te su održale predavanja o provedenim znanstvenim istraživanjima na području odgoja i obrazovanja u zdravstvenoj njezi. 

Nastavnica Jakopović održala je predavanje na temu: Pojavnost anksioznosti i mehanizmi suočavanja učenika završnoga razreda smjera medicinska sestra/tehničar opće njege, četverogodišnjega strukovnog usmjerenja te završnoga razreda gimnazije. 

Tema predavanja nastavnice Delonge Habek glasila je: Mišljenja o učenju i navike učenja učenika Medicinske škole Varaždin

 

Opsežan program kongresa omogućio je nastavnicima cjelodnevno sudjelovanje na brojnim stručnim predavanjima iz različitih područja sestrinstva. Predstavljena su mnogobrojna nova saznanja na području zdravstvene njege i podučavanja u zdravstvenoj njezi. 

Plenarni predavači kongresa te drugi aktivni sudionici kongresa bili su stručnjaci iz područja sestrinstva i medicine. 

Sudjelovanje nastavnika na ovom kongresu velik je doprinos ukupnom osnaživanju nastavnika unutar Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin te dodatna motivacija nastavnika u svakodnevnome radu. 

 

Patricija Jakopović, mag. sestrinstva

Koordinator unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 30. lipnja  2021.

SUDJELOVANJE NASTAVNIKA NA 14. MEĐUNARODNOM KONGRESU HRVATSKOG DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTARA ANESTEZIJE, REANIMACIJE, INTENZIVNE SKRBI I TRANSFUZIJE

Međunarodni kongres u organizaciji Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije održan je u Šibeniku u kongresnom centru Amadria Park Hotela Ivan, a trajao je od 24. do 26. lipnja 2021. godine.

Na kongresu je sudjelovalo 10 nastavnika Medicinske škole Varaždin iz stručnih aktiva nastavnika zdravstvene njege, nastavnika fizioterapije te nastavnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike.

Na kongresu je ukupno sudjelovalo 20 nastavnika među kojima je bilo petero nastavnika Srednje škole Čakovec i Srednje škole Pregrada. Stručno usavršavanje provedeno je u sklopu projekta Medicinske škole Varaždin.

Nastavnica Marija Horvat na kongresu je aktivno sudjelovala te održala predavanje na temu Uloga medicinske sestre u borbi protiv Covid-19.

Program kongresa bio je ispunjen brojnim i različitim predavanjima na području prijeoperacijskoga i  poslijeoperacijskoga zbrinjavanja pacijenata. Omogućio je nastavnicima cjelodnevno sudjelovanje na brojnim stručnim predavanjima s različitim temama unutar intenzivnoga liječenja i intenzivne zdravstvene njege. Provedene su i stručne radionice na temu mjerenja intraabdominalnog tlaka, novih pristupa u liječenju duboke venske tromboze, laringoskopije i anestezije. Predstavljena su mnogobrojna nova saznanja na području poslova anestezijskoga tehničara. 

Plenarni predavači kongresa te drugi aktivni sudionici kongresa bili su stručnjaci iz područja sestrinstva i medicine.

Prilika za sudjelovanje na ovom kongresu omogućila je nastavnicima stjecanje novih i suvremenih znanja i vještina iz područja kirurške zdravstvene njege, hitnih medicinskih postupaka, kirurgije, anestezije, zdravstvene njege u operacijskom bloku te u poslijeoperacijskom oporavku.

Patricija Jakopović, mag. sestrinstva

Koordinator unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 18. lipnja  2021.

ODRŽANA RADIONICA MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA I RCK MEDICINSKE ŠKOLE VARAŽDIN

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s prof. dr. sc. Josipom Burušićem s Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“ organiziralo je online radionicu „Primjena Metodologije za izradu standarda zanimanja“ namijenjenu regionalnim centrima kompetentnosti. Održavanjem radionice Ministarstvo znanosti i obrazovanja potvrdilo je i daljnji nastavak kontinuirane suradnje i podrške na području izrade standarda zanimanja, standarda kvalifikacije te modernizacije strukovnih kurikuluma. 

Radionica je održana putem online konferencije 8. lipnja 2021. godine od 9:00 do 11:00 sati. Na radionici je sudjelovala ravnateljica i voditeljica projekta Mirjana Grabar Kruljac, koordinatorica unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja Patricija Jakopović, predstavnica projektnih timova modernizacije strukovnih kurikuluma Nataša Sajko, predstavnica timova izrade standarda zanimanja/kvalifikacije Tamara Zadravec, koordinatorica škole partnera Srednje škola Čakovec, Dunja Brljak Gašparić te Srednje škole Pregrada, Marinela Rožaj.

Patricija Jakopović, mag. sestrinstva

Koordinator unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 18. lipnja  2021.

USPJEŠNO SUDJELOVANJE NASTAVNIKA NA 4. TURNUSU STRUČNOG USAVRŠAVANJA IZ PODRUČJA ENTEROSTOMALNE TERAPIJE

Uspješno je završio i četvrti turnus stručnog usavršavanje iz područja enterostomalne terapije. Održan je u potpunosti na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci, u periodu od 7. do 11. lipnja 2021. godine. 

Tijekom održavanja četvrtog turnusa stručnog usavršavanja nastavnici koji sudjeluju u na stručnom usavršavanju stekli su nova znanja i vještine na području dermatovenerologije, etičkih aspekata komunikacije, zbrinjavanja stoma i fistula te primjene ostomijskih pomagala.

Predavanja na Fakultetu zdravstvenih studija održali su stručnjaci na području sestrinstva, psihijatrije, psihologije te dermatovenerologije.

Nastavnici koji sudjeluju na stručnom usavršavanju uspješno su položili predstojeće ispite stručnog usavršavanja na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci te time ponovno potvrdili kontinuitet motivacije i truda koji ulažu u pripremne aktivnosti koje se provode u vremenu između održavanju turnusa. 

U održavanju 4. turnusa stručnog usavršavanja sudjelovali su nastavnici Medicinske škole Varaždin te škola partnera na projektu: Srednje škole Čakovec i Srednje škole Pregrada.

Patricija Jakopović, mag. sestrinstva

Koordinator unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 9. lipnja  2021.

Edukacija iz primjene Bender vizualno motoričkog gestalt testa u organizaciji Naklade Slap Zagreb

Jedna iz niza edukacija projekta čija je svrha osnaživanje odgojno obrazovnih kompetencija održana je 17.5.2021. u organizaciji Naklade Slap, a na njoj je sudjelovala Sonja Veir Labaš, djelatnica Medicinske škole Varaždin.

Edukaciju iz primjene Bender vizualno motoričkog gestalt testa je održala dr. sc. Danijela Žakić Milas, specijalist kliničke psihologije iz Psihijatrijske bolnice Vrapče,  a trajala je od 9:00 do 17:00 sati. Polaznici edukacije imali su priliku upoznati se sa testnim materijalom, te su učili na koji se način primjenjuje, ocjenjuje i interpretira navedeni test. Tijekom predavanja teorijski dio predavačica je  potkrijepila i nizom primjera iz svoje dugogodišnje prakse.

Bender vizualno-motorički geštalt test mjeri vizualno-motoričke vještine integracije kod djece i odraslih u dobi od 4 do 85 i više godina, a koristi se za ispitivanje kako nadarenih osoba, tako i osoba s teškoćama (specifičnim teškoćama u učenju, poremećajem pažnje/hiperaktivnim poremećajem, autizmom,…).

 

 

Sonja Veir Labaš

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 1. lipnja  2021.

Održana edukacija: “Izabrane tehnike iz dječje kliničke psihologije i psihoterapije s naglaskom na analizu crteža i tehnike iz terapije kreativnom umjetnošću- Psihološka analiza crteža

U subotu, 29. svibnja  2021. godine  predstavnica Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin, Mirjana Grabar Kruljac prisustvovala je cjelodnevnoj edukaciji Izabrane tehnike iz dječje kliničke psihologije i psihoterapije s naglaskom na analizu crteža i tehnike iz terapije kreativnom umjetnošću- Psihološka analiza crteža. Edukacija se održala u organizaciji Naklade Slap, u online okruženju. Edukaciju je vodila mr.spec. Martina Benko, klinička psihologinja.  Cilj edukacije bio je da  polaznici u svom radu prepoznaju značaj crteža kod djece i adolescenata te ga adekvatno za  primjenjuju u  savjetodavnog rada u školi. 

 

 

 

mr.sc. Mirjana Grabar Kruljac 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 31. svibnja  2021.

U Medicinskoj školi Varaždin održani „Dani strukovnih zanimanja u RCK-uˮ

1. Sajam „Dani strukovnih zanimanja u Regionalnom centru kompetentnostiˮ održao se u okviru projekta Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin od 10. do 14. svibnja 2021. uživo u Medicinskoj školi i online preko platforme Zoom.

Cilj ovoga Sajma bio je povezivanje učenika, roditelja, nastavnika i vanjskih stručnjaka iz različitih struka u području zdravstva. Medicinska škola Varaždin zajedno s partnerskim institucijama prezentirala je zanimanja koja nudi u okviru svojeg odgojno-obrazovnog programa s naglaskom na očekivani razvoj stručnih kompetencija unutar Projekta. Vanjski predavači informirali su prisutne sudionike o novim spoznajama u okviru različitih struka u kontekstu širenja epidemije bolesti COVID-19.

Svaki dan bio je posvećen jednom zanimanju, a aktivnosti su započele učeničkim predstavljanjem i demonstracijom odabranih vježbi u laboratoriju ili u kabinetima, a potom je uslijedilo predavanje stručnjaka. Kroz vođeno čitanje priča iz zbirke 100 % pamuk Ivane Bodrožić, dr. Puljak je demonstrirala način primjene knjige u biblioterapijske svrhe. Održana radionica prva je u nizu stručnih usavršavanja kojim će se članove projektne aktivnosti Biblioterapija osnažiti za provođenje aktivnosti vođenog čitanja.

 

O ulozi ljekarničkog tima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti govorila je magistra farmacije Ana Soldo, predsjednica Hrvatske ljekarničke komore. Ljekarništvo u Hrvatskoj predstavila je na temelju SWOT analize ističući kako je jedna od slabosti tog dijela zdravstvenog sustava otpor prema promjenama, a iznimno velika snaga dostupnost i usmjerenost na pacijenta. Uspoređujući Hrvatsku s europskim državama, smatra da je najveća prilika našega ljekarništva u budućnosti praćenje pacijenata s kroničnim bolestima jer su istraživanja pokazala da mnogi ne uzimaju redovito terapiju što može kobno utjecati na tijek i ishod bolesti.

 

Emil Jurič, dentalni tehničar i prvostupnik ekonomije, održao je predavanje na temu Dentalna tehnologija od jučer do sutra. Svojim je izlaganjem objasnio i zorno prikazao kako stalna promjena u tehnologiji i materijalima za izradu fiksnih i mobilnih protetskih nadomjestaka u dentalnoj medicini utječe i na stalnu potrebu za cjeloživotnom edukacijom dentalnih tehničara. Na primjeru izrade metalkeramičkog mosta usporedio je nekadašnji, sadašnji i budući način rada u svim fazama izrade, od uzimanja otisaka, izrade modela, modeliranja metalne baze, ulaganja s uložnim masama, lijevanja metala, obrade metala, određivanja boje zuba do slojevanja keramike, obrade keramike i završne glazure, pri čemu je presudna i nezamjenjiva umjetnička osobnost svakoga dentalnog tehničara.

 

Treći dan Sajma obilježen je u posebnom ozračju s obzirom na to da se 12. svibnja slavi i Međunarodni dan sestrinstva. Stoga je pozvana Željka Gajski,  glavna sestra službe za interne bolesti, vanjska suradnica i mentorica učenicima Medicinske škole Varaždin na kliničkim zdravstvenim vježbama, koja je govorila o vrlo aktualnoj problematici – pandemiji izazvanoj bolešću COVID-19.

Četvrti dan predavanje je održao Tomislava Vrbnjaka, bivšeg učenika škole koji pripada prvoj generaciji fizioterapeuta od 1983 do 1987. Poznat je i po dugogodišnjoj karijeri u AC Milanu, Talijanskoj i Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, a danas radi u svojoj privatnoj praksi Medical d.o.o. U svojem je predavanju govorio o jednoj od najraširenijih dijagnoza današnjice – križobolji, od koje u nekom periodu života boluje 80 % ljudi.

 

Posljednji, peti dan stručno predavanje na temu Zdravstveno-laboratorijski djelatnici održao je Matija Vrbanec, magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike i bivši učenik škole, koji posljednjih 12 godina radi na Zavodu za javno zdravstvo u području mikrobiologije. U svojem je predavanju opisao način školovanja i osnovne poslove i zadatke medicinsko-laboratorijskih djelatnika (uzimanje bioloških uzoraka, upis pretrage i ostalih podataka u informacijski sustav, obrada uzorka, izvođenje pretrage te upis rezultata pretrage).

 

 

Sunčica Podoreški, prof

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 20. svibnja  2021.

Započeo novi ciklus stručnog usavršavanja u projektnoj aktivnosti Biblioterapija

18. svibnja 2021. započeo je ciklus stručnog usavršavanja članova aktivnosti Biblioterapija.  Prvu edukaciju iz modularnog stručnog usavršavanja održala je Ane Puljak dr. med, spec. javnog zdravstva, kognitivno-bihevioralna  psihoterapeutkinja iz Nastavnog zavoda dr. Andrija Štampar Zagreb. 

Kroz vođeno čitanje priča iz zbirke 100 % pamuk Ivane Bodrožić, dr. Puljak je demonstrirala način primjene knjige u biblioterapijske svrhe. Održana radionica prva je u nizu stručnih usavršavanja kojim će se članove projektne aktivnosti Biblioterapija osnažiti za provođenje aktivnosti vođenog čitanja.

 

 

mr.sc. Mirjana Grabar Kruljac 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 20. svibnja  2021.

ZAVRŠIO 3. TURNUS STRUČNOG USAVRŠAVANJA IZ PODRUČJA ENTEROSTOMALNE TERAPIJE

Završio je treći turnus stručnog usavršavanje iz područja enterostomalne terapije. Održan je u Kliničkom bolničkom centru Rijeka na Zavodu za digestivnu kirurgiju,  Zavodu za podvodnu i hiperbaričnu medicinu, Klinici za ginekologiju i porodništvo, Ustanovi za palijativnu zdravstvenu skrb – Hospicij te na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci, u periodu od 10. do 14. svibnja 2021. godine. 

Treći turnus stručnog usavršavanja obuhvaćao je stjecanje kliničkog iskustva i kliničkih vještina na područja zbrinjavanja kirurških i kroničnih rana, dijetetike i nutritivne potpore pacijenata oboljelih od malignih bolesti te područje liječenja i zdravstvene njege pacijenata s inkontinencijom. Kliničku nastavu održali su stručnjaci na području sestrinstva, fizioterapije, podvodne i hiperbarične medicine te kirurgije. Nastavnici koji sudjeluju na stručnom usavršavanju uspješno su položili svih prvih 6 ispita stručnog usavršavanja na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci te time potvrdili visoku razinu motivacije i truda uloženog u pripremne aktivnosti u vremenu između turnusa. 

U održavanju 3. turnusa stručnog usavršavanja sudjelovali su nastavnici Medicinske škole Varaždin te škola partnera na projektu: Srednje škole Čakovec i Srednje škole Pregrada. 

Patricija Jakopović, mag. sestrinstva

Koordinator unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 10. svibnja  2021.

Održano međužupanijsko natjecanje za smjer dentalni tehničar/ka

4. svibnja 2021. u razdoblju od 8:15 do 13 sati održan je prvi dio natjecanja u virtualnome obliku putem platforme Zoom. U natjecanju su sudjelovali učenici te njihovi mentori iz šest (6) strukovnih škola s područja Republike Hrvatske u kojima se provodi nastavni plan i program za smjer dentalni tehničar/ka. Škole sudionice bile su: Medicinska škola Varaždin (domaćin i organizator), Srednja škola Pregrada, Zdravstveno učilište Zagreb, Zdravstvena škola Split te Medicinska škola Osijek.

7.svibnja 2021. u razdoblju od 11 do 13 sati održan je drugi dio natjecanja putem virtualne platforme Zoom. Komisija je bodovala radove, održano je proglašenje pobjednika po kategorijama te svečana dodjela priznanja, zahvalnica, pohvalnica i nagrada.

U kategoriji 3. razreda 1. mjesto osvojio je Fran Bračić, predstavnik Zdravstvenog učilišta Zagreb. Mentor učenika je Nenad Holetić. 2. mjesto osvojila je Martina Kolaček, predstavnica Medicinske škole Bjelovar. Mentorica učenice je Snježana Pašalić. 3. mjesto u kategoriji 3. razreda osvojila je Magdalena Bratković, također predstavnica Medicinska škole Bjelovar, s mentoricom Snježanom Pašalić.

 

U kategoriji 4. razreda pobjednik je Jakov Šimunović, predstavnik Medicinske škole Varaždin. Mentorica učenika je Ariana Bregović. 2. mjesto osvojila je Melani Milišić, predstavnica Zdravstvenog učilišta Zagreb. Mentorica učenice je Nevenka Vranić. 3. mjesto u kategoriji 4. razreda osvojio je David Plečić, predstavnik Medicinske škole Osijek. Mentor učenika je Zvonko Kasak.

Nakon proglašenja pobjednika školama sudionicama poštom su poslane zahvalnice, pohvalnice, nagrade i priznanja.

Nakon zatvaranja natjecanja za sve sudionike održan je webinar.

 

 

 

 

Ariana Bregović

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 06. svibnja  2021.

Započela edukacija pod naslovom “Uvodna edukacija iz transakcijske analize- TA 101

Dvije odgojno-obrazovne djelatnice Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin, započele sa novim ciklusom stručnih usavršavanja  

U okviru projektnih aktivnosti čiji je cilj jačanje odgojno-obrazovne kapacitete, Sonja Veir Labaš i Mirjana Grabar Kruljac 27. travnja 2021. godine  započele su s edukacijom pod naslovom  Uvodna edukacija iz transakcijske analize- TA 101. Edukacija se odvija u virtualnom okruženju putem platforme ZOOM u četiri termina (27.4. 2021., 4.5. 2021., 11.5. 2021. te 18.5. 2021.) u vremenu od 17 do 20 sati. Uvjet za dobivanje certifikata je sudjelovanje na svim satima edukacije kroz četiri tjedna.

Osnove transakcijske analize organizira i provodi Centar Proventus iz Zagreba, a Tatjana Gjurković, magistra psihologije i psihoterapeutkinja glavna je nositeljica te edukacijske aktivnosti.

TA- 101 je edukacija za stručnjake koji žele bolje upoznati sebe na način da razumiju motivaciju i postupke sebe kako bi jasnije sagledavali dubinske probleme pojedinaca ili grupa, korisnika njihovih stručnih usluga. Također otvara mogućnost, za daljnju edukaciju, bavljenja savjetovanim ili psihoterapeutskim radom. Edukacija je priznata od strane Europske i međunarodne organizacije za transakcijsku analizu

 

U kontekstu Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin, Sonja Veir Labaš i Mirjana Grabar Kruljac bit će dodatno educirane i za rad sa posebno ranjivom skupinom učenika i budućih potencijalnih korisnika Centra.

 

 

mr.sc. Mirjana Grabar Kruljac 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 03. svibnja  2021.

Održan 5. sastanak članova aktivnosti Biblioterapija 

Dana 26. travnja 2021. s početkom u 12,15 sati održan je 5. sastanak članova aktivnosti Biblioterapija Voditeljica projekta Uspostava rada Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin, UP.03.3.1.04.0004, a ujedno i voditeljica aktivnosti Biblioterapija Mirjana Grabar Kruljac uvodno je pozdravila članove aktivnosti te predstavila novu organizaciju strukturu prema kojoj je ona nova voditeljica aktivnosti.

Također, formirana je radna skupina za izradu nacrta dokumenata/indikatora provedene aktivnosti na kraju projekta. Radnu skupinu čine kolega Davor Piskač, izvanredni profesor na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu kao vanjski član, kolegica Nataša Sajko, kolegica Sonja Veir Labaš te kolegica Mirjana Grabar Kruljac. Kolegica Nataša Sajko pripremila je dokument sa sažetkom dosadašnjih prijedloga u aktivnosti s posebnim osvrtom na planiranje ishoda učenja. Također, prezentirala je dokument LifeComp: The European Framework for Personal, Social and Learning to Learn Key Competence, 2020. Voditeljica aktivnosti najavila je organizaciju stručnog usavršavanja u sljedeća dva tjedna.

 

 

mr.sc. Mirjana Grabar Kruljac 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 22. travanj  2021.

2. TURNUS STRUČNOGA USAVRŠAVANJA IZ PODRUČJA ENTEROSTOMALNE TERAPIJE ODRŽAN ONLINE 

Stručno usavršavanje cjeloživotnim obrazovanjem iz područja enterostomalne terapije u drugom je turnusu, od 12. do 16. travnja 2021. godine, u potpunosti održano online, putem Microsoft Teams virtualne platforme. 

Stručno usavršavanje u ovom je turnusu obuhvaćalo područja organizacije zdravstvene zaštite i javnoga zdravstva, zdravstvene zaštite enterostomalnih pacijenata, zbrinjavanja kirurških i kroničnih rana, dijetetike i nutritivne potpore pacijenata oboljelih od malignih bolesti te područje liječenja i zdravstvene njege pacijenata s inkontinencijom. Predavanja su održali stručnjaci na području sestrinstva, medicine te zdravstva i socijalne skrbi koji su djelatnici Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, Kliničkoga bolničkog centra Rijeka te Kliničke bolnice „Sveti Duh”. 

 

U ovom online turnusu uspješno su sudjelovali nastavnici Medicinske škole Varaždin te škola partnera na projektu: Srednje škole Čakovec i Srednje škole Pregrada. 

Patricija Jakopović, mag. sestrinstva

Koordinator unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 03. travanj  2021.

Stručno usavršavanje u području fizioterapeutske procjene – KINESIOTAPING

U Opatiji 19. i 20. ožujka 2021. na Učilištu Lovran – školskoj ustanovi za obrazovanje odraslih u sektoru zdravstva, wellnessa i zdravstvenog turizma provedeno je prvo usavršavanje u području fizioterapeutske procjene pod nazivom Kinesiotaping.

Na dvodnevnom tečaju kojeg je vodio iskusni fizioterapeut Ivan Didović, magistar fizioterapije i nastavnik na programu obrazovanja Fizioterapeutski tehničar, sudjelovao je nastavnik i djelatnik Medicinske škole Vjekoslav Pokos. Tijekom iste polaznik je naučio samostalno provoditi aplikaciju K-tape traka na tijelu prema različitim dijagnozama korektivnim tehnikama: prostorna korekcija, mehanička, fascijalna, limfatička, tetivna, ligamentna, te je dobio Certifikat o završenom tečaju u Učilištu Lovran – medical wellness akademiji.

Marko Vrtar, prof.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 02. travanj  2021.

Održan 2. sastanak Strukovnog sektorskog vijeća

29. ožujka 2021. u Medicinskoj školi Varaždin održan je drugi po redu sastanak Strukovnog sektorskog vijeća čiji su članovi Voditeljica projekta Uspostava rada Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin i ravnateljica Medicinske škole Varaždin Mirjana Grabar Kruljac, Anita Hotelić, Mirko Poljak (KB Merkur), Dubravka Skeja (KB Merkur), Vilmica Kapac (SŠ Pregrada) te Gordana Ramušćak (SŠ Čakovec).

Na uvodu sastanka je voditeljica projekta Uspostava rada Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin ,ukratko izložila dosadašni tijek projektnih aktivnosti.

Voditeljica projekta također je upoznala ostale članove vijeća s sljedećim koracima u provedbi projektnih aktivnosti i sa odlukom Ministarstva zdravstva kojom se prihvaćaju sva tri prijedloga izrade standarda zanimanja Medicinske škole Varaždin, a isti su prepoznati kao prijedlog izvrsnosti u zdravstvu.

 

 

Marko Vrtar, prof.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 01. travanj  2021.

PROVEDENA EDUKACIJA “TERAPIJSKE PRIČE”

U subotu, 20. ožujka 2021. godine dvije predstavnice Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin, Sonja Veir Labaš i Mirjana Grabar Kruljac prisustvovale su edukaciji Terapijske priče – Kako  pričanjem priča rješavati dječje strahove i teškoće?.

Edukacija se održala u organizaciji Naklade Slap, u online okruženju, a istu je vodila mr.spec. Martina Benko, klinička psihologinja. Tijekom cjelodnevne edukacije, polaznice su naučile osnovne koncepte terapijskih priča, indikacije za njihovu primjenu te način konstruiranja vlastitih terapijskih priča za primjenu savjetodavnog rada u školi. 

Edukacija je započela u 9, a završila je u 17 sati.

 

 

mr.sc. Mirjana Grabar Kruljac 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 24. ožujak  2021.

ZAPOČELO STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA IZ PODRUČJA ENTEROSTOMALNE TERAPIJE

Nastavnici koji sudjeluju u izradi standarda zanimanja/kvalifikacije na području zdravstvene njege kontinuirano će se usavršavati putem cjeloživotnoga obrazovanja iz područja enterostomalne terapije.

Program stručnoga usavršavanja certificiralo je Svjetsko udruženje enterostomalnih terapeuta (WCET – World Council of Enterostomal Therapists) te se provodi na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci u trajanju od 6 mjeseci. Stručno usavršavanje obuhvaća područja temeljnih medicinskih znanosti, patofiziologije, kirurgije, kliničke medicine, dijetetike, dermatovenerologije, onkologije, psihologije, etike, javnoga zdravstva i zdravstvene zaštite, zbrinjavanja inkontinentnih bolesnika, kirurških i kroničnih rana, stoma, fistula te područje ostomijskih pomagala. 

Nastavnici će na ovom stručnom usavršavanju steći vrijedna znanja i iskustvo stručno-teorijskim dijelom usavršavanja na Fakultetu zdravstvenih studija, ali i kliničkim dijelom stručnoga usavršavanja u KBC Rijeka i KB “Sveti Duh”. Uspješnim završetkom cjeloživotnoga obrazovanja nastavnici će steći WCET europski certifikat Svjetskoga udruženja enterostomalnih terapeuta. 

Na stručnom usavršavanju sudjeluju nastavnici Medicinske škole Varaždin te škola partnera na projektu: Srednje škole Čakovec i Srednje škole Pregrada. 

  

 

  

Patricija Jakopović, mag. sestrinstva

Koordinator unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja   

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 02. ožujak  2021.

Održan sastanak “Modernizacija kurikuluma

U organizaciji MZO i ASOO 25.veljače 2021. održan je sastanak o modernizaciji kurikuluma.

Sastanak se sukladno epidemiološkoj situaciji održao online. Nastavnice Nataša Sajko, Ksenija Janjušević i Mirela Turk su se upoznale s procesom izrade kurikuluma, a na sastanku su sudjelovali djelatnici drugih RCK-a i partnera.

 

 

 

Marko Vrtar, prof.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 25. veljača. 2021.

ZAVRŠENO PRVO STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA U SKLOPU PROJEKTA – “TEČAJ OSNOVA ELEKTROSTIMULACIJE SRCA” 

Završila je prva projektna aktivnost stručnoga usavršavanja unutar projektnoga elementa: Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca vezanih za provedbu programa redovitoga strukovnog obrazovanja, odnosno formalnih i neformalnih programa obrazovanja odraslih. 

 

Nastavnici koji sudjeluju u izradi standarda zanimanja/kvalifikacije na području zdravstvene njege 4. i 11. veljače sudjelovali su na tečaju EKG-a i osnova elektrostimulacije srca namijenjenom stručnjacima na području sestrinstva, u organizaciji Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara i Medtronic-a. Tečaj se sukladno epidemiološkoj situaciji održao online. Nastavnici su se svojim sudjelovanjem na tečaju usavršili na području elektrostimulacije i elektrofiziologije srca, srčanih aritmija te ugradnje privremenih i trajnih srčanih stimulatora. Na tečaju su sudjelovali nastavnici Medicinske škole Varaždin te škola partnera na projektu: Srednje škole Čakovec i Srednje škole Pregrada.

 

 
 
Patricija Jakopović, mag. sestrinstva

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 23. veljača. 2021.

Održan 1. sastanak Strukovnog sektorskog vijeća

U prostorijama Medicinske škole Varaždin 10. veljače 2021. održan je sastanak Strukovnog sektorskog vijeća čiji su članovi Voditeljica projekta Uspostava rada Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin i ravnateljica Medicinske škole Varaždin Mirjana Grabar Kruljac, Anita Hotelić, Mirko Poljak (KB Merkur), Dubravka Skeja (KB Merkur), Vilmica Kapac (SŠ Pregrada) te Gordana Ramušćak (SŠ Čakovec).

U uvodnom dijelu sastanka članovi su se kratko predstavili, a Voditeljica projekta upoznala je članove Vijeća s okvirnim planom djelovanja te dinamikom održavanja sastanaka. Tijekom projekta bit će održano 12 sastanaka Vijeća u Medicinskoj školi Varaždin.

Voditeljica projekta također ih je upoznala sa svim dosad pokrenutim projektnim aktivnostima, a članovi Vijeća izrazili su zadovoljstvo aktivnostima i okvirom djelovanja Sektorskog strukovnog vijeća.

Uloga ovog stručnog tijela isključivo je naučno savjetodavnog karaktera.

 

Marko Vrtar, prof.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 19. veljača. 2021.

Drugi Veliki koordinacijski sastanak u Medicinskoj školi Varaždin

U sklopu projekta Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti i inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin 12.02.2021. godine održan je drugi  koordinacijski sastanak sa sudionicima aktivnosti Medicinske škole Varaždin i partnerskih škola Srednje škole Pregrada i Srednje škole Čakovec.

Regionalni centar unatoč otežanoj situaciji, uzrokovanoj pandemiji COVID 19, sigurnim korakom korača prema provedbi zadanih aktivnosti i samim time unaprjeđenju programa standarda zanimanja i modernizacije kurikuluma te popratno brojnim  stručnim usavršavanjima i studijskim putovanjima.

Kroz široku lepezu projektnih aktivnosti Medicinska škola će postati pružatelj prvorazrednih znanja i vještina vezanih uz sektor zdravstva.

Voditeljica projekta Mirjana Grabar Kruljac naglasila je kako je iznimno ponosna napretkom projektnog tima i svih uključenih u pojedine aktivnosti te vjeruje da će projekt biti korisno iskustvo za usavršavanja u području zdravstva.

Nakon početne faze sporijeg odvijanja pojedinih aktivnosti bitno je napomenuti da se kompletiranjem projektnog tima intenzitet provođenja aktivnosti znatno povećao te su članovi projektnoga tima Normela Radoš (stručnjak za financije u EU- projektu), Dino Žganec (asistent i administrator), Patricija Jakopović (koordinator unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja), Jelena Zidar (koordinator stručnih usavršavanja i studijskih putovanja) i Marko Vrtar i Mihael Liber (tim za vidljivost) kratko izvijestili o trenutnom stanju samog projekta unutar pojedinog projektnog područja.

 
           Dino Žganec, prof.                 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 11. veljača. 2021.

POTPISAN SPORAZUM O SURADNJI IZMEĐU MEDICINSKE ŠKOLE VARAŽDIN I FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U RIJECI

U sklopu projekta Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin, 9. veljače 2021. godine na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci potpisan je Sporazum o suradnji između visokoškolske institucije Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci te Medicinske škole Varaždin.

Sporazum o suradnji omogućit će uključivanje Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci kao suradnika na projektu i razvoju Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin. Na taj je način definirana suradnja s akademskom zajednicom kao jednim od ključnih dionika procesa planiranja i provođenja projektnih aktivnosti kako bi se unaprijedio razvoj Regionalnog centra kompetentnosti u Medicinskoj školi Varaždin. Sporazum su potpisale ravnateljica škole i voditeljica projekta mr.sc. Mirjana Grabar Kruljac, prof. te dekanica Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr. med.  

 
Patricija Jakopović, mag. sestrinstva

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.

e-varaždinUspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 02. veljača. 2021.

ODRŽANI PRVI SEKTORSKI SASTANCI RCK MEDICINSKE ŠKOLE VARAŽDIN I MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Kao početak kontinuirane suradnje i podrške na području izrade standarda zanimanja, standarda kvalifikacije te modernizacije strukovnih kurikuluma, održana su dva sastanka predstavnika Medicinske škole Varaždin s predstavnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja te Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Sastanci su održani putem online konferencije 8. i 18. siječnja 2021. godine.

Na sastancima je sudjelovala ravnateljica Mirjana Grabar Kruljac, koordinatorica unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja Patricija Jakopović, ravnateljice i koordinatorice škola partnera Srednje škola Čakovec i Srednje škola Pregrada, voditelji i članovi timova izrade standarda zanimanja/kvalifikacije Tamara Zadravec, Marijana Dugi, Martina Đunđek, Mirko Gašparić, Dunja Brljak Gašparić i Marinela Rožaj te predstavnica timova modernizacije strukovnih kurikuluma Nataša Sajko. Putem sastanaka provedeno je mapiranje i sektorsko pozicioniranje RCK pri izradi standarda te međusobno koordiniranje i umrežavanje u svrhu izgradnje sektora na razini RH. Na sastancima je također provedena analiza plana izrade standarda zanimanja te su dane smjernice za daljnji razvoj standarda zanimanja i strukovnih kurikuluma.

 
Patricija Jakopović, mag. sestrinstva

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


 
Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
 
Autor: Marko Vrtar, 27. listopada. 2020.

Medicinska škola Varaždin započela s projektom vrijednim 48.799.878,03 kuna

U petak 23. listopada u Medicinskoj školi Varaždin održan je prvi veliki koordinacijski sastanak projekta Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin. Sastanku su, uz sudionike projekta iz Medicinske škole Varaždin, prisustvovali i ravnatelji te koordinatori škola i voditelji projektnih aktivnosti iz partnerskih škola, Srednje škole Čakovec te Srednje škole Pregrada.

Ravnateljica Medicinske škole Varaždin i voditeljica projekta Mirjana Grabar Kruljac uvodnom je riječju najavila službeni početak aktivnosti na projektu te predstavila hijerarhijsku strukturu projektnoga tima.

Koordinatorica unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja Patricija Jakopović predstavila je voditelje i vremenik aktivnosti projekta te je prisutne upoznala s dužnostima i zadaćama voditelja i članova projektnoga tima. Predstavnici svih škola sudionika u projektu najavili su održavanje prvih sastanaka te početak rada na projektnim aktivnostima.

 

 

U svrhu provedbe projekta Medicinskoj školi Varaždin dodijeljeno je 48.799.878,03 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda. Projektom će se u Regionalnom centru kompetentnosti Medicinske škole Varaždin uspostaviti nova organizacijska struktura, osnažiti znanja, vještine i kompetencije odgojno-obrazovnih radnika za razvoj/unaprjeđenje i provedbu programa redovitoga strukovnog obrazovanja i programa obrazovanja odraslih. Regionalni centar Medicinske škole Varaždin opremit će se specijaliziranom opremom za teorijsku i praktičnu nastavu, laboratorijske i kliničke vježbe s ciljem postizanja agilnosti odgojno-obrazovnoga sustava Regionalnog centra kompetentnosti naspram potreba tržišta rada u zdravstvu i profiliranja budućih radnika s praktičnim znanjima.

 

 

Nataša Narančić, prof.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.

Sjeverni.info| e-varaždin |Varaždinski.hr |radio Megaton |Regionalni

 

Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin

Autor: Marko Vrtar, 07. listopada. 2020.

Održan prvi koordinacijski sastanak u Medicinskoj školi Varaždin

U Medicinskoj školi Varaždin 18. rujna 2020. održan je prvi koordinacijski sastanak na kojemu su, uz sudionike projekta iz škole nositelja, sudjelovali i predstavnici Srednje škole Čakovec te Srednje škole Pregrada. Ravnateljica Medicinske škole Mirjana Grabar Kruljac, ujedno i voditeljica projekta, s velikim je zadovoljstvom najavila višegodišnju suradnju na projektu Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin. U svrhu provedbe projekta Medicinskoj školi Varaždin dodijeljeno je 48.799.878,03 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda.

Ravnateljica i voditeljica projekta istaknula je da su svi suradnici na projektu bili vrlo uporni i kreativni u stvaranju aktivnosti kojima su obuhvaćeni: izrada standarda zanimanja, stručna usavršavanja, modernizacija kurikuluma i cjeloživotno obrazovanje. Cilj je aktivnosti ojačati sve tri škole i u njima promijeniti kvalitetu poučavanja, ne samo za vrijeme trajanja projekta, nego i trajnom promjenom načina promišljanja učenika i njihova odnosa prema nastavi i prema budućnosti.

Ravnateljica je istaknula važnost aktivnosti na izradi standarda zanimanja Specijalist kirurške zdravstvene njege, Specijalist zdravstvene njege zdravog i bolesnog djeteta i adolescenta, Specijalist tehničar u operacionoj sali koji u Republici Hrvatskoj još uvijek ne postoje u tome obliku.

U nastavku sastanka predstavila je osobe iz škole nositelja projekta koje će sudjelovati u projektu, a to su: nastavnice Martina Đunđek, Marijana Dugi, Tamara Zadravec, Patricija Jakopović, Nataša Sajko, Arijana Bregović te dio članova projektnoga tima: Patricija Jakopović, Dino Žganec, Mihael Liber, Marko Vrtar i Nataša Narančić.

Predstavljeni su i suradnici iz škola partnera: Mirko Gašparić, Dunja Gašparić i Vesna Prepelić Đuričković iz Srednje škole Čakovec te Marinela Rožaj, Jasminka Miklaužić i Ivana Grilec iz Srednje škole Pregrada.

Ravnateljica je istaknula je da će škole partneri u projektu biti ravnopravne te imati jednake mogućnosti kao i nastavnici iz škole nositelja, što uključuje i cijeli niz stručnih usavršavanja po cijelome svijetu.

Za kraj, ravnateljica i voditeljica projekta podsjetila je na vrijednost projekta te je pozvala na odgovornost u poštivanju obaveza u zadanim rokovima kako bi završni cilj bio uspješno postignut.                                                                             

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.

 Nataša Narančić, prof.