ČLANCI O PROJEKTU

Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 15 svibnja 2022. 

Edukacija i prevencija – ključne riječi 2. Sajma   

„Dani strukovnih zanimanja u RCK-uˮ

U okviru projekta Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin organiziran je u Regionalnom obrazovnom centru u Prvoj gimnaziji Varaždin od 9. do 13. svibnja 2022. godine 2. Sajam „Dani strukovnih zanimanja u RCK-uˮ, projektna aktivnost čiji je cilj povezati učenike, nastavnike, partnerske škole, vanjske stručnjake iz različitih struka u području zdravstva. Vanjski predavači informirali su prisutne sudionike o novim spoznajama u pojedinoj zdravstvenoj struci, a ove godine uključena je i tema medicinskog nazivlja. Također, svoja zanimanja predstavili su učenici odabirom zanimljivih tema, od kojih su neke teme pripremili učenici različitih struka.

Prvi dan, 9. svibnja, obuhvatio je interdisciplinarne teme, pa su tako znanstvenice iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje Lana Hudeček i Milica Mihaljević upoznale sve prisutne s portalom jezik.hr koji sadrži mrežne jezične priručnike u kojima se mogu pronaći medicinski nazivi. Nakon toga slijedila su predavanja učenika: o bruksizmu, snažnom škripanju i stiskanju zubi noću dok spavamo, govorili su iz perspektive fizioterapeuta Marta Golubić, a iz perspektive dentalnog tehničara Bruno Novak. Njihovi su mentori nastavnici Marija Držanić i Vjekoslav Pokos. Temu celijakije, bolesti brojnih lica, predstavili su budući laboranti i farmaceutski tehničari Nikol Nestić, Patrik Mudri, Lucija Furjan, Marta Sitar i Azra Detić, a njihove su mentorice bile magistra farmacije Marija Novak i profesorica Nataša Vuković. Osim toga, učenici smjera medicinska sestra/tehničar opće njege Elena Škrlec, Magdalena Kljunić, Dora Papec i Kristian Furjan predstavili su projekt Mentalno zdravlje za srce lavlje. Ovim projektom obuhvaćeni su predmeti Građanski odgoj i obrazovanje, Sociologija, Psihologija, Načela poučavanja, Etika i Zaštita mentalnog zdravlja. Cilj projekta jest osvijestiti vršnjake i mlade o važnosti mentalnog zdravlja, a mentorice učenicima bile su profesorice Jadranka Težački i Sonja Veir Labaš.

Drugi dan, 10. svibnja, započeo je predavanjem magistre farmacije, doktorice znanosti i specijalistice fitofarmacije i dijetoterapije Katarine Fehir Šola Fitoterapija u samoliječenju. Magistra je objasnila što obuhvaća znanstveni pristup upotrebi biljaka u liječenju te je predstavila europski projekt Lijekovi za Ukrajinu. Nakon nje svoju temu Eteričnim uljima do
zdravlja predstavile su buduće farmaceutske tehničarke Azra Detić, Marta Sitar i Mateja Matotek, dok su Anja Flegar i Iva Peharda pokazale film Ljekarništvo – prošlost kao zalog za budućnost, kojim su naglasile kako stari, gotovo muzejski pribor i ljekarnički priručnici s početka 20. stoljeća koji se čuvaju u današnjoj Ljekarni Korzo, predstavljaju temelje na kojima se gradi suvremeno ljekarništvo. Učenice su pripremale magistre Marija Novak i Arijana Rušnjak.

Zdravstveno-laboratorijski tehničari predstavili su se 11. svibnja. Na početku je Ivana Jakušić, glavna prvostupnica Biokemijskog laboratorija u Općoj bolnici Varaždin, pobliže upoznala sve sudionike sa specifičnostima i opsegom rada laboratorija, stručnjacima koji rade u timu, o načinu uzimanja uzoraka, njihova očitanja i distribucije do odjela ili pojedinaca.
Potom je uslijedilo predavanje laborantice Paule Hadrović i dentalnih tehničarki o Transplantaciji fekalne mikrobiote, dok su o Antimikrobnoj rezistenciji govorililabo ranti Nikol Nestić, Patrik Mudri, Lucija Furjan i Petra Cestar, a pripremale su ih profesorice Nataša Bosilj i Dragana Hac.

Međunarodni dan sestrinstva, ujedno i Dan škole obilježen je uz početno obraćanje ravnateljice Mirjane Grabar Kruljac, koja se posebno osvrnula da ljudske vrijednosti koje se u školi cijene i temelj su medicinskog zvanja, a potom je glavna sestra  Odjela za endokrinologiju, dijabetologiju i bolesti metabolizma varaždinske Opće bolnice Patricija Križanec objasnila koju ulogu ima medicinska sestra u Edukaciji bolesnika i obitelji o utjecaju prehrane na liječenje dijabetesa, pri čemu je naglasila kako je neophodno izraditi individualizirani plan prehrane svakog oboljelog jer je liječenje prehranom sastavni dio sveobuhvatnog plana liječenja dijabetesa, bolesti koja je postala globalnom epidemijom u suvremenom društvu. Nakon stručnog predavanja buduće medicinske sestre Eva Varga i Petra Pomper predstavile su temu Zdravstvena zaštita žena te su ukazale na važnost preventivnih pregleda i podsjetile u kojim su sve javnozdravstvenim akcijama sudjelovali učenici Medicinske škole. Također, o razvoju sestrinskog poziva, od Dame sa Svjetiljkom do danas, sudionike su upoznale Lorena Zebec i Lara Erdec. U okviru svoje teme Obilježavanje dana sestrinstva osvrnule su se na svoje petogodišnje školovanje i naglasile da su se naučili disciplini, odgovornosti, komunikaciji s pacijentom, poštovanju svakog čovjeka. Upoznali su mnogo dobrih ljudi s kojima su dijelili dobre i loše trenutke. Također, dobili su uvid u organizaciju i način rada na odjelima te su imali priliku sudjelovati u izvođenju raznih medicinsko-tehničkih postupaka. Učenike je za izlaganje pripremil nastavnica Marija Horvat.

Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 11. svibnja 2022. 

7. kongres hrvatskih dermatovenerologa s međunarodnim sudjelovanjem

U sklopu Uspostave Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin UP. 03.3.1.04.0004, nastavnica iz partnerske škole Čakovec  (SVEA CZEISBERGER) i Medicinske škole Varaždin (MARIJA HORVAT), te vanjska suradnica iz opće bolnice Varaždin (MATEJA DUMBOVIĆ), sudjelovale su na 7. kongresu hrvatskih dermatovenerologa s međunarodnim sudjelovanjem održanom od 05. do 08. svibnja 2022. u Vodicama za čije održavanje je zaslužno Hrvatsko dermatovenerološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora.

U svrhu edukacije predstavljene su smjernice za liječenje psorijaze i atopijskog dermatitisa, javno zdravstvene politike u prevenciji zloćudnih tumora kože odnosno područje dermatološke onkologije, pomak u terapiji glede alopecije kose, dijagnostika i liječenje nemelanocitnih tumora noktiju, upalne i imunološki posredovane dermatoze, infektivne bolesti u dermatovenerologiji.

Horvat Marija, mag.sestrinstva

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 28. travanj 2022. 

Studijsko putovanje u Berlin

U razdoblju od 22.4 do 26.4. nastavnici aktiva stranih jezika boravili su na studijskom putovanju u Berlinu u sklopu projekta RCK s ciljem razmjene iskustva i dobre prakse. Tom su prilikom posjetili Rahel Hirsch Schule, strukovnu medicinsku školu koja nudi programe medicinski asistent/asistentica, dentalni asistent/asistentica i zdravstvena gimnazija.

Školu pohađa gotovo 2000 učenika, a od 2018. u školi djeluje i školska medicinska služba. Ima ukupno 12 razvojnih projekata koji su usmjereni na unapređenje procesa učenja i poučavanja. Uz općeobrazovne i strukovne predmete, s naglaskom na povezanost medicinskih i administrativnih sadržaja, učenici odrađuju praksu u raznim zdravstvenim ustanovama. Rezultat je stjecanje kompetencija u području zdravstva i medicine koje ih osposobljavaju za rad u zdravstvenom sektoru. Nastavnici Medicinske škole Varaždin sudjelovali su na osam hospitacija u području predmeta Engleski jezik u struci, Asistiranje u medicini i Dentalno asistiranje. Upoznali su se s metodičkim i didaktičkim materijalima koji se koriste u nastavi i pobliže istražili njemački obrazovni sustav.

U Berlinu su također posjetili kulturno-povijesne znamenitosti kao što su Reichstag, sjedište jednog od dvaju domova njemačkog parlamenta, Brandenburška vrata, Museumsinsel, spomenik žrtvama Holokausta, Checkpoint Charlie, DDR muzej i Berlinski zid.

Stečena iskustva i znanja primijenit će se u izradi metodičkih priručnika i rječnika u sklopu projekta RCK.

Lara Brozd, mag. educ. philol. angl.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 25. travanj 2022. 

Dry Needling

Nastavnici Medicinske škole Varaždin te škola partnera iz Čakovca i Pregrade, sudjelovali su na Dry Needling edukaciji 9. – 10. travnja koja se održala u hotelu Antunović u Zagrebu. Uz upoznavanje s indikacijama, kontraindikacijama, dijagnostikom i nuspojavama  vezanim za samu tehniku, polaznici su kroz praktičan rad usvojili vještinu tehnike Dry Needlinga u svrhu liječenja akutne i kronične boli mišićno koštanog sustava.

Dry Needling je naziv tretmana boli i disfunkcije mišićno koštanog sustava upotrebom sterilnih jednokratnih akupunkturnih igala. Sama tehnika se izvodi na način ubadanja igala u žarišne (trigger) točke kako bi se postigao terapeutski učinak. Iako se u tehnici koriste akupunkturne igle, sama akupunktura i Dry Needling osim igala nemaju ništa zajedničko.

Vjekoslav Pokos

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 1. travanj 2022. 

Dinamičko-neuromuskularna stabilizacija

Miroslav Jamnić, bacc. physioth.,  sudjelovao je u sklopu RCK projekta na stručnom usavršavanju iz područja fizioterapeutske procjene (dinamičko-neuromuskularna stabilizacija, modul C) – DNS advanced course C, u Poliklinici Fizioderma u Zagrebu od 18. do 20. ožujka 2022. godine u ukupnom trajanju od 18 sati u organizaciji Aqua Meniscus j.d.o.o. 

DNS je najmodernija metoda duboke stabilizacije lokomotornog sustava, bazirana na razvojnoj kineziologiji djeteta u prvoj godini života. Metodu je razvio prof. Pavel Kolar pod mentorstvom pionira neurofiziologije i manualne medicine, prof. Vojte, prof. Lewitta, prof. Velea i prof. Jande.

Zbog iznimne učinkovitosti u rehabilitaciji, ali i prevenciji ozljeda i poboljšanju sportskih performansi, ova metoda je brzo postala popularna u vrhunskim rehabilitacijskim i sportskim ustanovama diljem svijeta.

Jelena Zidar, mag.philol.franc./ital.

koordinator stručnih usavršavanja i studijskih posjeta

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar,31.ožujak 2022. 

Job shadowing u Portugalu

U sklopu projektnih aktivnosti  uspostave organizacije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti radi planiranja suradnje i razmjene iskustva s drugim ustanovama za strukovno obrazovanje u RH i izvan RH te međunarodnim centrima koji djeluju u području strukovnog obrazovanja voditeljica aktivnosti izrada programa stalnog stručnog usavršavanja u području metodike, didaktike i upotrebe novih tehnologija, profesorica Nataša Sajko boravila je od 20. do 27. ožujka 2022. u portugalskom gradiću Loulèu u južnoj pokrajini Faro.

U tom tjednu opažala je nastavu i nastavne procese u srednjoj školi „Escola Secundária de Loulé“ u sklopu job Shadowinga (učenja opažanjem nastave i školskih procesa) u trajanju od 35 školskih sati. Tijekom tjedna surađivala je s kolegama nastavnicima iz Njemačke, Poljske, Španjolske i Švedske koji su  također sudjelovali u istome seminaru.

Srednja škola „Escola Secundária de Loulé“  školuje 1500 učenika i zapošljava 170 nastavnika u strukovnim i općeobrazovnim, gimnazijskim programima. Osim toga škola je i središnje mjesto za cjeloživotno učenje i stručno usavršavanje portugalskih nastavnika. Svaki mjesec u sklopu međunarodnih razmjena i strukturiranih tečajeva posjećuju i nastavnici iz cijele Europe zahvaljujući sredstvima i potpori programa Erasmus +. Osim toga škola ima i odjel za obrazovanje odraslih“Centro Qualifica“  koji u njemu stječu temeljne općeobrazovne kompetencije i prve kvalifikacije s kojima mogu pristupiti tržištu rada.

Portugalski obrazovni sustav  temelji se na izgrađenoj mreži škola koje objedinjuju i do 14 školskih ustanova u jedinstvenu cjelinu s jednim ravnateljem i nizom njihovih zamjenika.  Obvezno školovanje učenika traje 9 godina, ali većina učenika nastavlja se školovati u srednjim strukovnim i općeobrazovnim školama sljedeće tri godine. Učenici nakon toga stječu obrazovne kvalifikacije razine 3 ERF-a ili se nastavljaju školovati na visokim učilištima.

U srednjoj školi Loulè njeguje se interdisciplinarni pristup  učenju i poučavanju te potiče uključivanje učenika i nastavnika u mnoštvo školskih, nacionalnih i međunarodnih projekata. Trenutačno aktivno sudjeluju u 14 Erasmus + projekata. Rezultate učenja redovito kvartalno prikazuju na danima otvorenih vrata škole u koje se uključuje lokalna zajednica, a i i učenici se potiču na društveno korisno učenje  i volontiranje u zajednici osobito na nastavi biologije te strukovnim kvalifikacijama suradnika u nastavi i medijskih tehničara.

Tijekom stručnoga posjeta dogovorena je suradnja sa portugalskom školom i očekujemo uzvratni posjet njihove profesorice španjolskoga jezika na job shadowingu sljedeće školske godine.

 

 

Nataša Sajko

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar,31.ožujak 2022. 

I. modul edukacije Bowen terapije

Nastavnici Medicinske škole Varaždin te škola partnera iz Čakovca i Pregrade sudjelovali su na I. modulu edukacije Bowen terapije 26.- 27. ožujka 2022., koje se održalo u hotelu Antunović u Zagrebu. Edukacija se organizirala u suradnji s  Akademijom za manualno terapijo iz Ljubljane.

Bowen tehnika je nježna, neinvanzivna i veoma učinkovita manualna terapijska metoda. 

Holističkog je pristupa i cilj joj je uspostaviti ravnotežu na fizičkom, emocionalnom i energetskom nivou čovjeka. Izdvaja je specifičan, nježan pokret  preko mekih tkiva kojem je cilj optimalan rad miofascijalnih segmenata, unaprjeđenje funkcije kralješnice i središnjeg živčanog sustava.

Vjekoslav Pokos

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 29.ožujak 2022. 

ZAVRŠEN TEČAJ NAPREDNOG ZBRINJAVANJA ODRASLIH OSOBA S HITNIM STANJIMA

Nastavnice Medicinske škole Varaždin uspješno su završile još jedan tečaj u području zbrinjavanja hitnih bolesnika odrasle životne dobi. Tečaj se održao od 28. do 29. ožujka 2022. godine u Edukacijsko simulacijskom centru “EduKa” koji djeluje u sklopu Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije. Ovaj je tečaj još jedan od nekoliko tečajeva u ciklusu stručnog usavršavanja nastavnika zdravstvene njege u području hitne medicine.

Tečaj pod nazivom “Napredne mjere održavanja života odraslih osoba” obuhvaćao je ponavljanje i stjecanje teorijskog i praktičnog znanja koje se odnosi na postupke zbrinjavanja odraslih osoba s hitnim stanjima koja su nastala zbog različitih potencijalno reverzibilnih uzroka. Nastavnice su po uspješnom završetku tečaja stekle potvrdu o uspješno završenom tečaju. 

Na tečaju su sudjelovale nastavnice Medicinske škole Varaždin (Patricija Jakopović, Monika Kos Gašparić) te partnerskih škola na projektu: Srednje škole Čakovec (Valentina Fabić, Zlatka Fleten Senčar) i Srednje škole Pregrada (Marinela Rožaj). 

Patricija Jakopović, mag. sestrinstva

Koordinator unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja

  • Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 28.ožujak 2022. 

ODRŽANA PRVA SMOTRA PROJEKATA ZDRAVSTVENIH ŠKOLA IZ LABORATORIJSKE MEDICINE I DIJAGNOSTIKE

U Svetom je Martinu na Muri od 25. do 27. ožujka 2022. godine održana prva Smotra projekata zdravstvenih škola iz područja laboratorijske medicine i dijagnostike. Smotra je okupila učenike i mentore zdravstvenih škola iz Varaždina, Zagreba, Čakovca, Maruševca, Pregrade, Splita i Zadra koji su predstavili različite projekte i aktivnosti, a koji su pak bili povezani krovnom temom – Ljudsko zdravlje. Smotra je održana u Hotelu Terme Sveti Martin na Muri, a osim uživo, bilo ju je moguće pratiti i u virtualnom okruženju na platformi Zoom.

Ova je smotra jedna od centralnih aktivnosti jednog od dvaju projekata koji su u proteklim dvjema godinama pokrenuti u Medicinskoj školi Varaždin, a kojima će škola izgraditi i uspostaviti Regionalni centar kompetentnosti. Cilj je smotre bio učenicima, svim zaposlenicima škole, ali i široj javnosti prikazati kompetencije koje su učenici stekli u školama, učionicama i laboratorijima te predstaviti korisnost strukovnih zanimanja iz područja zdravstva budućim učenicima, ali i poslodavcima. Predstavljene su teme vezane za mentalno zdravlje, prehranu, zapošljivost, celijakiju, žvačni sustav itd.

Na svečanom su se otvorenju sudionicima kratko obratile i ravnateljica Medicinske škole Varaždin Mirjana Grabar Kruljac te nastavnica Nataša Vuković, a obje su istaknule važnost ovog i sličnih događaja, pogotovo u izazovnim vremenima epidemije. Na zatvaranju su svim sudionicima podijeljene potvrdnice te je smotra zatvorena neformalnim druženjem. Organizatori još jednom svima zahvaljuju na sudjelovanju i nadaju se još većem odazivu sljedeće godine na drugoj Smotri projekata zdravstvenih škola iz područja laboratorijske medicine i dijagnostike!

Darja Divjak, mag. educ. philol. croat.

 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 16.ožujak 2022. 

Nastavnice sudjelovale na simpoziju „Pola stoljeća urologije u Varaždinu”

Nastavnice Medicinske škole Varaždin Marija Horvat, Martina Đunđek i Tamara Zadravec od 10. su do 12. ožujka 2022. u Hotelu Trakošćan sudjelovale na simpoziju pod nazivom „Pola stoljeća urologije u Varaždinu” u organizaciji Odjela za urologiju Opće bolnice Varaždin, a pod pokroviteljstvom Hrvatskog urološkog društva. Simpozij je organiziran povodom pedesete obljetnice rada i postojanja urološkog odjela Opće bolnice u Varaždinu.

Tijekom simpozija održana su stručna predavanja i rasprave iz područja urogenitalnih i spolno prenosivih bolesti s ciljem boljeg razumijevanja pristupa pacijentima s urogenitalnim i spolno prenosivim bolestima i podizanja svjesnosti o važnosti ove teme.

Sudjelovanje na ovom simpoziju pružilo je sudionicima mogućnost obnavljanja i proširivanja znanja u području urogenitalnih i spolno prenosivih bolesti.

Martina Đunđek, mag. sestrinstva

 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 14.ožujak 2022. 

SUDJELOVANJE NASTAVNIKA NA TEČAJU ZBRINJAVANJA HITNIH TRAUMATSKIH STANJA

Nastavnici Medicinske škole Varaždin i partnerskih škola na projektu uspješno su završili još jedan od tečajeva u području zbrinjavanja hitnih bolesnika odrasle životne dobi. Tečaj se održao od 21. do 22. veljače 2022. godine u Edukacijsko simulacijskom centru “EduKa” koji djeluje u sklopu Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije. Ovaj je tečaj jedan od nekoliko tečajeva u ciklusu stručnog usavršavanja nastavnika u području hitne medicine. 

Tečaj pod nazivom “Napredne mjere zbrinjavanja ozlijeđenih osoba” obuhvaćao je ponavljanje i stjecanje teorijskog i praktičnog znanja koje se odnosi na postupke zbrinjavanja bolesnika s hitnim stanjima koja su nastala pod utjecajem sila koji dovodi do razornih ozljeda i teških traumatskih stanja. Nastavnici su po završetku tečaja stekli potvrdu o uspješno završenom tečaju. 

Na tečaju su sudjelovali nastavnici Medicinske škole Varaždin (Patricija Jakopović, Monika Kos Gašparić) te partnerskih škola na projektu: Srednje škole Čakovec (Valentina Fabić, Zlatka Fleten Senčar) i Srednje škole Pregrada (Marinela Rožaj). 

Patricija Jakopović, mag. sestrinstva

Koordinator unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 03. ožujak  2022. 

Nastavnici Medicinske škole Varaždin i partnerskih škola na projektu uspješno su sudjelovali na stručnom usavršavanju u području simulacijskog učenja u medicini s naglaskom na korištenje briefinga i debriefinga. Stručno usavršavanje održalo se u simulacijskom centru Medicinskog fakulteta na Sveučilištu Masaryk u Brnu (Češka Republika) od 3. do 5. veljače 2022. godine. Završena edukacija predstavlja drugu od ukupno triju edukacija u području simulacije u modernoj medicini. 

Stručno usavršavanje omogućilo je stjecanje naprednog teorijskog i praktičnog znanja u umjetno stvorenim i realističnim imitacijama raznih kliničkih scenarija. Upotrebljavali su se razrađeni i medicinski dokumentirani scenariji, umjesto stvarnih su se pacijenata za vježbu koristili sintetički realistični modeli lutaka ili kompjuterski vođene interaktivne lutke, a primjenjivala se specijalizirana audiovizualna oprema za briefing i debriefing. Po završetku stručnog usavršavanja nastavnici su stekli međunarodni certifikat koji osigurava vidljivost i potvrđuje njihove kompetencije u razvoju i primjeni simulacijskog učenja i korištenju sofisticirane simulacijske opreme u budućim specijaliziranim kabinetima RCK-a Medicinske škole Varaždin. 

Na stručnom su usavršavanju sudjelovali: ravnateljica Medicinske škole Varaždin Mirjana Grabar Kruljac, nastavnici Medicinske škole Varaždin (Patricija Jakopović, Marijana Dugi, Monika Kos Gašparić, Vjekoslav Pokos, Tamara Zadravec, Iva Delonga Habek, Ksenija Janjušević, Ivana Martinec i Tomislav Martinuš) te nastavnici partnerskih škola na projektu: Srednje škole Čakovec i Srednje škole Pregrada. 

Patricija Jakopović, mag. sestrinstva

Koordinator unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 31. siječanj  2022. 

Naši suradnici na projektu RCK-a, Margareta Kocman i Miroslav Jamnić iz LM fizikalne terapije i rehabilitacije iz Ivanca sudjelovali su od 29. do 30.1.2022. u Opatiji na tečaju “Myofascial Trigger Points”  u organizaciji Učilišta Lovran – ustanove za obrazovanje odraslih.

Cilj radionice je bio detekcija i uspješno otklanjanje bolnih regia ili točaka unutar mišića.  Tečaj se sastojao od teorijskog dijela predavanja te intenzivnog praktičnog rada. 

Na tečaju se dobio kvalitetan alat u pristupu i terapiji problema sa mišićnim sustavom. 

 

Miroslav Jamnić, bacc.physioth.,

vlasnik LM fizikalna terapija i rehabilitacija

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 28. prosinac 2021. 

Premijer Plenković u posjeti Medicinskoj školi Varaždin

Premijer Andrej Plenković je u ponedjeljak 27. prosinca posjetio Medicinsku školu Varaždin. Uz njega školu su obišli i ministrica poljoprivrede Marija Vučković, ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, te ministar zdravstva Vili Beroš.

Ravnateljica Medicinske škole Varaždin Mirjana Grabar Kruljac upoznala je premjera i ministre sa projektima koji će budući Regionalni centar kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija svrstati u sam vrh obrazovanja zdravstvenih djelatnika ovog djela Europe.

Budući Regionalni centar kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin sastoji se od dva projekta ukupne vrijednosti 90 milijuna kuna. Prvi je rekonstrukcija i dogradnja Medicinske škole vrijedna 42 milijuna kuna, a drugi projekt je Uspostava centra vrijedna 48 milijuna kuna i u potpunosti se financira novcem Europske unije.

Nakon razgleda gradilišta, premjer se uputio u postojeću školu te se kratko zadržao u druženju sa nastavnicima.

Zadovoljan viđenim premijer je dao kratku izjavu za medije:

Dvije tisuće petsto dodatnih kvadrata plus investicija u sadržaj, obrazovanje i podizanje kvalitete Medicinske škole koja je jedna od najboljih u Hrvatskoj, označava daljnji doprinos u profiliranju Grada Varaždina kao grada mladih i grada obrazovanja i sveučilišta. Mislim da je to profiliranje, uz sve ono što znače baština i kultura na sjeveru Hrvatske, pravi put konkurentnosti i lovljenja koraka s četvrtom industrijskom revolucijom.  

Marko Vrtar

Osoba za promidžbu i vidljivost projekta 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 27. prosinac 2021. 

NASTAVNICI USPJEŠNO ZAVRŠILI TEČAJ:

“Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba uz primjenu AVD-a”

Nastavnici Medicinske škole Varaždin i partnerskih škola na projektu uspješno su sudjelovali na prvom stručnom usavršavanju u području zbrinjavanja hitnih bolesnika starije životne dobi. Tečaj se održao 17. prosinca 2021. godine u Edukacijsko simulacijskom centru “EduKa” koji djeluje u sklopu Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije. Završeni tečaj jedan je od ukupno šest stručnih usavršavanja u području hitnog zbrinjavanja odraslih i djece.

Tečaj pod nazivom “Osnovni postupci održavanja života odraslih osoba uz primjenu AVD-a” obuhvaćao je ponavljanje i stjecanje teorijskog i praktičnog znanja koje uključuje postupke zbrinjavanja kardiopulmonalnog aresta uz primjenu automatskog vanjskog defibrilatora te zbrinjavanje nesvjesnog stanja i mehaničkog gušenja. Nastavnici su na kraju tečaja pristupili ispitu znanja koji su uspješno položili te su time stekli potvrdu o uspješno završenom tečaju. 

Na tečaju su sudjelovali nastavnici Medicinske škole Varaždin (Patricija Jakopović, Monika Kos Gašparić i Smiljana Furdi) te partnerskih škola na projektu: Srednje škole Čakovec (Valentina Fabić) i Srednje škole Pregrada (Marinela Rožaj). 

Patricija Jakopović, mag. sestrinstva

Koordinator unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 27. prosinac 2021. 

SUDJELOVANJE PREDSTAVNIKA MEDICINSKE ŠKOLE VARAŽDIN NA RADIONICI AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH

Ravnatelj ASOO-a Mile Živčić i pomoćnica ravnatelja za razvoj strukovnog obrazovanja Vesna Anđelić održali su metodičku radionicu za predstavnike RCK-a. Tema radionice bila je “Izrada standarda kvalifikacija i modularnih strukovnih kurikuluma“ te je namijenjena timovima koji izrađuju standarde zanimanja, standarde kvalifikacija te modularne strukovne kurikulume.

Cilj radionice bio je usmjeravanje predstavnika RCK-a u primjenu metodologije za izradu standarda zanimanja, davanje smjernica za izradu standarda kvalifikacija i strukovnih kurikuluma te nastavak trajne podrške i stručne koordinacije procesa projektnih aktivnosti u unaprjeđenju strukovnog odgoja i obrazovanja. 

Radionica je održana 14. prosinca 2021. godine u 11:30 sati u Varaždinu. Na radionici su sudjelovale ravnateljica Medicinske škole Varaždin i voditeljica projekta Mirjana Grabar Kruljac, koordinatorica unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja Patricija Jakopović te svi članovi timova izrade standarda zanimanja/kvalifikacije: Tamara Zadravec, Marijana Dugi, Martina Đunđek, Valentina Fabić, Mirko Gašparić i Marinela Rožaj.

Patricija Jakopović, mag. sestrinstva

Koordinator unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 21. prosinac 2021. 

Hrvatska radiotelevizija u posjetu Medicinskoj školi

U sklopu prve konferencije kojom se predstavlja projekt uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija 13. prosinca 2021. Medicinsku školu Varaždin posjetila je novinarska ekipa Hrvatske radiotelevizije.

U specijaliziranoj učionici za izvođenje nastave zdravstvene njege učenici 5. a razreda smjera medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege, Petra Pomper, Ana Bubnjar, Kristijan Kapitan, Dominik Slunjski, Eva Varga, Lorena Friščić i Mihael Juršič u pratnji svojih nastavnica Marijane Dugi i Tamare Zadravec, prikazali su način izvođenja nekih medicinsko-tehničkih zahvata koji su dio nastavnih sadržaja u obrazovanju medicinskih sestara kako bi se istakla činjenica da je medicinsko obrazovanje kompleksno i da je ovaj Projekt iznimno važan za školu, učenike, širu društvenu zajednicu kao i za cijelu Hrvatsku.

Učenica Petra Pomper obratila se novinarima izjavom kako je zadovoljna pohađanjem ove škole i da se kvaliteta njezina obrazovanja najviše uočava na kliničkoj nastavi u Općoj bolnici Varaždin. Nastavnica Zadravec istaknula je promjene koje će se uvelike odraziti na život i rad u školi. Ovim projektom dobit će se dvostruko više prostora, postojeća zgrada bit će pretvorena u malu oglednu bolnicu s bolesničkim sobama, operacijskim salama, laboratorijima i raznim drugim kabinetima. Tijekom svojeg školovanja učenici će se educirati u tehnološki najopremljenim zdravstvenim ustanovama. Učenicima, budućim zdravstvenim djelatnicima, omogućit će se najsuvremenije obrazovanje u sklopu redovnog obrazovanja, stručnih usavršavanja ili programa cjeloživotnog obrazovanja.

Unatoč postojećim uvjetima obrazovanja nastavnica Zadravec istaknula je kako su učenici Medicinske škole Varaždin i dosad postizali izvrsne rezultate na nacionalnom ispitu iz Zdravstvene njege i na ispitima državne mature. Velik broj učenika upisuje željene fakultete, a oni koji se odlučuju za rad u sustavu, priznati su kao kvalitetno educirani zdravstveni kadar.

         Tamara Zadravec, mag. sestrinstva

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Reprodukcija slike sa regionalni.com
Autor: Marko Vrtar, 17. prosinac 2021. 

ODRŽANA UVODNA KONFERENCIJA

MEDICINSKA ŠKOLA VARAŽDIN – ZDRAVSTVO UKORAK S IZAZOVIMA BUDUĆNOSTI

Na sveopće zadovoljstvo učenika i djelatnika Medicinske škole Varaždin javnosti se uz velik broj uzvanika predstavio projekt pod nazivom „Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin“.Projekt je vrijedan 48.799.878,03 kn, a u potpunosti je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF) kroz operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

U dvorani Hotela Park, ali i u virtualnom okruženju preko videokonferencijske veze, bilo je 14. prosinca 2021. mnogo sudionika čija je uloga u projektu iznimno važna i koji su govorili iz svoje perspektive o Projektu. Osim ravnateljice Mirjane Grabar Kruljac, predstavnika Vijeća učenika Luke Labaša, predstavnice Vijeća roditelja Tatjane Novosel Herceg i predsjednice Školskog odbora Sunčice Podoreški, koja se uime svih djelatnika obratila prisutnima, o važnosti Projekta govorila je i zamjenica župana Silvija Zagorec ističući da Županija varaždinska posebnu važnost pridaje strukovnom obrazovanju i strukovnim centrima izvrsnosti. Budući da je škola usko povezana i s dvama ministarstvima i Agencijom za strukovno obrazovanje, sudionicima se prigodno obratila dr. Vera Katalinić-Janković, posebna savjetnica ministra zdravstva, a videovezom i državni tajnik Ministarstva znanosti i obrazovanja Tomislav Paljak.

Projektne aktivnosti ne bi se mogle uspješno realizirati da škola nema svoje partnere i vanjske suradnike. Stoga su o uspješnoj suradnji i viziji govorili i prorektor Sveučilišta Sjever Damir Vusić i ravnateljica Vilmica Kapac uime partnerskih škola Srednje škole Pregrada i Gimnazije Josip Slavenski Čakovec.

Mnogi su govornici isticali činjenicu da će se unutar prvog dijela projekta rekonstrukcije i dogradnje učionice i školski laboratoriji opremiti najsuvremenijom tehnologijom za izvođenje praktične i teorijske nastave, što je preduvjet da se velik broj projektnih aktivnosti u koje su uključeni gotovo svi djelatnici Medicinske škole nastavi provoditi i dalje. U tom će se prostoru uz primjenu suvremenih metoda poučavanja obrazovati generacije mladih ljudi u zdravstvu, a škola će se, zahvaljujući stručnom kadru i razvoju novih standarda zanimanja, otvoriti za specifične zdravstvene usluge i javnosti. Istaknuto je da se ovaj veliki iskorak u Medicinskoj školi mogao dogoditi zahvaljujući tradiciji kvalitete u obrazovanju učenika svih zdravstvenih zanimanja. Ta tradicija obuhvaća razvoj znanja i vještina učenika kao budućih zdravstvenih djelatnika, ali i odgoj u duhu humanizma i altruizma.

U zajedništvu učenika, djelatnika i suradnika Medicinska će se škola i nakon završetka Projekta krajem 2023. godine i dalje truditi opravdati činjenicu da je proglašena najboljom školom u području zdravstava u Republici Hrvatskoj i da stoji uz bok najboljim europskim strukovnim zdravstvenim školama.

         Sunčica Podoreški, prof.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 9. prosinac 2021. 

USPJEŠNO POLOŽEN ZAVRŠNI ISPIT I ZAVRŠENO STRUČNO USAVRŠAVANJE: Tečaj stručnog medicinskog engleskog jezika

Nastavnice Medicinske škole Varaždin Iva Delonga Habek, Tamara Zadravec, Patricija Jakopović, Martina Đunđek i Marijana Dugi uspješno su završile Tečaj stručnog medicinskog engleskog jezika u trajanju od 70 sati. Tečaj se zbog epidemioloških uvjeta uglavnom održavao na virtualnoj platformi. Završni ispit održao se u Školi stranih jezika Žiger u Varaždinu 25. i 30. studenog 2021. godine. 

Tečaj je polaznicama unaprijedio korištenje stručnog medicinskog engleskog jezika u govoru, slušanju, pismu i čitanju, a pružio im je i dodatno usavršavanje u području primjene stručnog medicinskog engleskog jezika u svrhu izrade standarda zanimanja/kvalifikacije.

Usavršavanje nastavnika u području poznavanja i korištenja stranog jezika predstavlja trajnu vrijednost te alat koji će u budućnosti omogućiti podizanje poučavanja na višu razinu. 

Po uspješnom završetku tečaja nastavnice su stekle potvrdu o završenom tečaju te međunarodnu EAQUALS svjedodžbu. 

Patricija Jakopović, mag. sestrinstva

Koordinator unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 3. prosinac 2021. 

ZAVRŠILO STRUČNO USAVRŠAVANJE U PODRUČJU ENTEROSTOMALNE TERAPIJE

Nakon ukupno sedam održanih turnusa stručnog usavršavanja, odrađenih 180 sati predavanja, 180 sati kliničkih vježbi, 25 sati seminara te nakon uspješno položenog završnog ispita, s ponosom možemo reći kako su sudionici stručnog usavršavanja u području enterostomalne terapije stekli sve kompetencije i kako su postali kvalificirani enterostomalni terapeuti. Nastavnici Medicinske škole Varaždin i partnerskih škola 17. studenog 2021. položili su završni ispit na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci. 

Početkom 2022. godine nastavnice Tamara Zadravec, Patricija Jakopović, Marijana Dugi, Martina Đunđek i Monika Kos Gašparić će, osim potvrdnica o završenom stručnom usavršavanju, steći i međunarodni certifikat enterostomalnih terapeuta koji je priznaje WCET  (Svjetsko vijeće enterostomalnih terapeuta). Također, nastavnici su stručnim usavršavanja stekli 27,5 ECTS bodova. 

Stručno usavršavanje uspješno su završili nastavnici Medicinske škole Varaždin te partnerskih škola na projektu: Srednje škole Čakovec i Srednje škole Pregrada. 

Patricija Jakopović, mag. sestrinstva

Koordinator unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 10. studeni 2021. 

Medicinska škola Varaždin sudjelovala na

23. CARNET-ovoj konferenciji “CUC 2021 : Nove prilike“

Od 27. do 29. listopada 2021. godine u Konvencijskom centru hotelskog kompleksa Amadria Park Solaris u Šibeniku održala se 23. CARNET-ova konferencija pod nazivom „CUC 2021: Nove prilike“ na kojoj je sudjelovalo 28 nastavnika Medicinske škole Varaždin zajedno s ravnateljicom mr. sc. Mirjanom Grabar Kruljac, prof.

Nastavnici škole sudjelovali su na konferenciji u sklopu stručnog usavršavanja iz STEM područja unutar RCK projekta u svrhu dijeljenja iskustava i jačanja kompetencija iz područja upotrebe IKT-a u nastavi. Kroz razna su interaktivna izlaganja i radionice naučili mnogo o inovativnim tehnologijama u području nastave na daljinu kao i o njihovoj primjeni, a obogatili su svoje znanje i pristupačnim digitalnim alatima te razmijenili svoja i učenička iskustva i projekte kroz program digitalnog obrazovanja. Također, velik dio nastavnika Medicinske škole Varaždin pratio je konferenciju na daljinu prijenosom na platformi Hopin. Konferencija je bila veoma motivirajuća, a nastavnici se raduju ponovnom sudjelovanju iduće godine.

Jelena Zidar, mag.philol.franc./ital.

koordinator stručnih usavršavanja i studijskih posjeta

 

 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.

varazdinske-vijesti


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 6. listopada 2021.

ZAVRŠIO POSLJEDNJI TURNUS STRUČNOG USAVRŠAVANJA U PODRUČJU ENTEROSTOMALNE TERAPIJE

Nastavnici Medicinske škole Varaždin i partnerskih škola na projektu uspješno su sudjelovali na posljednjem, sedmom turnusu stručnog usavršavanje u području enterostomalne terapije. Nastava se održavala na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci od 27. do 30. rujna 2021. godine. 

Nastavnici su na stručnom usavršavanju stekli i usavršili vještine enterostomalnih terapeuta u području psihosocijalne podrške, zdravstvene edukacije osoba sa stomom te u procesu zdravstvene njege. Uspješno su položili preostale ispite stručnog usavršavanja, a u tijeku su pripreme nastavnika za polaganje završnog ispita koji će rezultirati stjecanjem međunarodnog certifikata enterostomalnih terapeuta. 

 

Predavanja na Fakultetu zdravstvenih studija održali su stručnjaci u području sestrinstva i psihologije. 

 

Na sedmom turnusu stručnog usavršavanja sudjelovali su nastavnici Medicinske škole Varaždin te nastavnici iz partnerskih škola na projektu: Srednje škole Čakovec i Srednje škole Pregrada. 

 

 

 

Patricija Jakopović, mag. sestrinstva

Koordinator unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 22. rujna 2021.

USPJEŠNO ZAVRŠIO I 6. TURNUS STRUČNOG USAVRŠAVANJA IZ PODRUČJA ENTEROSTOMALNE TERAPIJE

U periodu od 6. do 11. rujna 2021. godine nastavnici Medicinske škole Varaždin sudjelovali su na šestom turnusu stručnog usavršavanje iz područja enterostomalne terapije. Nastava se održavala na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci te na Klinici za radioterapiju i onkologiju.

 

Nastavnici koji sudjeluju na stručnom usavršavanju stekli su i usavršili vještine enterostomalnih terapeuta na području psihosocijalne podrške i zdravstvene edukacije osoba sa stomom, procesa zdravstvene njege te skrbi za osobe oboljele od onkoloških bolesti. 

Kliničku nastavu u KBC-u Rijeka te predavanja na Fakultetu zdravstvenih studija održali su stručnjaci na području sestrinstva, psihologije i onkologije. 

Na 6. turnusu stručnog usavršavanja sudjelovali su nastavnici Medicinske škole Varaždin te škola partnera na projektu: Srednje škole Čakovec i Srednje škole Pregrada. 

 

Patricija Jakopović, mag. sestrinstva

Koordinator unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin

Dokumentacija o postupku jednostavne nabave – smještaj enterostoma (7. turnus)

8.rujna 2021.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 30. kolovoza 2021.

SIMULACIJA U MODERNOJ MEDICINI – ZNAČAJNA EDUKACIJA  NASTAVNIKA MEDICINSKE ŠKOLE VARAŽDIN I ŠKOLA PARTNERA

U Medicinskoj školi Varaždin održano je vrlo značajno stručno usavršavanje nastavnika iz područja simulacije u modernoj medicini od 5. do 6. srpnja 2021. godine. Edukaciju je vodio dr. Lukas Drabauer, liječnik specijalist hitne medicine posebno certificiran za edukacije s medicinskim simulatorima od strane međunarodnih organizacija za medicinsku simulaciju. 

 

Stručno usavršavanje bilo je usmjereno ojačavanju odgojno-obrazovnih kompetencija na području implementacije simulacije kao metode učenja i poučavanja unutar strukovnog odgoja i obrazovanja. 

Nastavnici su također stekli i vještine u radu sa najmodernijom opremom i medicinskim simulatorima koji nude mnogo mogućnosti kreiranja autentičnih simulacijskih okruženja i scenarija u postizanju strukovnih kompetencija.

Realistični scenariji u učenju i stjecanju strukovnih vještina omogućuju učenicima usavršavanje vještina na najvišoj razini prije reprodukcije i izvođenja istih neposrednu uz pacijenta u zdravstvenoj ustanovi. 

Iz tog razloga, edukacija iz područja simulacije u medicini predstavlja veliku dodanu vrijednost ukupnom osnaživanju nastavnika unutar Regionalnog centra kompetentnosti pri Medicinskoj školi Varaždin koji će svojim učenicima omogućiti najmodernije načine poučavanja u strukovnom odgoju i obrazovanju.

U stručnom usavršavanju sudjelovalo je ukupno 10 nastavnika Stručnog aktiva nastavnika zdravstvene njege te fizioterapije iz Medicinske škole Varaždin. 

Osim u Medicinskoj školi Varaždin, stručno usavršavanje održalo se u školama partnerima na projektu: Srednjoj školi Čakovec te Srednjoj školi Pregrada. U školama partnerima na stručnom uisavršavanju ukupno je sudjelovalo 20 nastavnika zdravstvene njege i fizioterapije. 

 

Patricija Jakopović, mag. sestrinstva

Koordinator unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 23. kolovoza 2021.

ZAVRŠIO 5. TURNUS STRUČNOG USAVRŠAVANJA IZ PODRUČJA ENTEROSTOMALNE TERAPIJE

Nastavnici Medicinske škole Varaždin uspješno su sudjelovali na petom turnusu stručnog usavršavanja iz područja enterostomalne terapije. Turnus se održao na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci, Zavodu za intenzivnu kiruršku njegu i ambulanti za enterostomalnu terapiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka, u periodu od 12. do 16. srpnja 2021. godine.

Peti turnus u većem se dijelu održao u okruženju stjecanja kliničkih vještina.
Nastavnici koji sudjeluju na stručnom usavršavanju stekli su i usavršili vještine entetostomalnih terapeuta u zbrinjavanja stoma i fistula, primjeni ostomijskih pomagala te edukaciji enterostomalnih pacijenata.

Kliničku nastavu i vježbe u KBC-u Rijeka te predavanja na Fakultetu zdravstvenih studija održali su stručnjaci na području sestrinstva.

U održavanju 5. turnusa stručnog usavršavanja sudjelovali su nastavnici Medicinske škole Varaždin te škola partnera na projektu: Srednje škole Čakovec i Srednje škole Pregrada.

Patricija Jakopović, mag. sestrinstva

Koordinator unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin

Dokumentacija o postupku jednostavne nabave – smještaj enterostoma (6. turnus)

17. kolovoz 2021.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 01. srpanj 2021.

NASTAVNICI AKTIVNO SUDJELOVALI NA  9. KONGRESU HRVATSKE UDRUGE MEDICINSKIH SESTARA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM: “SESTRINSTVO BEZ GRANICA”

Nastavnici zdravstvene njege Medicinske škole Varaždin te Srednje škole Čakovec i Srednje škole Pregrada u sklopu projekta Medicinske škole Varaždin sudjelovali su na međunarodnome kongresu u organizaciji Hrvatske udruge medicinskih sestra. Ukupno je sudjelovalo 8 nastavnika. Kongres je održan u Opatiji u Milenij Grand hotelu 4 opatijska cvijeta u kongresnom centru, a trajao je od 17. do 20. lipnja 2021. godine.

Nastavnice Patricija Jakopović i Iva Delonga Habek na kongresu su sudjelovale kao aktivni sudionici te su održale predavanja o provedenim znanstvenim istraživanjima na području odgoja i obrazovanja u zdravstvenoj njezi. 

Nastavnica Jakopović održala je predavanje na temu: Pojavnost anksioznosti i mehanizmi suočavanja učenika završnoga razreda smjera medicinska sestra/tehničar opće njege, četverogodišnjega strukovnog usmjerenja te završnoga razreda gimnazije. 

Tema predavanja nastavnice Delonge Habek glasila je: Mišljenja o učenju i navike učenja učenika Medicinske škole Varaždin

 

Opsežan program kongresa omogućio je nastavnicima cjelodnevno sudjelovanje na brojnim stručnim predavanjima iz različitih područja sestrinstva. Predstavljena su mnogobrojna nova saznanja na području zdravstvene njege i podučavanja u zdravstvenoj njezi. 

Plenarni predavači kongresa te drugi aktivni sudionici kongresa bili su stručnjaci iz područja sestrinstva i medicine. 

Sudjelovanje nastavnika na ovom kongresu velik je doprinos ukupnom osnaživanju nastavnika unutar Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin te dodatna motivacija nastavnika u svakodnevnome radu. 

 

Patricija Jakopović, mag. sestrinstva

Koordinator unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 30. lipnja  2021.

SUDJELOVANJE NASTAVNIKA NA 14. MEĐUNARODNOM KONGRESU HRVATSKOG DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTARA ANESTEZIJE, REANIMACIJE, INTENZIVNE SKRBI I TRANSFUZIJE

Međunarodni kongres u organizaciji Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije održan je u Šibeniku u kongresnom centru Amadria Park Hotela Ivan, a trajao je od 24. do 26. lipnja 2021. godine.

Na kongresu je sudjelovalo 10 nastavnika Medicinske škole Varaždin iz stručnih aktiva nastavnika zdravstvene njege, nastavnika fizioterapije te nastavnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike.

Na kongresu je ukupno sudjelovalo 20 nastavnika među kojima je bilo petero nastavnika Srednje škole Čakovec i Srednje škole Pregrada. Stručno usavršavanje provedeno je u sklopu projekta Medicinske škole Varaždin.

Nastavnica Marija Horvat na kongresu je aktivno sudjelovala te održala predavanje na temu Uloga medicinske sestre u borbi protiv Covid-19.

Program kongresa bio je ispunjen brojnim i različitim predavanjima na području prijeoperacijskoga i  poslijeoperacijskoga zbrinjavanja pacijenata. Omogućio je nastavnicima cjelodnevno sudjelovanje na brojnim stručnim predavanjima s različitim temama unutar intenzivnoga liječenja i intenzivne zdravstvene njege. Provedene su i stručne radionice na temu mjerenja intraabdominalnog tlaka, novih pristupa u liječenju duboke venske tromboze, laringoskopije i anestezije. Predstavljena su mnogobrojna nova saznanja na području poslova anestezijskoga tehničara. 

Plenarni predavači kongresa te drugi aktivni sudionici kongresa bili su stručnjaci iz područja sestrinstva i medicine.

Prilika za sudjelovanje na ovom kongresu omogućila je nastavnicima stjecanje novih i suvremenih znanja i vještina iz područja kirurške zdravstvene njege, hitnih medicinskih postupaka, kirurgije, anestezije, zdravstvene njege u operacijskom bloku te u poslijeoperacijskom oporavku.

Patricija Jakopović, mag. sestrinstva

Koordinator unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 18. lipnja  2021.

ODRŽANA RADIONICA MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA I RCK MEDICINSKE ŠKOLE VARAŽDIN

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s prof. dr. sc. Josipom Burušićem s Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“ organiziralo je online radionicu „Primjena Metodologije za izradu standarda zanimanja“ namijenjenu regionalnim centrima kompetentnosti. Održavanjem radionice Ministarstvo znanosti i obrazovanja potvrdilo je i daljnji nastavak kontinuirane suradnje i podrške na području izrade standarda zanimanja, standarda kvalifikacije te modernizacije strukovnih kurikuluma. 

Radionica je održana putem online konferencije 8. lipnja 2021. godine od 9:00 do 11:00 sati. Na radionici je sudjelovala ravnateljica i voditeljica projekta Mirjana Grabar Kruljac, koordinatorica unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja Patricija Jakopović, predstavnica projektnih timova modernizacije strukovnih kurikuluma Nataša Sajko, predstavnica timova izrade standarda zanimanja/kvalifikacije Tamara Zadravec, koordinatorica škole partnera Srednje škola Čakovec, Dunja Brljak Gašparić te Srednje škole Pregrada, Marinela Rožaj.

Patricija Jakopović, mag. sestrinstva

Koordinator unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 18. lipnja  2021.

USPJEŠNO SUDJELOVANJE NASTAVNIKA NA 4. TURNUSU STRUČNOG USAVRŠAVANJA IZ PODRUČJA ENTEROSTOMALNE TERAPIJE

Uspješno je završio i četvrti turnus stručnog usavršavanje iz područja enterostomalne terapije. Održan je u potpunosti na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci, u periodu od 7. do 11. lipnja 2021. godine. 

Tijekom održavanja četvrtog turnusa stručnog usavršavanja nastavnici koji sudjeluju u na stručnom usavršavanju stekli su nova znanja i vještine na području dermatovenerologije, etičkih aspekata komunikacije, zbrinjavanja stoma i fistula te primjene ostomijskih pomagala.

Predavanja na Fakultetu zdravstvenih studija održali su stručnjaci na području sestrinstva, psihijatrije, psihologije te dermatovenerologije.

Nastavnici koji sudjeluju na stručnom usavršavanju uspješno su položili predstojeće ispite stručnog usavršavanja na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci te time ponovno potvrdili kontinuitet motivacije i truda koji ulažu u pripremne aktivnosti koje se provode u vremenu između održavanju turnusa. 

U održavanju 4. turnusa stručnog usavršavanja sudjelovali su nastavnici Medicinske škole Varaždin te škola partnera na projektu: Srednje škole Čakovec i Srednje škole Pregrada.

Patricija Jakopović, mag. sestrinstva

Koordinator unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 9. lipnja  2021.

Edukacija iz primjene Bender vizualno motoričkog gestalt testa u organizaciji Naklade Slap Zagreb

Jedna iz niza edukacija projekta čija je svrha osnaživanje odgojno obrazovnih kompetencija održana je 17.5.2021. u organizaciji Naklade Slap, a na njoj je sudjelovala Sonja Veir Labaš, djelatnica Medicinske škole Varaždin.

Edukaciju iz primjene Bender vizualno motoričkog gestalt testa je održala dr. sc. Danijela Žakić Milas, specijalist kliničke psihologije iz Psihijatrijske bolnice Vrapče,  a trajala je od 9:00 do 17:00 sati. Polaznici edukacije imali su priliku upoznati se sa testnim materijalom, te su učili na koji se način primjenjuje, ocjenjuje i interpretira navedeni test. Tijekom predavanja teorijski dio predavačica je  potkrijepila i nizom primjera iz svoje dugogodišnje prakse.

Bender vizualno-motorički geštalt test mjeri vizualno-motoričke vještine integracije kod djece i odraslih u dobi od 4 do 85 i više godina, a koristi se za ispitivanje kako nadarenih osoba, tako i osoba s teškoćama (specifičnim teškoćama u učenju, poremećajem pažnje/hiperaktivnim poremećajem, autizmom,…).

 

 

Sonja Veir Labaš

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 1. lipnja  2021.

Održana edukacija: “Izabrane tehnike iz dječje kliničke psihologije i psihoterapije s naglaskom na analizu crteža i tehnike iz terapije kreativnom umjetnošću- Psihološka analiza crteža

U subotu, 29. svibnja  2021. godine  predstavnica Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin, Mirjana Grabar Kruljac prisustvovala je cjelodnevnoj edukaciji Izabrane tehnike iz dječje kliničke psihologije i psihoterapije s naglaskom na analizu crteža i tehnike iz terapije kreativnom umjetnošću- Psihološka analiza crteža. Edukacija se održala u organizaciji Naklade Slap, u online okruženju. Edukaciju je vodila mr.spec. Martina Benko, klinička psihologinja.  Cilj edukacije bio je da  polaznici u svom radu prepoznaju značaj crteža kod djece i adolescenata te ga adekvatno za  primjenjuju u  savjetodavnog rada u školi. 

 

 

 

mr.sc. Mirjana Grabar Kruljac 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 31. svibnja  2021.

U Medicinskoj školi Varaždin održani „Dani strukovnih zanimanja u RCK-uˮ

1. Sajam „Dani strukovnih zanimanja u Regionalnom centru kompetentnostiˮ održao se u okviru projekta Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin od 10. do 14. svibnja 2021. uživo u Medicinskoj školi i online preko platforme Zoom.

Cilj ovoga Sajma bio je povezivanje učenika, roditelja, nastavnika i vanjskih stručnjaka iz različitih struka u području zdravstva. Medicinska škola Varaždin zajedno s partnerskim institucijama prezentirala je zanimanja koja nudi u okviru svojeg odgojno-obrazovnog programa s naglaskom na očekivani razvoj stručnih kompetencija unutar Projekta. Vanjski predavači informirali su prisutne sudionike o novim spoznajama u okviru različitih struka u kontekstu širenja epidemije bolesti COVID-19.

Svaki dan bio je posvećen jednom zanimanju, a aktivnosti su započele učeničkim predstavljanjem i demonstracijom odabranih vježbi u laboratoriju ili u kabinetima, a potom je uslijedilo predavanje stručnjaka. Kroz vođeno čitanje priča iz zbirke 100 % pamuk Ivane Bodrožić, dr. Puljak je demonstrirala način primjene knjige u biblioterapijske svrhe. Održana radionica prva je u nizu stručnih usavršavanja kojim će se članove projektne aktivnosti Biblioterapija osnažiti za provođenje aktivnosti vođenog čitanja.

 

O ulozi ljekarničkog tima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti govorila je magistra farmacije Ana Soldo, predsjednica Hrvatske ljekarničke komore. Ljekarništvo u Hrvatskoj predstavila je na temelju SWOT analize ističući kako je jedna od slabosti tog dijela zdravstvenog sustava otpor prema promjenama, a iznimno velika snaga dostupnost i usmjerenost na pacijenta. Uspoređujući Hrvatsku s europskim državama, smatra da je najveća prilika našega ljekarništva u budućnosti praćenje pacijenata s kroničnim bolestima jer su istraživanja pokazala da mnogi ne uzimaju redovito terapiju što može kobno utjecati na tijek i ishod bolesti.

 

Emil Jurič, dentalni tehničar i prvostupnik ekonomije, održao je predavanje na temu Dentalna tehnologija od jučer do sutra. Svojim je izlaganjem objasnio i zorno prikazao kako stalna promjena u tehnologiji i materijalima za izradu fiksnih i mobilnih protetskih nadomjestaka u dentalnoj medicini utječe i na stalnu potrebu za cjeloživotnom edukacijom dentalnih tehničara. Na primjeru izrade metalkeramičkog mosta usporedio je nekadašnji, sadašnji i budući način rada u svim fazama izrade, od uzimanja otisaka, izrade modela, modeliranja metalne baze, ulaganja s uložnim masama, lijevanja metala, obrade metala, određivanja boje zuba do slojevanja keramike, obrade keramike i završne glazure, pri čemu je presudna i nezamjenjiva umjetnička osobnost svakoga dentalnog tehničara.

 

Treći dan Sajma obilježen je u posebnom ozračju s obzirom na to da se 12. svibnja slavi i Međunarodni dan sestrinstva. Stoga je pozvana Željka Gajski,  glavna sestra službe za interne bolesti, vanjska suradnica i mentorica učenicima Medicinske škole Varaždin na kliničkim zdravstvenim vježbama, koja je govorila o vrlo aktualnoj problematici – pandemiji izazvanoj bolešću COVID-19.

Četvrti dan predavanje je održao Tomislava Vrbnjaka, bivšeg učenika škole koji pripada prvoj generaciji fizioterapeuta od 1983 do 1987. Poznat je i po dugogodišnjoj karijeri u AC Milanu, Talijanskoj i Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, a danas radi u svojoj privatnoj praksi Medical d.o.o. U svojem je predavanju govorio o jednoj od najraširenijih dijagnoza današnjice – križobolji, od koje u nekom periodu života boluje 80 % ljudi.

 

Posljednji, peti dan stručno predavanje na temu Zdravstveno-laboratorijski djelatnici održao je Matija Vrbanec, magistar medicinsko-laboratorijske dijagnostike i bivši učenik škole, koji posljednjih 12 godina radi na Zavodu za javno zdravstvo u području mikrobiologije. U svojem je predavanju opisao način školovanja i osnovne poslove i zadatke medicinsko-laboratorijskih djelatnika (uzimanje bioloških uzoraka, upis pretrage i ostalih podataka u informacijski sustav, obrada uzorka, izvođenje pretrage te upis rezultata pretrage).

 

 

Sunčica Podoreški, prof

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 20. svibnja  2021.

Započeo novi ciklus stručnog usavršavanja u projektnoj aktivnosti Biblioterapija

18. svibnja 2021. započeo je ciklus stručnog usavršavanja članova aktivnosti Biblioterapija.  Prvu edukaciju iz modularnog stručnog usavršavanja održala je Ane Puljak dr. med, spec. javnog zdravstva, kognitivno-bihevioralna  psihoterapeutkinja iz Nastavnog zavoda dr. Andrija Štampar Zagreb. 

Kroz vođeno čitanje priča iz zbirke 100 % pamuk Ivane Bodrožić, dr. Puljak je demonstrirala način primjene knjige u biblioterapijske svrhe. Održana radionica prva je u nizu stručnih usavršavanja kojim će se članove projektne aktivnosti Biblioterapija osnažiti za provođenje aktivnosti vođenog čitanja.

 

 

mr.sc. Mirjana Grabar Kruljac 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 20. svibnja  2021.

ZAVRŠIO 3. TURNUS STRUČNOG USAVRŠAVANJA IZ PODRUČJA ENTEROSTOMALNE TERAPIJE

Završio je treći turnus stručnog usavršavanje iz područja enterostomalne terapije. Održan je u Kliničkom bolničkom centru Rijeka na Zavodu za digestivnu kirurgiju,  Zavodu za podvodnu i hiperbaričnu medicinu, Klinici za ginekologiju i porodništvo, Ustanovi za palijativnu zdravstvenu skrb – Hospicij te na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci, u periodu od 10. do 14. svibnja 2021. godine. 

Treći turnus stručnog usavršavanja obuhvaćao je stjecanje kliničkog iskustva i kliničkih vještina na područja zbrinjavanja kirurških i kroničnih rana, dijetetike i nutritivne potpore pacijenata oboljelih od malignih bolesti te područje liječenja i zdravstvene njege pacijenata s inkontinencijom. Kliničku nastavu održali su stručnjaci na području sestrinstva, fizioterapije, podvodne i hiperbarične medicine te kirurgije. Nastavnici koji sudjeluju na stručnom usavršavanju uspješno su položili svih prvih 6 ispita stručnog usavršavanja na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci te time potvrdili visoku razinu motivacije i truda uloženog u pripremne aktivnosti u vremenu između turnusa. 

U održavanju 3. turnusa stručnog usavršavanja sudjelovali su nastavnici Medicinske škole Varaždin te škola partnera na projektu: Srednje škole Čakovec i Srednje škole Pregrada. 

Patricija Jakopović, mag. sestrinstva

Koordinator unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 10. svibnja  2021.

Održano međužupanijsko natjecanje za smjer dentalni tehničar/ka

4. svibnja 2021. u razdoblju od 8:15 do 13 sati održan je prvi dio natjecanja u virtualnome obliku putem platforme Zoom. U natjecanju su sudjelovali učenici te njihovi mentori iz šest (6) strukovnih škola s područja Republike Hrvatske u kojima se provodi nastavni plan i program za smjer dentalni tehničar/ka. Škole sudionice bile su: Medicinska škola Varaždin (domaćin i organizator), Srednja škola Pregrada, Zdravstveno učilište Zagreb, Zdravstvena škola Split te Medicinska škola Osijek.

7.svibnja 2021. u razdoblju od 11 do 13 sati održan je drugi dio natjecanja putem virtualne platforme Zoom. Komisija je bodovala radove, održano je proglašenje pobjednika po kategorijama te svečana dodjela priznanja, zahvalnica, pohvalnica i nagrada.

U kategoriji 3. razreda 1. mjesto osvojio je Fran Bračić, predstavnik Zdravstvenog učilišta Zagreb. Mentor učenika je Nenad Holetić. 2. mjesto osvojila je Martina Kolaček, predstavnica Medicinske škole Bjelovar. Mentorica učenice je Snježana Pašalić. 3. mjesto u kategoriji 3. razreda osvojila je Magdalena Bratković, također predstavnica Medicinska škole Bjelovar, s mentoricom Snježanom Pašalić.

 

U kategoriji 4. razreda pobjednik je Jakov Šimunović, predstavnik Medicinske škole Varaždin. Mentorica učenika je Ariana Bregović. 2. mjesto osvojila je Melani Milišić, predstavnica Zdravstvenog učilišta Zagreb. Mentorica učenice je Nevenka Vranić. 3. mjesto u kategoriji 4. razreda osvojio je David Plečić, predstavnik Medicinske škole Osijek. Mentor učenika je Zvonko Kasak.

Nakon proglašenja pobjednika školama sudionicama poštom su poslane zahvalnice, pohvalnice, nagrade i priznanja.

Nakon zatvaranja natjecanja za sve sudionike održan je webinar.

 

 

 

 

Ariana Bregović

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 06. svibnja  2021.

Započela edukacija pod naslovom “Uvodna edukacija iz transakcijske analize- TA 101

Dvije odgojno-obrazovne djelatnice Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin, započele sa novim ciklusom stručnih usavršavanja  

U okviru projektnih aktivnosti čiji je cilj jačanje odgojno-obrazovne kapacitete, Sonja Veir Labaš i Mirjana Grabar Kruljac 27. travnja 2021. godine  započele su s edukacijom pod naslovom  Uvodna edukacija iz transakcijske analize- TA 101. Edukacija se odvija u virtualnom okruženju putem platforme ZOOM u četiri termina (27.4. 2021., 4.5. 2021., 11.5. 2021. te 18.5. 2021.) u vremenu od 17 do 20 sati. Uvjet za dobivanje certifikata je sudjelovanje na svim satima edukacije kroz četiri tjedna.

Osnove transakcijske analize organizira i provodi Centar Proventus iz Zagreba, a Tatjana Gjurković, magistra psihologije i psihoterapeutkinja glavna je nositeljica te edukacijske aktivnosti.

TA- 101 je edukacija za stručnjake koji žele bolje upoznati sebe na način da razumiju motivaciju i postupke sebe kako bi jasnije sagledavali dubinske probleme pojedinaca ili grupa, korisnika njihovih stručnih usluga. Također otvara mogućnost, za daljnju edukaciju, bavljenja savjetovanim ili psihoterapeutskim radom. Edukacija je priznata od strane Europske i međunarodne organizacije za transakcijsku analizu

 

U kontekstu Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin, Sonja Veir Labaš i Mirjana Grabar Kruljac bit će dodatno educirane i za rad sa posebno ranjivom skupinom učenika i budućih potencijalnih korisnika Centra.

 

 

mr.sc. Mirjana Grabar Kruljac 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 03. svibnja  2021.

Održan 5. sastanak članova aktivnosti Biblioterapija 

Dana 26. travnja 2021. s početkom u 12,15 sati održan je 5. sastanak članova aktivnosti Biblioterapija Voditeljica projekta Uspostava rada Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin, UP.03.3.1.04.0004, a ujedno i voditeljica aktivnosti Biblioterapija Mirjana Grabar Kruljac uvodno je pozdravila članove aktivnosti te predstavila novu organizaciju strukturu prema kojoj je ona nova voditeljica aktivnosti.

Također, formirana je radna skupina za izradu nacrta dokumenata/indikatora provedene aktivnosti na kraju projekta. Radnu skupinu čine kolega Davor Piskač, izvanredni profesor na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu kao vanjski član, kolegica Nataša Sajko, kolegica Sonja Veir Labaš te kolegica Mirjana Grabar Kruljac. Kolegica Nataša Sajko pripremila je dokument sa sažetkom dosadašnjih prijedloga u aktivnosti s posebnim osvrtom na planiranje ishoda učenja. Također, prezentirala je dokument LifeComp: The European Framework for Personal, Social and Learning to Learn Key Competence, 2020. Voditeljica aktivnosti najavila je organizaciju stručnog usavršavanja u sljedeća dva tjedna.

 

 

mr.sc. Mirjana Grabar Kruljac 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 22. travanj  2021.

2. TURNUS STRUČNOGA USAVRŠAVANJA IZ PODRUČJA ENTEROSTOMALNE TERAPIJE ODRŽAN ONLINE 

Stručno usavršavanje cjeloživotnim obrazovanjem iz područja enterostomalne terapije u drugom je turnusu, od 12. do 16. travnja 2021. godine, u potpunosti održano online, putem Microsoft Teams virtualne platforme. 

Stručno usavršavanje u ovom je turnusu obuhvaćalo područja organizacije zdravstvene zaštite i javnoga zdravstva, zdravstvene zaštite enterostomalnih pacijenata, zbrinjavanja kirurških i kroničnih rana, dijetetike i nutritivne potpore pacijenata oboljelih od malignih bolesti te područje liječenja i zdravstvene njege pacijenata s inkontinencijom. Predavanja su održali stručnjaci na području sestrinstva, medicine te zdravstva i socijalne skrbi koji su djelatnici Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, Kliničkoga bolničkog centra Rijeka te Kliničke bolnice „Sveti Duh”. 

 

U ovom online turnusu uspješno su sudjelovali nastavnici Medicinske škole Varaždin te škola partnera na projektu: Srednje škole Čakovec i Srednje škole Pregrada. 

Patricija Jakopović, mag. sestrinstva

Koordinator unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 03. travanj  2021.

Stručno usavršavanje u području fizioterapeutske procjene – KINESIOTAPING

U Opatiji 19. i 20. ožujka 2021. na Učilištu Lovran – školskoj ustanovi za obrazovanje odraslih u sektoru zdravstva, wellnessa i zdravstvenog turizma provedeno je prvo usavršavanje u području fizioterapeutske procjene pod nazivom Kinesiotaping.

Na dvodnevnom tečaju kojeg je vodio iskusni fizioterapeut Ivan Didović, magistar fizioterapije i nastavnik na programu obrazovanja Fizioterapeutski tehničar, sudjelovao je nastavnik i djelatnik Medicinske škole Vjekoslav Pokos. Tijekom iste polaznik je naučio samostalno provoditi aplikaciju K-tape traka na tijelu prema različitim dijagnozama korektivnim tehnikama: prostorna korekcija, mehanička, fascijalna, limfatička, tetivna, ligamentna, te je dobio Certifikat o završenom tečaju u Učilištu Lovran – medical wellness akademiji.

Marko Vrtar, prof.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 02. travanj  2021.

Održan 2. sastanak Strukovnog sektorskog vijeća

29. ožujka 2021. u Medicinskoj školi Varaždin održan je drugi po redu sastanak Strukovnog sektorskog vijeća čiji su članovi Voditeljica projekta Uspostava rada Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin i ravnateljica Medicinske škole Varaždin Mirjana Grabar Kruljac, Anita Hotelić, Mirko Poljak (KB Merkur), Dubravka Skeja (KB Merkur), Vilmica Kapac (SŠ Pregrada) te Gordana Ramušćak (SŠ Čakovec).

Na uvodu sastanka je voditeljica projekta Uspostava rada Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin ,ukratko izložila dosadašni tijek projektnih aktivnosti.

Voditeljica projekta također je upoznala ostale članove vijeća s sljedećim koracima u provedbi projektnih aktivnosti i sa odlukom Ministarstva zdravstva kojom se prihvaćaju sva tri prijedloga izrade standarda zanimanja Medicinske škole Varaždin, a isti su prepoznati kao prijedlog izvrsnosti u zdravstvu.

 

 

Marko Vrtar, prof.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 01. travanj  2021.

PROVEDENA EDUKACIJA “TERAPIJSKE PRIČE”

U subotu, 20. ožujka 2021. godine dvije predstavnice Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin, Sonja Veir Labaš i Mirjana Grabar Kruljac prisustvovale su edukaciji Terapijske priče – Kako  pričanjem priča rješavati dječje strahove i teškoće?.

Edukacija se održala u organizaciji Naklade Slap, u online okruženju, a istu je vodila mr.spec. Martina Benko, klinička psihologinja. Tijekom cjelodnevne edukacije, polaznice su naučile osnovne koncepte terapijskih priča, indikacije za njihovu primjenu te način konstruiranja vlastitih terapijskih priča za primjenu savjetodavnog rada u školi. 

Edukacija je započela u 9, a završila je u 17 sati.

 

 

mr.sc. Mirjana Grabar Kruljac 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 24. ožujak  2021.

ZAPOČELO STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA IZ PODRUČJA ENTEROSTOMALNE TERAPIJE

Nastavnici koji sudjeluju u izradi standarda zanimanja/kvalifikacije na području zdravstvene njege kontinuirano će se usavršavati putem cjeloživotnoga obrazovanja iz područja enterostomalne terapije.

Program stručnoga usavršavanja certificiralo je Svjetsko udruženje enterostomalnih terapeuta (WCET – World Council of Enterostomal Therapists) te se provodi na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci u trajanju od 6 mjeseci. Stručno usavršavanje obuhvaća područja temeljnih medicinskih znanosti, patofiziologije, kirurgije, kliničke medicine, dijetetike, dermatovenerologije, onkologije, psihologije, etike, javnoga zdravstva i zdravstvene zaštite, zbrinjavanja inkontinentnih bolesnika, kirurških i kroničnih rana, stoma, fistula te područje ostomijskih pomagala. 

Nastavnici će na ovom stručnom usavršavanju steći vrijedna znanja i iskustvo stručno-teorijskim dijelom usavršavanja na Fakultetu zdravstvenih studija, ali i kliničkim dijelom stručnoga usavršavanja u KBC Rijeka i KB “Sveti Duh”. Uspješnim završetkom cjeloživotnoga obrazovanja nastavnici će steći WCET europski certifikat Svjetskoga udruženja enterostomalnih terapeuta. 

Na stručnom usavršavanju sudjeluju nastavnici Medicinske škole Varaždin te škola partnera na projektu: Srednje škole Čakovec i Srednje škole Pregrada. 

  

 

  

Patricija Jakopović, mag. sestrinstva

Koordinator unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja   

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 02. ožujak  2021.

Održan sastanak “Modernizacija kurikuluma

U organizaciji MZO i ASOO 25.veljače 2021. održan je sastanak o modernizaciji kurikuluma.

Sastanak se sukladno epidemiološkoj situaciji održao online. Nastavnice Nataša Sajko, Ksenija Janjušević i Mirela Turk su se upoznale s procesom izrade kurikuluma, a na sastanku su sudjelovali djelatnici drugih RCK-a i partnera.

 

 

 

Marko Vrtar, prof.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 25. veljača. 2021.

ZAVRŠENO PRVO STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA U SKLOPU PROJEKTA – “TEČAJ OSNOVA ELEKTROSTIMULACIJE SRCA” 

Završila je prva projektna aktivnost stručnoga usavršavanja unutar projektnoga elementa: Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca vezanih za provedbu programa redovitoga strukovnog obrazovanja, odnosno formalnih i neformalnih programa obrazovanja odraslih. 

 

Nastavnici koji sudjeluju u izradi standarda zanimanja/kvalifikacije na području zdravstvene njege 4. i 11. veljače sudjelovali su na tečaju EKG-a i osnova elektrostimulacije srca namijenjenom stručnjacima na području sestrinstva, u organizaciji Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara i Medtronic-a. Tečaj se sukladno epidemiološkoj situaciji održao online. Nastavnici su se svojim sudjelovanjem na tečaju usavršili na području elektrostimulacije i elektrofiziologije srca, srčanih aritmija te ugradnje privremenih i trajnih srčanih stimulatora. Na tečaju su sudjelovali nastavnici Medicinske škole Varaždin te škola partnera na projektu: Srednje škole Čakovec i Srednje škole Pregrada.

 

 
 
Patricija Jakopović, mag. sestrinstva

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 23. veljača. 2021.

Održan 1. sastanak Strukovnog sektorskog vijeća

U prostorijama Medicinske škole Varaždin 10. veljače 2021. održan je sastanak Strukovnog sektorskog vijeća čiji su članovi Voditeljica projekta Uspostava rada Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin i ravnateljica Medicinske škole Varaždin Mirjana Grabar Kruljac, Anita Hotelić, Mirko Poljak (KB Merkur), Dubravka Skeja (KB Merkur), Vilmica Kapac (SŠ Pregrada) te Gordana Ramušćak (SŠ Čakovec).

U uvodnom dijelu sastanka članovi su se kratko predstavili, a Voditeljica projekta upoznala je članove Vijeća s okvirnim planom djelovanja te dinamikom održavanja sastanaka. Tijekom projekta bit će održano 12 sastanaka Vijeća u Medicinskoj školi Varaždin.

Voditeljica projekta također ih je upoznala sa svim dosad pokrenutim projektnim aktivnostima, a članovi Vijeća izrazili su zadovoljstvo aktivnostima i okvirom djelovanja Sektorskog strukovnog vijeća.

Uloga ovog stručnog tijela isključivo je naučno savjetodavnog karaktera.

 

Marko Vrtar, prof.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 19. veljača. 2021.

Drugi Veliki koordinacijski sastanak u Medicinskoj školi Varaždin

U sklopu projekta Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti i inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin 12.02.2021. godine održan je drugi  koordinacijski sastanak sa sudionicima aktivnosti Medicinske škole Varaždin i partnerskih škola Srednje škole Pregrada i Srednje škole Čakovec.

Regionalni centar unatoč otežanoj situaciji, uzrokovanoj pandemiji COVID 19, sigurnim korakom korača prema provedbi zadanih aktivnosti i samim time unaprjeđenju programa standarda zanimanja i modernizacije kurikuluma te popratno brojnim  stručnim usavršavanjima i studijskim putovanjima.

Kroz široku lepezu projektnih aktivnosti Medicinska škola će postati pružatelj prvorazrednih znanja i vještina vezanih uz sektor zdravstva.

Voditeljica projekta Mirjana Grabar Kruljac naglasila je kako je iznimno ponosna napretkom projektnog tima i svih uključenih u pojedine aktivnosti te vjeruje da će projekt biti korisno iskustvo za usavršavanja u području zdravstva.

Nakon početne faze sporijeg odvijanja pojedinih aktivnosti bitno je napomenuti da se kompletiranjem projektnog tima intenzitet provođenja aktivnosti znatno povećao te su članovi projektnoga tima Normela Radoš (stručnjak za financije u EU- projektu), Dino Žganec (asistent i administrator), Patricija Jakopović (koordinator unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja), Jelena Zidar (koordinator stručnih usavršavanja i studijskih putovanja) i Marko Vrtar i Mihael Liber (tim za vidljivost) kratko izvijestili o trenutnom stanju samog projekta unutar pojedinog projektnog područja.

 
           Dino Žganec, prof.                 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 11. veljača. 2021.

POTPISAN SPORAZUM O SURADNJI IZMEĐU MEDICINSKE ŠKOLE VARAŽDIN I FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U RIJECI

U sklopu projekta Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin, 9. veljače 2021. godine na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci potpisan je Sporazum o suradnji između visokoškolske institucije Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci te Medicinske škole Varaždin.

Sporazum o suradnji omogućit će uključivanje Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci kao suradnika na projektu i razvoju Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin. Na taj je način definirana suradnja s akademskom zajednicom kao jednim od ključnih dionika procesa planiranja i provođenja projektnih aktivnosti kako bi se unaprijedio razvoj Regionalnog centra kompetentnosti u Medicinskoj školi Varaždin. Sporazum su potpisale ravnateljica škole i voditeljica projekta mr.sc. Mirjana Grabar Kruljac, prof. te dekanica Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, prof. dr. sc. Daniela Malnar, dr. med.  

 
Patricija Jakopović, mag. sestrinstva

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.

e-varaždinUspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
Autor: Marko Vrtar, 02. veljača. 2021.

ODRŽANI PRVI SEKTORSKI SASTANCI RCK MEDICINSKE ŠKOLE VARAŽDIN I MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Kao početak kontinuirane suradnje i podrške na području izrade standarda zanimanja, standarda kvalifikacije te modernizacije strukovnih kurikuluma, održana su dva sastanka predstavnika Medicinske škole Varaždin s predstavnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja te Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Sastanci su održani putem online konferencije 8. i 18. siječnja 2021. godine.

Na sastancima je sudjelovala ravnateljica Mirjana Grabar Kruljac, koordinatorica unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja Patricija Jakopović, ravnateljice i koordinatorice škola partnera Srednje škola Čakovec i Srednje škola Pregrada, voditelji i članovi timova izrade standarda zanimanja/kvalifikacije Tamara Zadravec, Marijana Dugi, Martina Đunđek, Mirko Gašparić, Dunja Brljak Gašparić i Marinela Rožaj te predstavnica timova modernizacije strukovnih kurikuluma Nataša Sajko. Putem sastanaka provedeno je mapiranje i sektorsko pozicioniranje RCK pri izradi standarda te međusobno koordiniranje i umrežavanje u svrhu izgradnje sektora na razini RH. Na sastancima je također provedena analiza plana izrade standarda zanimanja te su dane smjernice za daljnji razvoj standarda zanimanja i strukovnih kurikuluma.

 
Patricija Jakopović, mag. sestrinstva

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.


 
Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin
 
Autor: Marko Vrtar, 27. listopada. 2020.

Medicinska škola Varaždin započela s projektom vrijednim 48.799.878,03 kuna

U petak 23. listopada u Medicinskoj školi Varaždin održan je prvi veliki koordinacijski sastanak projekta Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin. Sastanku su, uz sudionike projekta iz Medicinske škole Varaždin, prisustvovali i ravnatelji te koordinatori škola i voditelji projektnih aktivnosti iz partnerskih škola, Srednje škole Čakovec te Srednje škole Pregrada.

Ravnateljica Medicinske škole Varaždin i voditeljica projekta Mirjana Grabar Kruljac uvodnom je riječju najavila službeni početak aktivnosti na projektu te predstavila hijerarhijsku strukturu projektnoga tima.

Koordinatorica unaprjeđenja i provedbe programa obrazovanja Patricija Jakopović predstavila je voditelje i vremenik aktivnosti projekta te je prisutne upoznala s dužnostima i zadaćama voditelja i članova projektnoga tima. Predstavnici svih škola sudionika u projektu najavili su održavanje prvih sastanaka te početak rada na projektnim aktivnostima.

 

 

U svrhu provedbe projekta Medicinskoj školi Varaždin dodijeljeno je 48.799.878,03 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda. Projektom će se u Regionalnom centru kompetentnosti Medicinske škole Varaždin uspostaviti nova organizacijska struktura, osnažiti znanja, vještine i kompetencije odgojno-obrazovnih radnika za razvoj/unaprjeđenje i provedbu programa redovitoga strukovnog obrazovanja i programa obrazovanja odraslih. Regionalni centar Medicinske škole Varaždin opremit će se specijaliziranom opremom za teorijsku i praktičnu nastavu, laboratorijske i kliničke vježbe s ciljem postizanja agilnosti odgojno-obrazovnoga sustava Regionalnog centra kompetentnosti naspram potreba tržišta rada u zdravstvu i profiliranja budućih radnika s praktičnim znanjima.

 

 

Nataša Narančić, prof.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.

Sjeverni.info| e-varaždin |Varaždinski.hr |radio Megaton |Regionalni

 

Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin

Autor: Marko Vrtar, 07. listopada. 2020.

Održan prvi koordinacijski sastanak u Medicinskoj školi Varaždin

U Medicinskoj školi Varaždin 18. rujna 2020. održan je prvi koordinacijski sastanak na kojemu su, uz sudionike projekta iz škole nositelja, sudjelovali i predstavnici Srednje škole Čakovec te Srednje škole Pregrada. Ravnateljica Medicinske škole Mirjana Grabar Kruljac, ujedno i voditeljica projekta, s velikim je zadovoljstvom najavila višegodišnju suradnju na projektu Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin. U svrhu provedbe projekta Medicinskoj školi Varaždin dodijeljeno je 48.799.878,03 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda.

Ravnateljica i voditeljica projekta istaknula je da su svi suradnici na projektu bili vrlo uporni i kreativni u stvaranju aktivnosti kojima su obuhvaćeni: izrada standarda zanimanja, stručna usavršavanja, modernizacija kurikuluma i cjeloživotno obrazovanje. Cilj je aktivnosti ojačati sve tri škole i u njima promijeniti kvalitetu poučavanja, ne samo za vrijeme trajanja projekta, nego i trajnom promjenom načina promišljanja učenika i njihova odnosa prema nastavi i prema budućnosti.

Ravnateljica je istaknula važnost aktivnosti na izradi standarda zanimanja Specijalist kirurške zdravstvene njege, Specijalist zdravstvene njege zdravog i bolesnog djeteta i adolescenta, Specijalist tehničar u operacionoj sali koji u Republici Hrvatskoj još uvijek ne postoje u tome obliku.

U nastavku sastanka predstavila je osobe iz škole nositelja projekta koje će sudjelovati u projektu, a to su: nastavnice Martina Đunđek, Marijana Dugi, Tamara Zadravec, Patricija Jakopović, Nataša Sajko, Arijana Bregović te dio članova projektnoga tima: Patricija Jakopović, Dino Žganec, Mihael Liber, Marko Vrtar i Nataša Narančić.

Predstavljeni su i suradnici iz škola partnera: Mirko Gašparić, Dunja Gašparić i Vesna Prepelić Đuričković iz Srednje škole Čakovec te Marinela Rožaj, Jasminka Miklaužić i Ivana Grilec iz Srednje škole Pregrada.

Ravnateljica je istaknula je da će škole partneri u projektu biti ravnopravne te imati jednake mogućnosti kao i nastavnici iz škole nositelja, što uključuje i cijeli niz stručnih usavršavanja po cijelome svijetu.

Za kraj, ravnateljica i voditeljica projekta podsjetila je na vrijednost projekta te je pozvala na odgovornost u poštivanju obaveza u zadanim rokovima kako bi završni cilj bio uspješno postignut.                                                                             

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Medicinske škole Varaždin.

 Nataša Narančić, prof.