Raspored sati

 

 

Raspored sati za šk. godinu 2023./2024.

***

Raspored razredi   A tjedan                         

Raspored sati_RAZREDI_A tjedan

Raspored razredi   B tjedan                        

Raspored sati_RAZREDI_B tjedan

Raspored nastavnici   A tjedan                   

Raspored sati_NASTAVNICI_A tjedan

Raspored nastavnici  B tjedan                    

Raspored sati_NASTAVNICI_B tjedan

Raspored vježbi u bolnici                           

ZA UČENIKE_Raspored vježbi u bolnici

***

NAPOMENA: Nastava započinje po rasporedu sati za A tjedan