Terenska nastava u Koprivnici

AutorZoran Hercigonja

Terenska nastava u Koprivnici

 

Učenici 4. c razreda smjera zdravstveno-laboratorijski tehničar/ka krenuli su u jutarnjim satima, 7. studenog 2019., prema Koprivnici zajedno s profesoricom Natašom Vuković. Za učenike je to bio stručni posjet dobro organiziranom, opremljenom i akreditiranom kliničkom, citološkom i patohistološkom laboratoriju u sklopu Opće bolnice Koprivnice i mikrobiološkom laboratoriju u sklopu ZZJZ-a Koprivnica.

U Koprivničkoj bolnici zdravstveno-laboratorijske tehničare dočekala je Nikolina Puc, spec. med. biokemije. U ime bolnice učenike je pozdravila i zaželjela dobrodošlicu glavna sestra bolnice Ružica Evačić. Magistra Puc preuzela je ulogu domaćina tijekom posjeta.

Podijeljeni u dvije grupe učenici su prisustvovali svakodnevnom radnom procesu u laboratorijima koji djeluju u sklopu bolnice i ZZJZ-a kako bi se upoznali s njihovom organizacijom te najnovijim tehnikama i opremom koja se koristi u obradi svih bioloških materijala pacijenata koji dolaze osobno ili je biološki materijal upućen s odjela bolnice na kojem je pacijent hospitaliziran. Medicinsko biokemijskim laboratorijem provela ih je Sonja Podolar i Ana Mateša mag. med. bioch., citološkim dr. Marija Sačer, a mikrobiološkim dr. Vesna Dulikravić i dr. Ingeborg Šolc-Jalšovec. Na kraju je vrlo zanimljivo i dojmljivo predavanje održala dr. Elizabeta Horvatić spec. patologije.

Nakon razgledavanja laboratorija učenici su krenuli na zasluženi ručak i puni dojmova i novih znanja krenuli svojim kućama. Za laborante Medicinske škole ovo je bio još jedan dobro i kvalitetno iskorišten dan u kojem su imali priliku upoznati se s radom u vrhunskom laboratoriju i uživati u prekrasnom gradu.

 

Nataša Vuković,mag.med.bioch.

 

O autoru

Zoran Hercigonja administrator