Raspored sati 12.11.2019.

AutorZoran Hercigonja

Raspored sati 12.11.2019.

Razred

Sat

Predmet

Učionica

Nastavnik

1.b

13:30-15:55

Morfologija zuba

6

Tara Vražić Rožmarić

3.a

7:30-10:55

Anatomija i fiziologija

4

Dragan Ivanković

3.c/4.e(modul farmaceuti)

13:30-18:30

Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom

5/Kem lab

Marija Novak

4.a

12:40-15:55

Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti skrbi

7

Monika Kos Gašparić

4.b

7:30-10:55

1.,2.h: Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti-grupa 1/kab. njege

Zdravstvena njega-specijalna-grupa 2/HMP

 

3.,4.h: Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti-grupa 2/kab. njege

Zdravstvena njega-specijalna-grupa 1/HMP

Kab. njege/HMP

Barbara Bunić

Marina Golek Mikulić

11:00-11:45

Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti-teorija

Kab. njege

Marina Golek Mikulić

4.c

7:30-11:45

Mikrobiologija i parazitologija

Imunohematologija i trasfuziologija

5

Dragana Hac

4.d

12:40-16:50

Dermatologija

Klinička medicina

3

Jasminka Bilić

Zoran Čanić

 

 

Raspored sati_12.11.2019

O autoru

Zoran Hercigonja administrator