Arhiva kategorije GLOBE

Autoradmin

U GLOBE programu već 18 godina

Učenici Medicinske škole Varaždin uključeni su u Globe program (globalno učenje i opažanje za dobrobit okoliša) već 18 godina.

Sve je započelo 1998. godine, a tradicija mjerenja nastavlja se i danas. Dugogodišnju tradiciju pokrenula je umirovljena prof. Knolmajer Ranka, a danas ju zamjenjuje prof. Krajnik Marija. Svaki dan u isto vrijeme mjere se temperatura zraka, tla, vlaga, tlak zraka te raznolike padaline i unose podaci na internetsku stranicu Globe programa. Osim u okrugu škole, odlazi se na Aquacity Varaždin i rijeku Plitvicu, gdje se mjere pH vode, temperatura, otopljeni kisik te nitrati i nitriti. Ove godine uključili su se u humanitarnu akciju „Plastičnim čepovima do skupih lijekova“. Tom humanom gestom pomažu brojnim osobama oboljelima od leukemije i limfoma. Danas se bavimo atmosferskim, hidrološkim i fenološkim mjerenjima koja, između ostalog obuhvaćaju mjerenje temperature zraka, tla i vode, mjerenje vlage zraka te mjerenje količine padalina.

Globe_cr

„Non scholae sed vitae discimus“ prava je izreka za ovu školu. Ti mladi ljudi ovime su dokazali da se upornošću i voljom svaki zadatak može izvršiti.

Veselimo se nadolazećim generacijama!

Ovim putem Vas pozivamo da nam se pridružite u skupljanju plastičnih čepova i time spasite jedan od mnogobrojnih ljudskih života.­