Prikazana zbirka medicinskih instrumenata i materijala Medicinska škole Varaždin

Autoradmin

Prikazana zbirka medicinskih instrumenata i materijala Medicinska škole Varaždin

Piše: Patricija Jakopović, mag. sestrinstva

Sudjelovanjem u projektu Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci pod nazivom “Medicinski instrumenti nekada i sada” nastavnica Patricija Jakopović održala je predavanje na temu: “Povijest održavanja instrumenata i potrošnog materijala – Zbirka Medicinske škole Varaždin”. Predavanje je održano na dan obilježavanja Međunarodnog dana primalja, 5. svibnja 2021. godine putem video konferencije na ZOOM virtualnoj platformi. U izradi predavanja sudjelovala je i nastavnica Iva Delonga Habek, mag. sestrinstva.

 

Povijest asepse i antisepse

Kroz predavanje prikazan je razvitak koncepta asepse te metoda dezinfekcije i sterilizacije. Od razdoblja života i djelovanja drevnih Egipćana i Grka, pa sve do doba Hipokrata, Aristotela i Galena, asepsa se razvijala sukladno postojećim znanstvenim spoznajama. Razvojem asepse kirurgija je kao dio medicine postizala sve više uspjeha i konačnih izlječenja putem operacijskog zahvata. Razvoj medicinskih instrumenata u korak je pratio razvoj kirurgije. Empirijsko korištenje aromatičnog bilja, spaljivanje i prokuhavanje vode, otkriće prisustva mikroorganizama, prvi autoklavi te tretiranje operacijskog polja i instrumenata, samo su neke od stanica putovanja kroz povijest održavanja instrumenata. Kako su se mijenjale metode održavanja instrumenata tako su se mijenjali i sami instrumenti.

 

Zbirka instrumenata i materijala Medicinske škole Varaždin

Članice Stručnog aktiva nastavnika zdravstvene njege, magistre sestrinstva Tamara Zadravec, Monika Kos Gašparić i Patricija Jakopović prikupile su i arhivirale stare medicinske instrumente te pribor i materijal koji sada čini malu zbirku instrumenata i materijala u Medicinskoj školi Varaždin. Instrumente, pribor i materijal dugi su niz godina vrijedno prikupljali nastavnici zdravstvene njege Medicinske škole Varaždin. Zbirka se također koristi u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s učenicima kao podsjetnik na povijest sestrinstva kao temeljac razvoja modernog sestrinstva. Dio zbirke predstavljen je putem fotografija na održanom predavanju, a neke od fotografija mogu se vidjeti u prilogu ovog članka.

O autoru

admin administrator