Upisi u Medicinsku školu Varaždin za školsku godinu 2016./2017.

Dragi učenici i roditelji,

ovdje možete pronaći dokumente vezane za upis u Medicinsku školu Varaždin.

  1. Natječaj za upis učenika u 1. razred u školskoj godini 2016./17.

  2. Odluka o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017.

  3. Letak 2016./2017.

  4. Brošura ODABERI SVOJU ŠKOLU – Varaždinska županija – šk.god. 2016./2017.

  5. Popis predmeta posebno važnih za upis

  6. Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole

 

Uz to, ovdje možete pratiti predstavljanja srednjih škola u sklopu upisne kampanje za šk. god. 2015./2016. Kampanja i prvo predstavljanje kreće u ponedjeljak 11.4.2016. u 18 h.