Zašto upisati Medicinsku školu u Varaždinu

Dragi učenici!

Nakon završetka osnovne škole, donosite važnu odluku o vašem daljnjem školovanju.

Medicinska škola Varaždin ima dugogodišnju tradiciju u obrazovanju zdravstvenih djelatnika svih profila. Nakon završenog petogodišnjeg (medicinske sestre/tehničari) ili četverogodišnjeg školovanja, učenici su vrlo kvalitetno pripremljeni za posao, ali i za nastavak školovanja na sveučilišnoj ili veleučilišnoj razini. Tijekom obrazovanja učenici osim strukovnog modula imaju organiziranu dodatnu nastavu iz svih obveznih predmeta koji se polažu na  državnoj maturi. Osim toga,  velika pažnja poklanja se odgoju.