Hrvatski jezik (prof. Hranj)

 

Dobrodošli na stranice posvećene predmetu hrvatski jezik.

Ovdje možete pronaći nastavne materijale koji vam mogu pomoći u nastavi hrvatskog jezika.

 

Dante Alighieri- Pakao

Gundulić-Suze sina razmetnog

Gundulić-Dubravka

Petrarca – soneti

G. Boccaccio: Dekameron (čita se Uvod, Prvi dan, prva novela; Drugi dan, treća novela i Deseti dan, peta novela)

http://www.scribd.com/doc/81967466/BOCACCIO-GIOVANI-Decameron