Financije i javna nabava

Financijska izvješća

Financijsko izvješće za 2018. god.
Bilješke uz financijsko izvješće za 2018. god.

Financijsko izvješće za 2017. god.
Bilješke uz financijsko izvješće za 2017. god.

Financijski plan za 2018 – 2020. god.

Plan nabave za 2018. god.

Nabava – 15.6.2018.

Financijski plan za 2016. – 2018. god.Nabava – 15.6.2018.

Odluka o usvajanju Prijedloga financijskog plana Medicinske škole Varaždin za 2017. i projekcija za 2018. i 2019.

Javna nabava

OBVEZE IZ ČLANKA 5.C ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (N.N 110/07., 125/08.)

Sukladno članku 5.c Zakona o javnoj nabavi (N.N.110/07.,125/08.) dajemo obavijest da ravnateljica, zamjenik ravnateljice, odnosno članovi Školskog odbora ne obavljaju upravljačke poslove ni u jednom gospodarskom subjektu niti su vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 20%.

Izjava o javnoj nabavi

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

REBALANS Plan nabave za 2014. godinu