Financije i javna nabava

Financijska izvješća

Financijsko izvješće za 2017. god.
Bilješke uz financijsko izvješće za 2017. god.

Financijski plan za 2018 – 2020. god.

Plan nabave za 2018. god.

Nabava – 15.6.2018.

Financijski plan za 2016. – 2018. god.Nabava – 15.6.2018.

Odluka o usvajanju Prijedloga financijskog plana Medicinske škole Varaždin za 2017. i projekcija za 2018. i 2019.

 

Javna nabava

OBVEZE IZ ČLANKA 5.C ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (N.N 110/07., 125/08.)

Sukladno članku 5.c Zakona o javnoj nabavi (N.N.110/07.,125/08.) dajemo obavijest da ravnateljica, zamjenik ravnateljice, odnosno članovi Školskog odbora ne obavljaju upravljačke poslove ni u jednom gospodarskom subjektu niti su vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 20%.

Izjava o javnoj nabavi

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

REBALANS Plan nabave za 2014. godinu