Aktivnosti škole

Školski list Medicinske škole Varaždin
***
Dan škole
***
E-medica
***
Vijeće roditelja Medicinske škole Varaždin
***
Dramska družina Medicinske škole Varaždin
***
Školski preventivni program Medicinske škole Varaždin
***
Školski odbor Medicinske škole Varaždin
***
Školska natjecanja
***
Školske ekskurzije
***
Suradnja s roditeljima
***
Posjet kazalištu
***
Školsko sportsko društvo Medicinske škole Varaždin
***
Humanitarna akcija Medicinske škole Varaždin
***
Vijeće učenika Medicinske škole Varaždin
***
Literarno stvaralačka radionica Medicinske škole Varaždin
***
Učenički zbor Medicinske škole Varaždin
***
Fotoradionica-“Moj zavičaj na fotografiji”
***
Engleska čajanka na Medicinskoj školi Varaždin
***
Školski radio Medicinske škole Varaždin
***