SUDJELOVANJE NASTAVNIKA NA TEČAJU ZBRINJAVANJA BOLESNIKA S HITNIM STANJIMA U DJEČJOJ DOBI

AutorMarko Vrtar

SUDJELOVANJE NASTAVNIKA NA TEČAJU ZBRINJAVANJA BOLESNIKA S HITNIM STANJIMA U DJEČJOJ DOBI

SUDJELOVANJE NASTAVNIKA NA TEČAJU ZBRINJAVANJA BOLESNIKA S HITNIM STANJIMA U DJEČJOJ DOBI

Nastavnice Medicinske škole Varaždin i partnerskih škola na projektu uspješno su završile tečaj u području zbrinjavanja hitnih bolesnika u dječjoj dobi. Tečaj se održao 26. travnja i 23. svibnja 2022. u Edukacijsko simulacijskom centru “EduKa” koji djeluje u sklopu Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije. 

Modularni tečajevi pod nazivima “Zbrinjavanje ugroženog djeteta 1“ i „Zbrinjavanje ugroženog djeteta 2” obuhvaćali su ponavljanje i stjecanje teorijskog i praktičnog znanja o postupcima zbrinjavanja djece s hitnim stanjima. Nastavnice su po uspješnom završetku tečaja stekle potvrdu o uspješno završenom tečaju. 

Na tečaju su sudjelovale nastavnice Medicinske škole Varaždin (Tamara Zadravec i Marijana Dugi) te Srednje škole Pregrada (Marinela Rožaj), partnerske škole na projektu. 

O autoru

Marko Vrtar editor