„Darkfield mikroskopijaˮ – usavršavanje unutar RCK projekta

AutorMarko Vrtar

„Darkfield mikroskopijaˮ – usavršavanje unutar RCK projekta

Autor: Marko Vrtar, 11. listopada 2022. 

„Darkfield mikroskopijaˮ – usavršavanje unutar RCK projekta

U razdoblju od srpnja do rujna 2022. godine kolegice Nataša Bosilj, Nataša Vuković i Ivana Jakušić završile su tečaj edukacije o mikroskopiranju tehnikom „tamnog“ polja. Tečaj je organiziran u sklopu RCK-a pri Medicinskoj školi Varaždin.

Osnovni nivo tečaja organiziran je u Novom Sadu u razdoblju od 2. 7. do 4. 7. 2022. Tečaj se bavio primjenom „darkfield „mikroskopijeˮ u kontroli zdravlja čovjeka. U sklopu tečaja bavile su se nalazima u nativnoj kapi krvi te pravilom primjenom kombinacijom suplemenata za razne poremećaje zdravstvenog stanja.

Od 1. 9. do 2. 9. 2022. u Novom Sadu organiziran je napredni nivo edukacije „Darkfieldˮ metode mikroskopije. Ovaj nivo tečaja obuhvatio je praktični rad na mikroskopu, tehničke probleme pri mikroskopiranju, pripremu pacijenta za sam pregled, pristup pacijentu.

Od 3. 9. do 4. 9. 2022. organiziran je profesionalni nivo edukacije istom metodom. Tečaj se bavio poremećajima na eritrocitima, leukocitima, trombocitima te promjenama koje se ovom tehnikom vide u plazmi za razliku od mikroskopiranja trajnih preparata i nemogućnosti uočavanja promjena u ovakvim preparatima.

U sklopu edukacija profesorice su aktivno sudjelovale u mikroskopiranju i analizama uz stručno vodstvo edukatorice i analitičarke prim. mr. sci. med. Jaroslave Hovan-Somborac.

Prošle su detaljnu i opširnu edukaciju „Darkfildˮ mikroskopije s tumačenjima nalaza raznih poremećaja zdravstvenog stanja pacijenata. Saznale su koliko ova metoda može pružiti informacija o homeostazi i procjeni zdravstvenog stanja pojedinaca pri provedbi same analize u kojoj aktivno sudjeluje i sam pacijent. Također, osvijestile su kako savjetima o korekciji prehrane i pravilnom korištenju suplemenata u prehrani mogu pacijentu pomoći u poboljšanju njegova zdravstvenog stanja.

O autoru

Marko Vrtar editor