Medicinska škola u kampanji „Odaberi svoju školuˮ

AutorZoran Hercigonja

Medicinska škola u kampanji „Odaberi svoju školuˮ

Medicinska škola Varaždin sudjelovala je u kampanji „Odaberi svoju školuˮ, koja se provela za učenike sedmih i osmih razreda osnovnih škola od 17. do 20. svibnja 2022. godine. Kampanju već 15. godinu zaredom organizira  Varaždinska županija zajedno s partnerima HZZ-om – Regionalnim uredom Varaždin i HGK-om – Županijskom komorom Varaždin.

Kampanja je organizirana u obliku sajma, a škole su se predstavile svojim promotivnim materijalima i programima. Učenici su u neposrednom kontaktu s djelatnicima i učenicima županijskih srednjih škola dobili sve informacije koje će im pomoći da donesu konačnu odluku o izboru svojeg budućeg zanimanja.

Učenici Medicinske škole zajedno sa svojim mentoricama Natašom Vuković i Marijanom Dugi informirali zainteresirane učenike o upisima u obrazovne profile koji se upisuju ove školske godine: medicinska sestra/tehničar opće njege, zdravstveno-laboratorijski tehničar/tehničarka, fizioterapeutski tehničar/tehničarka i smjer prirodoslovne gimnazije. Neposrednim razgovorom sa zainteresiranim učenicima i njihovim roditeljima nastojalo se osmaše potaknuti da se upišu u Medicinsku školu Varaždin.

Promocija se održala u Osnovnoj školi Ivanec, gdje su školu predstavljali učenici Marko Težak i Jelena Dugi, u Osnovnoj školi Novi Marof, gdje su o posebnostima zdravstvenih zanimanja govorile učenice Iva Šantek i Mateja Habijanec. U Osnovnoj školi Ludbreg školu su predstavljale učenice Nikolina Zrinski i Jelena Štefanec, a u Gospodarskoj školi u Varaždinu učenici Petar Čurila i Ema Mlinarec, a njima i mentoricama pridružila i ravnateljica škole Mirjana Grabar Kruljac.

Jednu od vještina koju učenici stječu u Medicinskoj školi demonstrirali su učenici smjera medicinske sestre/tehničari opće njege tako što su mjerili krvni tlak svim zainteresiranim sudionicima kampanje, a učenice smjera laboratorijski tehničar/tehničarka određivale su koncentraciju glukoze i ukupnog kolesterola iz uzorka kapilarne krvi.

Svim učenicima osmašima želimo da se upišu u srednju školu u skladu sa svojim interesima te im želimo mnogo uspjeha u srednjoškolskom obrazovanju!

Veselimo se novim učenicima i u našoj Medicinskoj školi!

Nikolina Zrinski, učenica 3. a

Jelena Štefanec, učenica 4. c

Mentorice: Nataša Vuković i Marijana Dugi

O autoru

Zoran Hercigonja administrator