Međunarodni dan laboratorijske medicine u Hrvatskoj – LabDay2021

AutorZoran Hercigonja

Međunarodni dan laboratorijske medicine u Hrvatskoj – LabDay2021

 

 

U ponedjeljak, 8. studenoga 2021. u II. osnovnoj školi obilježen je Međunarodni dan laboratorijske medicine. Cilj je obilježavanja ovog dana približavanje djelatnosti magistara i specijalista medicinske biokemije i laboratorijske medicine široj javnosti jer je njihova djelatnost jedna od temeljnih medicinskih znanosti i vrlo je važna karika zdravstvenog sustava. Njihova je djelatnost spona između pacijenta i liječnika. Naime, na rezultatima laboratorijskih pretraga temelji se više od 70 % kliničkih liječničkih odluka.

Tema ovogodišnjeg LabDay-a bila je pedijatrijska laboratorijska medicina.

Nataša Vuković, mag. med. bioch., prof. savjetnica iz Medicinske škole Varaždin održala je predavanje i radionicu uz pomoć buduće zdravstveno-laboratorijske tehničarke Eme Mlinarec, učenice 4. c razreda. Predavanje i radionica održane su za učenike osmog razreda na satovima Biologije profesora Ernesta Habeka.      

Učenicima je održano predavanje o ulozi medicinsko-biokemijskog laboratorija u prevenciji, dijagnostici i praćenju raznih akutnih i kroničnih bolesti s posebnim naglaskom na dijagnostiku i praćenje šećerne bolesti. Učenicima su dane smjernice o zdravim životnim navikama i prehrani kojima mogu prevenirati pojavu šećerne bolesti. Učenici su saznali što se to događa s njihovim uzorkom u laboratoriju nakon prijema i uzorkovanja, odnosno kroz koje sve faze prolazi do konačnog dobivanja nalaza i slanja nalaza liječniku.   

Osim što su naučili kako koristiti glukometar, vidjeli su kako izgledaju krvne stanice pod mikroskopom i upoznali su se s njihovom ulogom u organizmu. Učenica Ema Mlinarec tom je prilikom osmašima podijelila informativni letak s krvnim stanicama koji je sama izradila.

Također, učenici su imali priliku vidjeti kako izgleda uzimanje brisa nosa i upoznati se s principom testiranja brzim antigenskim testom na virus SARS-CoV-19.   

Dvadesetak je osmaša vrlo zadovoljno i nasmiješeno, s puno novih informacija, otišlo s predavanja sa željom za ponovnim susretom na nekoj novoj tematskoj radionici.

Medicinsko-biokemijski laboratorij važan je dio zdravstvenog sustava s obzirom na to da su rezultati pretraga jedni od ključnih čimbenika za postavljanje dijagnoze, sprječavanje razvoja bolesti i praćenja uspješnosti terapije. Laboratoriji provode opće i specijalističke pretrage iz područja biokemije, hematologije, koagulacije, imunologije, analitičke toksikologije, molekularne dijagnostike i još mnoge druge pretrage.

Magistri medicinske biokemije visoko su obrazovani zdravstveni stručnjaci koji nakon završenog petogodišnjeg integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Studija medicinske biokemije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nastavljaju svoje školovanje u vidu specijalističkog usavršavanja.

Specijalisti medicinske biokemije i laboratorijske medicine imaju desetogodišnju kontinuiranu edukaciju iz područja laboratorijske medicine te postaju dijelom registra srodnih stručnjaka pri Europskoj federaciji za kliničku kemiju i laboratorijsku medicinu (EFLM). Oni su nositelji timova te voditelji odjela u medicinsko-biokemijskim laboratorijima gdje uz njih u timu rade laboratorijski tehničari i prvostupnici medicinsko laboratorijske dijagnostike.

Organizatori LabDay-a članovi su Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (HDMBLM), a djeluju uz potporu Povjerenstva za informiranje i odnose s javnošću HDMBLM-a. HDMBLM dobrovoljna je i neprofitna udruga kojoj su ciljevi promocija djelatnosti medicinske biokemije, edukacija članova Društva te informiranje pacijenata.

Svim magistrima medicinske biokemije čestitamo njihov dan i želimo uspješan LabDay2021!

Nataša Vuković, mag. med. bioch., prof. savjetnica

O autoru

Zoran Hercigonja administrator