OBAVIJEST O OBJAVI JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA FINANCIJSKU POTPORU