Završni radovi

Ovdje možete pronaći informacije o završnim radovima, rokove izrade i popise učenika koji pristupaju izradi završnih radova.

VAŽNO! Upute za izradu i obranu završnog rada

Popis tema i rokovi za izradu završnog rada u školskoj godini 2016. /2017 – smjer medicinska sestra / tehničar opće njege

Popis tema i rokovi za izradu završnog rada u školskoj godini 2016. /2017 – smjer fizoterapeutski tehničar

Popis tema i rokovi za izradu završnog rada u školskoj godini 2016. /2017 – smjer farmaceutski tehničar

 

 

Izvješća s obrana završnih radova

Izvješće s obrane završnih radova 5.A razreda – smjer medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege

Izvješće s obrane završnih radova 5.B razreda – smjer medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege

Izvješće s obrane završnih radova 4.B razreda – smjer primalje – asistentice / asistenti

Izvješće s obrane završnih radova 4.C razreda – smjer zdravstveno – laboratorijski tehničar

Izvješće s obrane završnih radova 4.D razreda – smjer dentalni asistent / asistentica