Sociologija

Dobrodošli na stranice posvećene predmetu sociologija.

Ovdje možete pronaći nastavne materijale koji će vam pomoći u nastavi sociologije.

 

Teorijske perspektive u sociologiji-prezentacija

Sociološka pitanja i komponente kulture-prezentacija

Sociologija subkultura-prezentacija

Kultura u suvremenom društvu-prezentacija