Terenska nastava Osijek i Vukovar

Rano ujutro 22. ožujka razredi 2. b i 3. c, u pratnji prof. N. Vuković, prof. I. Gložinića te dr. D. Ivankovića, krenuli su prema Osijeku. Oba su se razreda veselila obilasku slavonskih gradova Osijeka i Vukovara, ali za zdrastveno-laboratorijske tehničare bio je to i stručni posjet dobro organiziranim, opremljenim i akreditiranim kliničkim laboratorijima u sklopu Kliničkog bolničkog centra u Osijeku.