Seminarski rad/Maturalni rad

Dragi učenici, ovdje možete preuzeti upute za pisanje seminarskog/maturalnog rada. Ove upute su općenite za pisanje seminarskog rada  koje možete primjeniti i pri pisanju maturalnog rada s time da je maturalni rad opsežniji.   Upute za pisanje seminarskog/maturalnog rada