OBAVIJEST MATURANTIMA!

  Prigovore na ocjenu iz ispita državne mature možete predati u tajništvo škole 10. i 11. srpnja od 8.00 do 14.00 sati. U tajništvu ćete dobiti obrazac za podnošenje prigovora u kojem morate jasno i konkretno obrazložiti prigovor na ocjenu.     Ispitni koordinator: Sunčica Podoreški