Raspored sati za nadoknade_3a_3b

U prilogu se nalaze rasporedi sati za nadoknade u 3.a i 3.b razredu do kraja nastavne godine. Svaka datoteka u prilogu za pojedini raspored sati u nazivu sadrži datum za koji taj raspored  vrijedi. Osim u nazivu, u svakoj otvorenoj datoteci, u donjem lijevom kutu piše točno za koji datum taj raspored sati vrijedi.  Raspored sati 3a_3b_20.05.2017 Raspored sati…

Dodijeljena novčana sredstva za projekt “Rizični čimbenici odrastanja i mogućnosti mladih”

Krajem siječnja ove godine Zaklada za prevenciju kriminaliteta „Sveti Mihael“ raspisala je drugi Javni poziv za dodjelu financijskih potpora projektima koji doprinose sigurnosti građana i prevenciji kriminaliteta kod mladih osoba. Na svojoj 16. sjednici članovi Upravnog odbora Zaklade donijeli su Odluku prema kojoj su novčana sredstva dodijeljena i Medicinskoj školi Varaždin za projekt „Rizični čimbenici…

Potiče li internet demokraciju?

Internet je svjetska računalna mreža koja povezuje mnoga računala i druge računalne mreže u jednu cjelinu s namjerom razmjene podataka i korištenja raznih sadržaja, usluga i servisa. Internet nitko ne posjeduje. Internet je svojom pojavom i koristi koju pruža promijenio svijet. Neovisno o brojnim dokazanim štetnim faktorima koje nam je internet donio (nasilje na internetu,…

„Vidim i (ne)reagiram?! − program prevencije vršnjačkog nasilja putem interneta“

Medicinska škola Varaždin prošle je školske godine završila s aktivnostima u projektu „Vidim i (ne)reagiram?! − program prevencije vršnjačkog nasilja putem interneta“ čiji je opći cilj bio doprinos prevenciji elektroničkoga nasilja među učenicima naše škole. U projektu je sudjelovalo 12 učenika moderatora radionica: Dora Kolar (3.d), Sofija Vrček (3.d), Iva Cikač (4.a), Adrijana Leskovar (4.a),…