Školska tijela

Školski odbor

Jurica Ferenčina
Iva Rajh
Ivana Sekol
Nevenka Čretni
Mirela Brumec
Ivo Slišković
Mirko Poljak

Predsjednica: Nevenka Čretni
Potpredsjednik: Jurica Ferenčina

Nastavničko vijeće

Bojan Bembić
Nataša Bosilj
Tamara Brezničar-Talan
Mirela Brumec
Barbara Bunić
Nevenka Čretni
Iva Delonga Habek
Marijana Dugi
Martina Đunđek
Smiljana Furdi
Mirjana Grabar-Kruljac
Valentina Habunek
Dragana Hac
Lana Hajsok
Marija Horvat
Zdenka Horvat
Martina Hranj
Zrinka Hrženjak
Lana Hutinski
Fabijan Ipša
Dragan Ivanković
Zrinka Ivanković Mladenović
Barbara Ivčec
Patricija Jakopović
Iva Kliček
Branko Kosijer
Marija Krajnik
Tea Nakani
Nataša Narančić
Karolina Novak Bosilj
Sunčica Podoreški
Vjekoslav Pokos
Ivan Rogina
Tomislav Sedlar
Slavko Sklepić
Ivo Slišković
Jadranka Težački
Marija Topčagić
Mirela Turk
Nikolina Vresk Škvorc
Nataša Vuković
Tamara Zadravec
Nensy Zelić
Luka Zlatić
Dino Žganec
Dorotea Žvorc

Vanjski suradnici

Marin Bosilj
Tihomir Brezić
Zoran Čanić
Biljana Fundak-Bihar
Anita Gabud
Ivan Gložinić
Nevenka Ivek
Emil Jurič
Tamara Kukovec
Tomislav Martinuš
Renata Možanić
Marija Novak
Božidar Putarek
Arijana Rušnjak
Martina Samac Kronja
Anica Sekovanić
Tara Vražić Rožmarić

Vijeće roditelja

1.a – Ivanka Novak
1.b – Božica Šantek –
1.c – Božidarka Hošnjak –
1.d – Tatjana Novosel-Herceg
1.e – Vesna Jug-Blažin

2.a – Iris Marošević
2.b – Tihomir Mićović
2.c – Ljiljana Cepović
2.d – Branka Stanković

3.a – Marina Beloša
3.b – Melita Boršćak
3.c – Anita Makar
3.d – Jasminka Bilić
3.e – Mirko Poljak

4.a – Violeta Kolar
4.b – Tomislav Klaneček
4.c – Renata Košćak
4.d – Bojana Magdić

5.a – Romana Mudri
5.b – Đurđica Kaniški

Vijeće učenika

1.a – Mia Vrtarić
1.b – Dora Papec
1.c – David Srpak
1.d – Anja Liber
1.e – Filip Martinec

2.a – Milan Božić
2.b – Melita Tadić (zapisničarka)
2.c – Magdalena Pleša
2.d – Hrvoje Sambolec (potpredsjednik)

3.a – Mia Martinčević (predsjednica)
3.b – Mia Boršćak
3.c – Tena Dežić
3.d – Lara Malović
3.e – Mirta Poljak

4.a – Bruno Kolar
4.b – Lara Petak
4.c – Tin Zgrebec
4.d – Melani Povijač

5.a – Laura Gunek
5.b – Martin Petrić