Školska tijela

Školski odbor

Mario Bednarek Dragan Ivanković
Kristina Hehet-Krog Ivan Gložinić
Darko Kranjčec Nevenka Čretni
  Predsjednik:  Ivan Gložinić
  Podpredsjednik:  Mario Bednarek

 

Nastavničko vijeće

Bembić Bojan Bobek Kristina Bosilj Nataša
Bregović Ariana Brezničar – Talan Tamara Brumec Mirela
Bunić Barbara Čretni Nevenka Delonga Habek Iva
Dugi Marijana Đunđek Martina Furdi Smiljana
Gložinić Ivan Habunek Valentina Hac Dragana
Horvat Zdenka Hranj Martina Ipša Fabijan
Ivanković Dragan Ivanković Mladenović Zrinka Janjušević Ksenija
Kazotti Elizabeta Kliček Iva Krajnik Marija
Podoreški Sunčica Pokos Vjekoslav Rogina Ivan
Rukljić Valerija Sajko Nataša Sklepić Slavko
Slišković Ivo Vlahov Antonija Švarc Vlatka
Težački Jadranka Topčagić Marija Veir Labaš Sonja
Vresk Nikolina Vuković Nataša Zadravec Tamara
Zelić Nensy Žganec Nikola  
Zapisničar: Harabalja Leira

 

Vanjski suradnici

Bilić Jasminka Brezić Tihomir
Čanić Zoran Fundak-Bihar Biljana
Kukovec Tamara Martinuš Tomislav
Možanić Renata Munivrana Štefanija
Novak Marija Rušnjak Arijana
Sekovanić Anica Vrček Danijela

 

Vijeće roditelja

1.A 1.B 1.C 1.D
Valentina Kušćer Melita Boršćak Anita Makar Jasminka Bilić
1.E 2.A 2.B 2.C
Mirko Poljak Violeta Kolar Tomislav Klaneček Renata Košćak
2.D 3.A 3.B 3.C
Bojana Magdić Romana Mudri Bojana Magić Barbara Lajnvaš
3.D 4.A 4.B 4.C
Zvonko Sambolec Vesna Milovec Danijela Novak Suzana Bogović
4.D 5.A
Marija Simon-Skuzin Đurđica Kaniški

 

Vijeće učenika

1.A 1.B 1.C 1.D
Mia Martinčević Mia Boršćak Matea Hranić Borna Posavec
1.E 2.A 2.B 2.C
Paula Lovrenčić Bruno Kolar Luka Kolman Lucija Palatinuš
2.D 3.A 3.B 3.C
Melani Povijač Stela Pevec Martin Petrić Jonathan-Claudio Beneš
3.D 4.A 4.B 4.C
Dora Kolar Adrijana Leskovar Jakov Marković Katarina Bocko
4.D 5.A
Ivona Taradi Petra Težak