Osobna iskaznica škole

  Naziv

Medicinska škola Varaždin

  Broj i naziv županije

Varaždinska županija

  Šifra ustanove

05 – 086 – 505

  Sjedište i adresa

Varaždin, Vinka Međerala 11

  Telefon

+385 42 492 000

  Telefaks

+385 42 492 014

  Mrežne stranice

www.medskvz.org

  Elektronska pošta

ured@ss-medicinska-vz.skole.hr

  Ravnateljica

mr.sc. Mirjana Grabar Kruljac, prof.

  Tajnik

  Vjekoslav Klarić
  Pedagoginja Karolina Novak Bosilj
  Psihologinja Sonja Veir Labaš
(Zamjena za porodiljni: Luka Zlatić)

  Programi

 Petogodišnji programi:

 medicinska sestra / medicinski tehničar opće njege

Četverogodišnji programi:

zdravstvena gimnazija

fizioterapeutski tehničar

farmaceutski tehničar

 zdravstveno – laboratorijski tehničar

sanitarni tehničar

dentalni tehničar

 primaljska asistentica

dentalni asistent

Obrazovanje odraslih:

 fizioterapeutski tehničar
njegovatelj / njegovateljica

  Broj zaposlenih

62

  Broj učenika

453

  Broj razrednih odjela

20

  Matični broj

3984516

  OIB

68558018536

  Žiro račun i banka

IBAN: HR 152 360000 1102719186
Privredna banka Zagreb