Dokumenti potrebni za upis

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS U PRVI RAZRED ŠK.GODINE 2016./2017.

Upisnica – učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici dostupnoj na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr), koju je dužan dostaviti u srednju školu u ljetnom upisnom roku, koji počinje 11.07.2016. godine u 12 sati. Ostale dane upisi traju od 8 do 14 sati.

Liječnička svjedodžba medicine rada (za zanimanje medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege) ili potvrda nadležnog školskog liječnika (za  sva ostala zanimanja).

Svjedodžba 8. razreda osnovne škole

Popunjeni obrazac „Podaci o učeniku primljenom u prvi razred Medicinske škole Varaždin“ (obrazac se dobiva u školi kod upisne komisije)

Napomena:
Kandidati koji u srednju školu ne dostave upisnicu, te liječničku svjedodžbu medicine rada, odnosno nadležnog školskog liječnika, gube pravo na upis i upućuju se na sljedeći upisni rok.

Preuzmite popis i u PDF obliku radi lakšeg ispisa