Dokumenti potrebni za upis

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS U PRVI RAZRED ŠK.GODINE 2019./2020.

UPISNICA – učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici dostupnoj na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr), koju je dužan dostaviti u Medicinsku školu Varaždin u ljetnom upisnom roku: 16. ili 17. srpnja 2019. od 8 do 14 sati.

LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA MEDICINE RADA (za zanimanja: Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege, farmaceutski tehničar/ka, dentalni tehničar/ka)

SVJEDODŽBA 8. razreda osnovne škole

POPUNJENI OBRAZAC „Podaci o učeniku primljenom u prvi razred Medicinske škole Varaždin“ (obrazac se dobiva u Medicinskoj školi kod upisne komisije).

POPUNJENI OBRASCI vezani za korištenje osobnih podataka učenika i odlaske izlete, stručne ekskurzije i terensku nastavu (obrazac se dobiva u Medicinskoj školi kod upisne komisije).

Napomena:
Kandidati koji u Medicinsku školu Varaždin ne dođu na upis sa upisnicom na ljetni rok gube pravo na upis i upućuju se na slijedeći upisni rok.