Dostava dokumenata za upis

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS U PRVI RAZRED ŠKOLSKE GODINE 2020./2021.

UPISNICA – učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici dostupnoj na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr), koju je dužan dostaviti u Medicinsku školu Varaždin u ljetnom upisnom roku: 27. ili 28. srpnja 2020. od 8 do 16 sati.
Upisnice se preuzimaju sa sustava za upise u srednje škole.

LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA MEDICINE RADA (za zanimanja: Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege)

POTVRDA NADLEŽNOG ŠKOLSKOG LIJEČNIKA (za zanimanja: fizioterapeutski tehničar/ka i zdravstveno-laboratorijski tehničar/ka)

Navedeni dokumenti se mogu slati skenirani ili fotografirani.

Ove godine predaja dokumenata može se vršiti i elektroničkim putem na slijedeće email adrese:

ft.mskvz@gmail.com
za smjer fizioterapeutski tehničar/ka

zlt.mskvz@gmail.com
za smjer zdravstveno-laboratorijski tehničar/ka

med.mskvz@gmail.com
za smjer medicinska sestra/tehničar opće njege

gim.mskvz@gmail.com
za smjer prirodoslovna gimnazija

Napomena:
Kandidati koji u Medicinsku školu Varaždin ne predaju upisnice u ljetnom gube pravo na upis i upućuju se na slijedeći upisni rok.

Molimo Vas da se i prilikom slanja elektroničkom poštom držite gore navedenih datuma i termina.

VAŽNO!
Prilikom slanja dokumenata u e-mail poruci obavezno navesti:

  • odabrani strani jezik  – za smjerove fizioterapeutski tehničar, zdravstveno-laboratorijski tehničar i medicinska sestra/tehničar
  • odabir 1. i 2. stranog jezika  – za smjer prirodoslovna gimnazija
  • odabir izbornog predmeta (etika ili vjeronauk) – za sve smjerove
  • kontakt broj