Dokumenti potrebni za upis

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS U PRVI RAZRED ŠK.GODINE 2017./2018.

UPISNICA – učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici dostupnoj na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr), koju je dužan dostaviti u Medicinsku školu Varaždin u ljetnom upisnom roku i to: 17. srpnja ili 18. srpnja 2017. godine od 8 do 14 sati.

LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA MEDICINE RADA (za zanimanja: Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege, Dentalni tehničar/dentalna tehničarka, Farmaceutski tehničar/tehničarka).

POTVRDA NADLEŽNOG ŠKOLSKOG LIJEČNIKA ( za smjer: Zdravstvena gimnazija)

SVJEDODŽBA 8. razreda osnovne škole

POPUNJENI OBRAZAC „Podaci o učeniku primljenom u prvi razred Medicinske škole Varaždin“ (obrazac se dobiva u Medicinskoj školi kod upisne komisije).

NAKNADU ZA POVEĆANE TROŠKOVE OBRAZOVANJA OD 200 KN – uplaćuju samo kandidati za zanimanje Dentalni tehničar/dentalna tehničarka prilikom upisa.

Napomena:
Kandidati koji u Medicinsku školu Varaždin ne dođu na upis sa upisnicom dana 17. srpnja ili 18. srpnja 2017. od 8 do 14 sati gube pravo na upis i upućuju se na slijedeći upisni rok.