Zakoni, pravilnici i poslovnici

Statut

Statut Medicinske škole Varaždin

Zakoni
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Zakon o strukovnom obrazovanju
Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (2011)
Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (2018)

Pravilnici
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u srednjoj školi
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Izmjena pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama
Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju darovitih učenika
Pravilnik o načinu postupanja školskih radnika u poduzimanju mjere zaštite prava učenika

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole
Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi
Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Medicinskoj školi Varaždin
Pravilnik o polaganju stručnog ispita
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
Pravilnik o radu

Protokoli
Protokol o postupanju u slučaju zanemarivanja djece
Protokol o postupanju u slucaju nasilja medju djecom i mladima
Protokol o postupanju u slucaju nasilja u obitelji
Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Poslovnici
Poslovnik o radu Športskog sportskog društva u Medicinskoj školi Varaždin
Odluka o imenovanju voditelja školskog sportskog društva Medica

Ostalo
Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2018.2019.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (PDF)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (CSV)