Natječaji i obavijesti

Natječaj za popunu radnih mjesta – 6. prosinca 2016.

Natječaj za popunu radnog mjesta za nastavnika računalstva

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta za stručnog suradnika knjižničara

Odluka o odabiru ponude za višednevnu školsku ekskurziju u Crnu Goru

Poziv za organizaciju vanučioničke nastave u Crnu Goru

Natječaj za popunu radnih mjesta na određeno vrijeme do 31.08.2016.

ODLUKA o odabiru ponude za višednevnu školsku ekskurziju u Prag

ODLUKA o odabiru ponude za višednevnu školsku ekskurziju u Španjolsku

Natječaj za popunu radnih mjesta na određeno vrijeme do 31.08.2015