Medicinska škola Varaždin uključena je u projekt razvrstavanja otpada

Medicinska škola Varaždin uključila se u projekt razvrstavanja otpada. Cilj nam je čuvati okoliš, štediti energiju i čuvati naše zdravlje. Djelatnici tvrtke Čistoća d.o.o. educirali su 1.e razred o pravilnom razvrstavanju otpada te smo postavili koševe za tu svrhu po cijeloj školi zajedno s uputama za razvrstavanje. Učenici 1.e razreda prenijet će stečeno znanje svim…

„Vidim i (ne)reagiram?! − program prevencije vršnjačkog nasilja putem interneta“

Medicinska škola Varaždin prošle je školske godine završila s aktivnostima u projektu „Vidim i (ne)reagiram?! − program prevencije vršnjačkog nasilja putem interneta“ čiji je opći cilj bio doprinos prevenciji elektroničkoga nasilja među učenicima naše škole. U projektu je sudjelovalo 12 učenika moderatora radionica: Dora Kolar (3.d), Sofija Vrček (3.d), Iva Cikač (4.a), Adrijana Leskovar (4.a),…