Arhiva autora Zoran Hercigonja

AutorZoran Hercigonja

Terenska nastava u Koprivnici

 

Učenici 4. c razreda smjera zdravstveno-laboratorijski tehničar/ka krenuli su u jutarnjim satima, 7. studenog 2019., prema Koprivnici zajedno s profesoricom Natašom Vuković. Za učenike je to bio stručni posjet dobro organiziranom, opremljenom i akreditiranom kliničkom, citološkom i patohistološkom laboratoriju u sklopu Opće bolnice Koprivnice i mikrobiološkom laboratoriju u sklopu ZZJZ-a Koprivnica.

U Koprivničkoj bolnici zdravstveno-laboratorijske tehničare dočekala je Nikolina Puc, spec. med. biokemije. U ime bolnice učenike je pozdravila i zaželjela dobrodošlicu glavna sestra bolnice Ružica Evačić. Magistra Puc preuzela je ulogu domaćina tijekom posjeta.

Podijeljeni u dvije grupe učenici su prisustvovali svakodnevnom radnom procesu u laboratorijima koji djeluju u sklopu bolnice i ZZJZ-a kako bi se upoznali s njihovom organizacijom te najnovijim tehnikama i opremom koja se koristi u obradi svih bioloških materijala pacijenata koji dolaze osobno ili je biološki materijal upućen s odjela bolnice na kojem je pacijent hospitaliziran. Medicinsko biokemijskim laboratorijem provela ih je Sonja Podolar i Ana Mateša mag. med. bioch., citološkim dr. Marija Sačer, a mikrobiološkim dr. Vesna Dulikravić i dr. Ingeborg Šolc-Jalšovec. Na kraju je vrlo zanimljivo i dojmljivo predavanje održala dr. Elizabeta Horvatić spec. patologije.

Nakon razgledavanja laboratorija učenici su krenuli na zasluženi ručak i puni dojmova i novih znanja krenuli svojim kućama. Za laborante Medicinske škole ovo je bio još jedan dobro i kvalitetno iskorišten dan u kojem su imali priliku upoznati se s radom u vrhunskom laboratoriju i uživati u prekrasnom gradu.

 

Nataša Vuković,mag.med.bioch.

 

AutorZoran Hercigonja

Sjednica Školskog odbora

Poštovani,

sjednica Školskog odbora, održati će se u ponedjeljak 11.11.2019. u 18. sati u uredu ravnateljice.

 

pdf

Poziv na sjednicu Školskog odbora

AutorZoran Hercigonja

Sabirna akcija „Solidarnost na djelu“

I ove godine Medicinska škola Varaždin uključila se u 47. tradicionalnu sabirnu akciju Hrvatskog Crvenog križa “Solidarnost na djelu”. Akcija je provedena u suradnja sa GDCK Varaždin. Navedena akcija započela je 10. listopada 2019. godine na području cijele Republike Hrvatske, kao i na području djelovanja GDCK Varaždin i trajala je do 31.10.2019.

Cilj ove sabirne akcije je bio razvijanje solidarnosti među djecom i mladima, a prikupljala su se novčana sredstava u vrijednosti od 1 kn do 2 kn ovisno o mogućnostima učenika.

Od ukupnog iznosa prikupljenih novčanih sredstava GDCK Varaždin će 50% sredstava vratiti na žiro račun škole. Od tih sredstava škola će pomoći djeci lošijeg materijalnog statusa u nabavi knjiga, opreme ili sufinancirati plaćanje školskog izleta. Ostatak sredstava GDCK Varaždin koristiti će za kupnju prehrambeno-higijenskih paketa za djecu socijalno ugroženih obitelji sa područja djelovanja navedenog društva.

 

Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u akciji Solidarnost na djelu i tako pomogli onima kojima je to najpotrebnije.

 

Hvala Vam.

 

Organizatorica akcije u Medicinskoj školi Varaždin:

Martina Đunđek

AutorZoran Hercigonja

Održavanje nastave u srijedu 6.11.2019.

Nastava u školi se održava za razrede 3.c, 3.d.,4.b prema rasporedu sati u prilogu.
 
Vježbe u bolnici, 5.a razred, održavaju se prema redovitom rasporedu vježbi u bolnici.
 
Također, vježbe iz Fizikalne terapije, 2.d/3.d, održavaju se u Varaždinskim toplicama.