Raspored sati

U prilogu možete preuzeti raspored sati po razredima koji vrijedi od ponedjeljka, 9.04.2018. Raspored sati_razredi_A tjedan Raspored sati_razredi_B tjedan Razredi koji imaju nastavu prema rasporedu sati za A i B tjedan, započet će nastavu u ponedjeljak, 9.04.2018., na sljedeći način: 1.b : Raspored sati_A tjedan 3.b : Raspored sati_A tjedan 3.d : Raspored sati_B tjedan…