Palijativna skrb Varaždinske županije

AutorZoran Hercigonja

Palijativna skrb Varaždinske županije

„Ljudski život je jedan i neponovljiv i svako ljudsko biće ima pravo dostojanstveno ga završiti.“ Upravo to nam danas omogućuje palijativna skrb koja označava aktivnu i cjelovitu brigu kako za osobu čija bolest više ne reagira na liječenje, tako i za bolesnikovu obitelj.

Već petu godinu za redom obnovili smo uspješnu suradnju s koordinatoricom za palijativnu skrb Varaždinske županije. Učenici 5. a razreda Medicinske škole Varaždin pod vodstvom nastavnice Marijane Dugi, posjetili su u petak 17.1. 2020. godine Dom zdravlja Varaždinske županije gdje su ih srdačno dočekale glavna sestra Doma zdravlja i pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo, mag. med. techn. Andreja Kolačko Hruškar i koordinatorica palijativne skrbi Varaždinske županije bacc. med. techn. Nataša Dumbović.

Aktivno smo sudjelovali na predavanju i radionici o organizaciji palijativne skrbi u Varaždinskoj županiji te Republici Hrvatskoj. Govorili smo o prepoznavanju potreba palijativnog bolesnika, planiranju i provođenju skrbi te nam je koordinatorica pokušala što zornije prikazati važnost uključivanja bolesnika u sam postupak skrbi, kao i uključivanje obitelji. Naglasila nam je važnost aktivnog slušanja, pokazivanja empatije, poštovanja kao osnovne karakteristike koje posjeduju zdravstveni djelatnici. Svakom bolesniku potrebno je pristupiti na individualizirani način, uložiti puno truda, razumijevanja, pažnje i strpljenja jer naša svaka riječ liječi, daje nadu i ima veliko značenje za bolesnika. Ključnu ulogu u samom procesu palijativne skrbi jest uključivanje obitelji kao i skrb za obitelj nakon smrti bolesnika. Pomoć pruža multidisciplinarni tim, a uključuje psihički, fizički, emocionalni, socijalni i duhovni aspekt. Razgovarali smo i o ublažavanju i uklanjanju boli kod palijativnih bolesnika te o numeričkim skalama kojima se procjenjuje bol.  

Radionica je bila jako zanimljiva, poučna, saznali smo puno novih zanimljivih informacija, razmišljali o vlastitim komunikacijskim vještinama te dobili savjete kako bismo mogli poraditi na komunikaciji, koja pitanja postaviti pacijentu ili kako mu pristupiti i uspostaviti prvu komunikaciju.

Zahvaljujemo koordinatorici palijativne skrbi, Nataši Dumbović na odvojenom vremenu, strpljenju, uloženom trudu i zanimljivoj edukaciji.

 

Iva Tomić, 5.a

O autoru

Zoran Hercigonja administrator