Mjesečne arhive studeni 2019

AutorZoran Hercigonja

Drugi Međunarodni dan laboratorijske medicine u Hrvatskoj – LabDay 2019.

 

Medicinsko-biokemijski laboratorij važan je dio zdravstvenog sustava s obzirom na to da su rezultati pretraga neki od ključnih čimbenika za postavljanje dijagnoze, sprečavanje razvoja bolesti i praćenje uspješnosti terapije. Laboratoriji provode opće i specijalističke pretrage iz područja biokemije, hematologije, koagulacije, imunologije, analitičke toksikologije, molekularne dijagnostike i još mnoge druge pretrage.

Magistri medicinske biokemije visoko su obrazovani zdravstveni stručnjaci koji nakon završenog petogodišnjeg integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Studija medicinske biokemije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nastavljaju svoje školovanje u vidu specijalističkog usavršavanja.

Specijalisti medicinske biokemije i laboratorijske medicine imaju desetogodišnju kontinuiranu edukaciju iz područja laboratorijske medicine te postaju dio registra srodnih stručnjaka pri Europskoj federaciji za kliničku kemiju i laboratorijsku medicinu (EFLM). Oni su nositelji timova te voditelji odjela u medicinsko-biokemijskim laboratorijima gdje uz njih u timu rade laboratorijski tehničari i prvostupnici medicinsko laboratorijske dijagnostike.

Međunarodni dan laboratorijske medicine obilježava se u prvom tjednu studenoga kao dio „Tjedna patologije“. Cilj obilježavanja ovog dana jest približavanje djelatnosti magistara i specijalista medicinske biokemije i laboratorijske medicine široj javnosti.

Prvi održani LabDay 2017. godine bio je odlično prihvaćen u javnosti, predstavljen aktivnostima koje su uključivale radionice u dječjim vrtićima, školama, dane otvorenih vrata laboratorija, kao i predavanja različite tematike iz područja laboratorijske dijagnostike za zainteresirane sudionike.

Organizatori LabDay-a članovi su Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (HDMBLM), a djeluju uz potporu Povjerenstva za informiranje i odnose s javnošću HDMBLM-a. HDMBLM dobrovoljna je i neprofitna udruga kojoj su ciljevi promocija djelatnosti medicinske biokemije, edukacija članova Društva te informiranje pacijenata.

LabDay 2019 održao se u cijeloj Hrvatskoj pa tako i u Varaždinu, 5.i 8. studenoga 2019. godine.

Obilježavanje LabDay-a u VI. i V.osnovnoj školi

Naše su buduće zdravstveno-laboratorijske tehničarke, Matea Hranić i Ivana Makar sa svojom mentoricom magistrom medicinske biokemije Natašom Vuković, profesoricom savjetnicom,5. studenoga obilježile LabDay u VI. osnovnoj školi Varaždin. Predavanje i radionica održani su na satu profesorice Mihaele Vrbnjak.     

Učenicima je održano predavanje o ulozi medicinsko-biokemijskog laboratorija u prevenciji, dijagnostici i praćenju raznih akutnih i kroničnih bolesti s posebnim naglaskom na dijagnostiku i praćenje šećerne bolesti. Učenicima su dane smjernice o zdravim životnim navikama i prehrani kojima mogu prevenirati pojavu šećerne bolesti. Učenici su saznali što se to događa s njihovim uzorkom u laboratoriju nakon prijema i uzorkovanja, kroz koje sve faze prolazi do konačnog dobivanja nalaza i slanja nalaza liječniku. 

Osim što su naučili kako koristiti glukometar, učenici su imali prilike prekontrolirati vlastitu koncentraciju glukoze, a vidjeli su i kako izgledajukrvne stanice pod mikroskopom.

Nakon vrlo uspješnog predavanja i radionice na VI. osnovnoj školi održano je isto predavanje i radionica za 32 učenika VII. i VIII. razreda V. osnovne škole 8. studenoga 2019. na satu profesorice Gordane Križanić. Nakon pozdravne riječi ravnatelja Maria Šipeka profesorica Vuković održala je predavanje Kako nastaje laboratorijski nalaz?u kojemu je protumačila zašto je laboratorij važan u dijagnostici, a govorila je i o praćenju bolesti s naglaskom na važnost pravovremene dijagnostike šećerne bolest.

Nakon predavanja učenici su mogli prekontrolirati glukozu u krvi , naučiti kako se rukuje s glukometrom te kako izgleda krv pod mikroskopom.

Učenici iz obiju osnovnih škola vrlo su zadovoljni i nasmiješeni, s mnogo novih informacija, otišli s predavanja sa željom za ponovnim susretom i prezentiranjem neke nove teme u zanimljivoj radionici, ovaj puta u prostorima Medicinske škole Varaždin.

Obilježavanje LabDay-a u Medicinsko-biokemijskom laboratoriju OB Varaždin

Učenici četvrtih razreda naše školeprisustvovali su promociji medicinske biokemije i Studija medicinske biokemije u Medicinsko-biokemijskom laboratoriju OB Varaždin koju su pripremile mag. med. biochem. Nataša Vuković, mag. med. biochem. Irena Kocijan i mag. med. biochem. Anamarija Rade.

Obilježavanju LabDay-a prisustvovali su Ira Ščurić, Nika Oštrek, Tea Tkalec i Ines Kralj iz 4. a, Iva Lovrinović, Antonijo Rabuzin i Anamarija Crikvenčićiz 4. b razreda te učenice iz 4. c Elena Bedeković, Matea Hranić, Ivana Makar, Dorotea Strelar i Maja Šemiga.

Naši su maturanti s učenicima Prve gimnazije Varaždin čuli što rade magistri medicinske biokemije u laboratoriju, za što su sve odgovorni, gdje se i kako školuju i koje su sve mogućnosti napredovanja nakon Studija medicinske biokemije.

Nakon vrlo zanimljivog predavanja magistre su učenike provele kroz laboratorij i vrlo detaljno objasnile put uzorka od prijema pacijenta, uzorkovanja, analize uzorka, validacije i izdavanja konačnog nalaza. 

Svim magistrima medicinske biokemije čestitamo njihov dan i želimo uspješan LabDay2019!

Nataša vuković,mag.med.bioch.

Matea Hranić, učenica 4c

AutorZoran Hercigonja

Terenska nastava u Koprivnici

 

Učenici 4. c razreda smjera zdravstveno-laboratorijski tehničar/ka krenuli su u jutarnjim satima, 7. studenog 2019., prema Koprivnici zajedno s profesoricom Natašom Vuković. Za učenike je to bio stručni posjet dobro organiziranom, opremljenom i akreditiranom kliničkom, citološkom i patohistološkom laboratoriju u sklopu Opće bolnice Koprivnice i mikrobiološkom laboratoriju u sklopu ZZJZ-a Koprivnica.

U Koprivničkoj bolnici zdravstveno-laboratorijske tehničare dočekala je Nikolina Puc, spec. med. biokemije. U ime bolnice učenike je pozdravila i zaželjela dobrodošlicu glavna sestra bolnice Ružica Evačić. Magistra Puc preuzela je ulogu domaćina tijekom posjeta.

Podijeljeni u dvije grupe učenici su prisustvovali svakodnevnom radnom procesu u laboratorijima koji djeluju u sklopu bolnice i ZZJZ-a kako bi se upoznali s njihovom organizacijom te najnovijim tehnikama i opremom koja se koristi u obradi svih bioloških materijala pacijenata koji dolaze osobno ili je biološki materijal upućen s odjela bolnice na kojem je pacijent hospitaliziran. Medicinsko biokemijskim laboratorijem provela ih je Sonja Podolar i Ana Mateša mag. med. bioch., citološkim dr. Marija Sačer, a mikrobiološkim dr. Vesna Dulikravić i dr. Ingeborg Šolc-Jalšovec. Na kraju je vrlo zanimljivo i dojmljivo predavanje održala dr. Elizabeta Horvatić spec. patologije.

Nakon razgledavanja laboratorija učenici su krenuli na zasluženi ručak i puni dojmova i novih znanja krenuli svojim kućama. Za laborante Medicinske škole ovo je bio još jedan dobro i kvalitetno iskorišten dan u kojem su imali priliku upoznati se s radom u vrhunskom laboratoriju i uživati u prekrasnom gradu.

 

Nataša Vuković,mag.med.bioch.

 

AutorZoran Hercigonja

Sjednica Školskog odbora

Poštovani,

sjednica Školskog odbora, održati će se u ponedjeljak 11.11.2019. u 18. sati u uredu ravnateljice.

 

pdf

Poziv na sjednicu Školskog odbora

AutorZoran Hercigonja

Sabirna akcija „Solidarnost na djelu“

I ove godine Medicinska škola Varaždin uključila se u 47. tradicionalnu sabirnu akciju Hrvatskog Crvenog križa “Solidarnost na djelu”. Akcija je provedena u suradnja sa GDCK Varaždin. Navedena akcija započela je 10. listopada 2019. godine na području cijele Republike Hrvatske, kao i na području djelovanja GDCK Varaždin i trajala je do 31.10.2019.

Cilj ove sabirne akcije je bio razvijanje solidarnosti među djecom i mladima, a prikupljala su se novčana sredstava u vrijednosti od 1 kn do 2 kn ovisno o mogućnostima učenika.

Od ukupnog iznosa prikupljenih novčanih sredstava GDCK Varaždin će 50% sredstava vratiti na žiro račun škole. Od tih sredstava škola će pomoći djeci lošijeg materijalnog statusa u nabavi knjiga, opreme ili sufinancirati plaćanje školskog izleta. Ostatak sredstava GDCK Varaždin koristiti će za kupnju prehrambeno-higijenskih paketa za djecu socijalno ugroženih obitelji sa područja djelovanja navedenog društva.

 

Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u akciji Solidarnost na djelu i tako pomogli onima kojima je to najpotrebnije.

 

Hvala Vam.

 

Organizatorica akcije u Medicinskoj školi Varaždin:

Martina Đunđek

AutorZoran Hercigonja

Održavanje nastave u srijedu 6.11.2019.

Nastava u školi se održava za razrede 3.c, 3.d.,4.b prema rasporedu sati u prilogu.
 
Vježbe u bolnici, 5.a razred, održavaju se prema redovitom rasporedu vježbi u bolnici.
 
Također, vježbe iz Fizikalne terapije, 2.d/3.d, održavaju se u Varaždinskim toplicama.