Popis učenika na obradi završnog rada – 29. svibnja 2019. – medicinske sestre / tehničari

Autoradmin

Popis učenika na obradi završnog rada – 29. svibnja 2019. – medicinske sestre / tehničari

U nastavku se nalaze grupe učenika po predmetima i vremenu za obranu:

Zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna

1. grupa 8 – 10 sati
1. Blažeković Nives
2. Borščak Helena
3. Galeković Roko
4. Gunek Laura
5. Horvatić Katarina
6. Hunjadi Erika

2. grupa 10 – 12 sati
1. Jerešić Danijel
2. Kalinić Ines
3. Kokot Gabrijela
4. Lukačević Lovro
5. Mikec Marta
6. Mudri Lorena

3. grupa 12 – 14 sati
1. Mušić Mateja
2. Nemec elena
3. Petak Magdalena
4. Posavec Nikolina
5. Posavec Sabina
6. Veršić Danijel

 

Zdravstvena njega – specijalna

1. grupa 8 – 10 sati
1. Grgurić Blaženka
2. Furjan Tea
3. Horvat Barbara
4. Jagenčić Nikolina
5. Kočet Monika
6. Kokot Mateja

2. grupa 10 – 12 sati
1. Korpar Nikolina
2. Levak Nikol
3. Mudri Lorena
4. Pavešić Nika
5. Petrić Martin
6. Pintarić Marija

3. grupa 12 – 14 sati
1. Stepan Patricija
2. Šmintić Emil
3. Šošić Elena
4. Vađunec Borna
5. Vincek Bruno


Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta

1. grupa 8 – 10 sati
1. Gašparić Magdalena
2. Hehet Nikolina
3. Hatlak Sara
4. Jalšovec Ena
5. Kaniški Nikolina
6. Kocijan Ivona

2. grupa 10 – 12 sati
1. Kranjčić Monika
2. Kušter Maja
3. Magić Roberta Gabrijela
4. Novak Vedran
5. Pevec Stela
6. Pranjić Kristina

O autoru

admin administrator