Bili smo domaćin međužupanijskog GLOBE natjecanja

Autoradmin

Bili smo domaćin međužupanijskog GLOBE natjecanja

Dana 15. ožujka 2019. godine u Medicinskoj školi Varaždin održana je XV. Međužupanijska smotra i natjecanje hrvatskih GLOBE škola. Sudjelovalo je devet osnovnih i srednjih škola iz triju županija: Međimurske, Krapinsko-zagorske i Varaždinske županije. Prvo mjesto osvojila je Medicinska škola Varaždin.

Medicinska škola Varaždin je jedina srednja škola u Varaždinskoj županiji koja je uključena u GLOBE program i to već 23 godine. GLOBE program je Globalno učenje i opažanje za dobrobit okoliša koji je pokrenut 1995. godine, a njegov inicijator bio je američki potpredsjednik Al Gore. Program GLOBE predviđa kontinuirana i redovita učenička mjerenja i opažanja u neposrednoj okolini škole.

U Medicinskoj školi Varaždin u GLOBE program je uključeno 35 učenika koji svakodnevno i savjesno obavljaju atmosferska mjerenja (temperatura zraka i tla, tlak zraka, vrste oblaka i tragovi aviona, površinsku temperaturu tla, vlagu zraka, količinu i pH padalina). Imamo deset hidroloških postaja na kojima određujemo fizikalno-kemijska svojstva voda naših rijeka (Drava, Bednja i Plitvica). Proučavali smo Dravsku šumu u proljeće i u jesen i park kod groblja te određivali pokrovnost krošanja i tla, dominantne vrste, visinu i opseg stabala i biomasu. Već dugi niz godina redovito pratimo pupanje, listanje, cvjetanje i žućenje jorgovana i lipe. Ovim putem bi željeli naglasiti da upravo drveće govori najviše o globalnim promjenama životnih uvjeta. Uz sve navedeno, istražujemo i tlo te njegove osnovne karakteristike: određujemo horizonte, strukturu, boju, konzistentnost, teksturu, količinu stijena, karbonata i korijenja, pH tla te njegovu temperaturu.

Svoja mjerenja prezentiramo na webinarima koje organizira NASA. Na tim webinarima komuniciramo sa školama diljem svijeta (iz SAD-a, Nizozemske, Švicarske, Trinidada i Tobaga, Puerto Rica, Finske i dr.) te razmjenjujemo iskustva. Naši učenici i škola za to su primili brojna priznanja. Također su snimili video o sudjelovanjima na webinarima koji je bio prikazan na sastanku državnih koordinatora Euroazije u Parizu. Surađivali smo s jednom školom iz New Yorka na ENSO projektu (kvaliteta voda). Uključeni smo u međunarodne projekte: GPM – mjerenje padalina, SMAP – mjerenje vlažnosti tla, Europsku fenološku kampanju, kampanju Urban Heat Island – mjerenje površinske temperature.

Svake godine promoviramo GLOBE program lokalnim zajednicama, tako smo ove godine bili u Malom Bukovcu i mještanima predstavili naše istraživanje riba u rijeci Plitvici kod Malog Bukovca. Obilježavamo brojne datume vezane uz zaštitu prirode i okoliša. Brinemo o zaštiti okoliša sakupljanjem plastičnih čepova, razvrstavanjem otpada, a rado i očistimo školsko dvorište. Surađujemo i održavamo terenske nastave sa Srednjom školom Čakovec i II. osnovnom školom Čakovec.

Sve prikupljene podatke šaljemo u GLOBE bazu podataka i time pomažemo znanstvenicima cijelog svijeta u njihovim istraživanjima o globalnim promjenama.

O autoru

admin administrator