Dopunski rad za učenike

AutorBojan Bembić

Dopunski rad za učenike

U skladu s naputkom Ministarstva znanosti i obrazovanja (2015) i odlukom Nastavničkoga vijeća Medicinske škole Varaždin na sjednici 19. lipnja 2018. godine, dopunski rad za učenike koji su s najviše dvjema negativnim ocjenama završili nastavnu godinu 2017./2018. održavat će se od 21. lipnja 2018. godine.

Na prvi susret učenici trebaju doći sukladno sljedećem rasporedu:

21. lipnja 2018.
8:00 sati: matematika − 2.a, 2.d (Nikolina Vresk Škvorc, mag. matematike)
12:30 sati: matematika − 2.b, 2.e, 3.c (Mirela Brumec, prof. matematike).

2. srpnja 2018.
9:00 sati: hitni medicinski postupci (izborni) − 4.a (Slavko Sklepić, bacc.med.techn. − nastavnik zdravstvene njege savjetnik).

O autoru

Bojan Bembić administrator