Nekategorizirano

Raspored popravnih ispita u šk. god. 2016./17. – jesenski rok

Popravni ispiti održati će se prema sljedećem rasporedu:

Matematika
22. kolovoza 2017. u 8 sati

Predsjednik komisije:
Bojan Bembić, prof.

Ispitivač:
Mirela Brumec, prof.

Član komisije:
Nikolina Vresk, prof.

 

Anatomija, fiziologija i osnove patofiziologije
25. kolovoza 2017. u 8 sati

Predsjednik komisije:
mr. sc. Tamara Brezničar-Talan

Ispitivač:
Dragan Ivanković, dr. med.

Član komisije:
Nevenka Čretni, nast.

 
Medicinska biokemija
22. kolovoza 2017. u 8 sati

Predsjednik komisije:
Dragan Ivanković, dr. med.

Ispitivač:
Nataša Vuković, mag. med. biochem.

Član komisije:
mr. sc. Tamara Brezničar-Talan