Nekategorizirano

Raspored sati za nadoknade_3a_3b

U prilogu se nalaze rasporedi sati za nadoknade u 3.a i 3.b razredu do kraja nastavne godine.
Svaka datoteka u prilogu za pojedini raspored sati u nazivu sadrži datum za koji taj raspored  vrijedi. Osim u nazivu, u svakoj otvorenoj datoteci, u donjem lijevom kutu piše točno za koji datum taj raspored sati vrijedi.