Nekategorizirano

Raspored sati za nadoknade 4.a

U prilogu se nalaze rasporedi sati za nadoknade u 4.a razredu do kraja nastavne godine.
Svaka datoteka u prilogu za pojedini raspored sati u nazivu sadrži datum za koji taj raspored  vrijedi. Osim u nazivu, u svakoj otvorenoj datoteci, u donjem lijevom kutu piše točno za koji datum taj raspored sati vrijedi.